Hacet Namazı ve Duası

Hacet namazı dünyevi ya da ahiretle ilgili herhangi bir dilek için kılınabilir. Hacet duası ise bu namazdan sonra okunması gereken duadır.

Dünyevi yahut uhrevi bir dilek, hacet, isteği olan bir kimse, yatsı namazından sonra dört veya on iki rekat namaz kılar.

Allah’a hamd, Peygamber Efendimize salat-ü selamdan sonra hacet duası okuyarak Allahü Teala’ya dileğini arz eder. Allah Teala onun her türlü dileğini yerine getirir.

Hacet Namazı Nasıl Kılınır

Hacet namazı, dört veya on iki rekat olarak kılınır. Dört rekat olarak kılındığı takdirde birinci rekatında Fatiha‘dan sonra üç Ayetel Kürsi, diğer üç rekatında ise Fatiha‘dan sonra birer kere İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur.

Namazdan sonra hadiste bildirilen hacet duasıokur ve isteğini içinden geldiği gibi dua ederek Cenab-ı Rabbil Alemin’e iletir.

Hacet Duası

Hacet Namazı ve Hacet Duası - Tesirli Dualar
Hacet Duası

Okunuşu

Allahümme innî es’elüke tevfiyka ehlil hüdâ ve a’mâle ehlil yakıyni ve

münâsahate ehlit tevbeti ve azme ehlis sabri ve cidde ehlil haşyeti ve talebe

ehlir rağbeti ve teabbüde ehlil verâı ve irfâne ehlil ilmi hattâ ehâfeke.

Allahümme innî es’elüke mehâfeten tahcüzünî an ma’sıyetike hattâ â’mele

bitâatike amelen estehıkku bihî rızâke ve hattâ ünâsıhake bit tevbeti havfen

minke ve hattâ uhlisa leken nesıyhate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke

fil ümuri husne zannin bike sübhâne hâlikın nur.

Anlamı

Allah‘ım, senden gerçek imanlı zatların başarısını, ermiş takıylerin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, seni isteyenlerin arzusunu, takva ehlinin ibadetini, ilim erbabının irfanını dilerim.

Ki senden gereği gibi korkayım. Allah‘ım, sana isyandan çekindirecek bir korku ver ki sana itaat ile öyle amel edeyim, onunla rızana layık olayım. Senden korkarak içtenlikle sana döneyim.

Sırf senin sevgini kazanmak için içten öğüt vereyim. Her işte sana güvenip, sana sığınayım. Sana hüsnü zan besleyeyim. Nurun yaratıcısı Cenab-ı Hakk’ı tesbih ederim.

GOOGLE NEWS Abone Ol & Takip Et

Okuduklarını nasıl buldun?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
Abone Ol

Leave a Reply