Göz Kaş Kirpik Şekline Göre Karakter Analizi

Fizyonomi ilmini / bilimi kullanarak insanların göz, kaş, kirpik, göz kapağı gibi organlarının görünümlerinden yola çıkarak, karakter özellikleri ve bazı huy ve hastalıkları hakkında isabetli tahminlerde bulunmak mümkündür.

Göz Şekline Göre Karakter Analizi

 • Büyük gözler: Zarafeti tabii ve meşrebe, karaciğerin zaafına,
 • Orta büyüklükteki gözler: Sevimliliğe, hayırseverliğe,
 • Küçük gözler: Hafif meşrepliğe, hoppalığa,
 • Siyah gözler: Hayıra, söz dinler bir tabiata,
 • Elâ gözler: Serinkanlılık ve ciddiyete, sabıra, edep ve terbiyeye, sadakate, haya ve cömertliğe,
 • Kumral gözler: Cesarete,
 • Gayet açık ela göz: Fikirdeki nezaket ve inceliğe, neşeli bir karaktere,
 • Mavi göz: Kabalığa, hissizliğe, merhametsizliğe, vurdumduymazlığa,
 • Yeşil gözler: Kötülüğe, hainliğe ve hak yemeye olan eğilime,
 • Gayet açık mavi gözler: Sanata meyilli bir yaratılışa, hayalperestliğe, çabuk kanarlığa,
 • Parlak gözler: Zekaya,
 • Güzel, gayet iri, parlak gözler: Zeka ve yeteneğe, edep ve terbiyeye. Gayet iri ve şeffaf gözler: Vesveseli bir karakter ve hırçınlığa,
 • Küçük ve keskin gözler: Faaliyet ve şiddete, bencilliğe,
 • Güler gözler: Olağanüstü iyilik severliğe,
 • Bebeği gülen gözler: Oynaklığa,
 • Baygın göz: Kalp ve yürek hırsızlığına,
 • Süzgün bakışlı gözler: Zeka ve şehvete,
 • Yuvarlak gözler: Kalbi ve zihinsel zayıflığa,
 • Çukur gözler: Kibir ve kendini beğenmişliğe,
 • İçine gömülmüş gözler: İnat ve sebata,
 • Yumru gözler: Fevkalade hasetçi olmaya,
 • Noktalı gözler: Nazarın fazla olmasına ve çok isabet etmesine,
 • Tek göz: Muzır ve fitnekâr olmaya, hasede,
 • Şaşı göz: Uğursuzluğa, eli eğriliğe,
 • Kırpık gözler: Uğursuzluğa,
 • Fırlak gözler: Cinnete, şizofreniye,
 • İri açılmış ve dışarı fırlamış gözler: İnada, Bozdow hastalığına,
 • Sabit bakışlı gözler: İnada, hasede, fenalığa,
 • Aşağı bakan ve dalgın gözler: Hayalperestliğe,
 • Kırmızı ve kanlı gözler: Hiddet ve şiddete,
 • Yukarı bakan gözler: Alaycı bir tabiata,
 • Sönük gözler: Korkaklığa,
 • Yarı kapalı, karanlık görünüşlü gözler: Hüzün ve kedere,
 • Gözün karasının büyük olması: Cesarete, müsrifliğe, inada,
 • Alt kısmı çukur ve gölgeli gözler: Çok mastürbasyon yapmaya ve ykusuz ve kederli geçen gecelere işarettir.

Kaş Şekline Göre Karakter Analizi

 • Koyu siyah kaş: Ekseriya iyi ahlaka,
 • Sık kaş: İyilikseverliğe, cimriliğe,
 • Dolgun, düz ve kavisiz az olan kaşlar: Halim bir tabiata, hoş görürlüğe, soğukkanlılığa,
 • Yumuşak ve seyrek kaş: Hayalperestliğe,
 • İnce kaş: Kalp zaafına, kibir ve gurura,
 • Kalın ve birbirinden iyice ayrılmış kaşlar: Zeka ve metanet-i kalbe.
 • Yay gibi kaşlar: Saflık ve temiz kalbe,
 • Kalın ve gayri muntazam kaşlar: Şiddet ve öfkeli bir tabiata, kötü huy ve ahlaka, gam ve kederli geçecek bir ömre,
 • Sık ve yumuşak kaşlar: Akl-ı selime, kuvvetli bir muhakemeye, terbiyeli bir kişiliğe,
 • Orantılı, yay gibi eğri ve telleri kalın kaşlar: Cömertliğe, el açıklığına, son derece iyi ahlaklılığa, edep ve hayaya, iyilikseverliğe, akraba canlılığına,
 • Düz çizgi şeklinde olan bir kaş köşelere doğru eğilirse: Temiz kalplilik ve güzel ahlaka,
 • Gözlere çok yakın olan kaşlar: Çok anlayışlı ve kavrayışlı bir zekaya. Orantılı şekilde arası açık kaşlar: Doğruluk ve emanete,
 • Kısa ve birbirine karışmış kaşlar: Sır saklamaya, hafızasının kuvvetli olduğuna,
 • Birbirinden uzak, alnı iki kısma ayıran kaşlar: Zekanın azlığına,
 • Çatık kaş: Her şeyi kalbinden geçirip zahiren anmak gibi görünmeye, kıskançlığa, bazı kimselerde hiddet ve şiddete,
 • Kaşların ortasından sona doğru seyrelmesi: Merhametsizliğe, korkaklığa, kendisinden zayıf olana eziyet ve zulmeder olmaya,
 • Sert ve dik kaşlar: Mertliğe ve cesarete,
 • Yatay uzun kaş: Münafıklığa, koğuculuğa,
 • Uçları aşağı doğru eğik kaşlar: Kalp zaafına,
 • Ucu sivri kaş: İkiyüzlülüğe, fitneciliğe,
 • Uçları yukarı kalkık kaşlar: Hafif meşrepliğe, zaafı kalbe,
 • Sol kaşın başında düşey bir hat: Ateşli bir tabiata, çabuk kızarlığa,
 • Sağ kaşın başlangıcında düşey bir hat: Havai meşrepliğe, içki, zevk, eğlence ve şarkıdan hoşlanan bir tabiata, hercailiğe,
 • Sol kaşın başında sağa doğru 45 derece meyilli bir hat: Safdilliliğe, çabuk kanarlığa,
 • Sağ kaşın başlangıcında sola doğru 45 derece meyilli bir hat: Bağ, bahçe ve hayvanat yetiştirmek zevk ve merakına, ziraatçiliğe,
 • Gözün üstünü örtecek kadar göze yakın olan kaşlar: Sahibinin ilim ve irfanına işaret eder.
 • Kaşları hilal gibi ince olanlar: Hassas ve ince ruhlu insanlarda bulunur.

Göz Kapağı Şekline Göre Karakter Analizi

 • Kemerli göz kapağı: Büyüklük taslayan bir tabiata,
 • Gözün üst kapağının mesafeli ve açık olması: Sahibinin edepsiz, hayasız, arsız ve oburluğuna,
 • Gözün alt kapağının hafif şiş olması: Bazı kimselerde erken kalkmaya, bazı kimselerde gulamparalığa, bazı kimselerde albumin veya diğer bazı hastalıklara,
 • Kısa göz kapakları: İhtirasa, cimriliğe işaret eder.

Kirpik Şekline Göre Karakter Analizi

 • Gayet muntazam ve düzgün dizili kirpikler: İyi ahlaka, iyilikseverliğe akıl ve zekaya ve anlayışa işaret eder.
 • Sert ve gayri muntazam kirpikler: Ekseriya asabi ve hiddetli insanlarda bulunur.

Vücut Özelliklerine Göre Karakter Analizi

Kafa ve Alın Şekline Göre Karakter Analizi

Yüz Şekline Göre Karakter Analizi

Göz Kaş Kirpik Şekline Göre Karakter Analizi

Kulak ve Burun Şekillerine Göre Karakter Analizi

Ağız Dudak ve Diş Şekillerine Göre Karakter Analizi

Okuduklarını nasıl buldun?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
Abone Ol

Leave a Reply