Gizli İlimler Hazinesi Kitabına Göre Burçların Özellikleri

0
(0)

Gizli İlimler Hazinesi isimli kitaba göre bütün burçların; karakter özellikleri, yetenek ve kariyer eğilimleri, bedensel nitelikleri ile aşk ve evlilik hayatlarına dair ayrıntılı bilgi:

Koç Burcu

Gizli İlimler Hazinesi Kitabına Göre Burçların Özellikleri - Koç Burcu Özellikleri
Gizli İlimler Hazinesi Kitabına Göre Burçların Özellikleri – Koç Burcu Özellikleri


Güneş Koç burcunda iken yani 21 Mart – 20 Nisan tarihleri arasında dünyaya gelen insanlar üzerindeki etkiler şu şekildedir: Koç Burcu’nun yıldızı Mars’tır. Madeni bakırdır. Tabiatı ateştir. Tabiatı itibarı ile düşmanı sudur. Dost burcu İkizler, düşman burcu Yengeç’tir.

Koç Burcunun Karakter Özellikleri

Koç burcu’nun gezegeni olan Mars demek; cesaret, atılganlık, hiddet, gazap, kuvvet, inat, ihtiras, eğlenceye düşkünlük, liderlik demektir. Mücadelede cesur, cefakar, çevik, zeki, atılgandırlar. Ekseriya büyük askerler Koç Burcu mensupları arasından çıkar. Benzer şekilde ihtiraslı kumarbazlar da sıklıkla Koç Burcu mensupları arasından çıkar. Bu burcun tesiri altında doğanlar kolay kolay disipline gelmeyen ve baskı altında yaşamaya tahammülleri olmayan kimselerdir.

Bu tabiatları nedeniyle onlarla bir arada bulunmak ve onları idare etmek çok zordur. Çocukluklarında fazla gürültücü ve haşarı olurlar. Gençlikleri pek hareketli geçer. Yaşları ilerledikçe nispeten sükunet kazanırlar. Bununla beraber gayet çalışkan, cesur ve inatçıdırlar. Hayatları devamlı bir çalışma ve didinme içinde sürüp gider. Hareketsizlik, tembellik onları sıkar.

Kendilerine olan güvenleri çok fazladır. Bu inançlarını hiçbir başarısızlık ve güçlük karşısında kaybetmedikleri için tuttuklarını koparan insanlardır. Hücumda ve müdafaada çabuk hareket ederler. Kavrayış kabiliyetleri çok yüksektir. İyi kalpli ve merhametli olurlar. Son derece cömerttirler. Herkesin teveccühünü ve kalbini kazanmasını bilirler.

Hileden, hilebazdan, iki yüzlü, yapmacıklı kimselerden nefret ederler. Bu burçta doğan kadınlar da erkekler gibi cesur ve erkek ruhludurlar. En büyük mesuliyetleri yüklenmekten korkmazlar. Aşkta vefakâr, dostlukları devamlı ve sağlam olur. Talihleri parlaktır. Sebat ve çalışmaları sayesinde her sahada başarı sağlarlar.

Yine de bu fazla enerjileri ve faal tabiatları yüzünden hayatta birçok kere yanlış hareketler yaparak kendi işlerini kendileri bozarlar. En büyük hataları beklemesini bilmemeleridir. İradeleri güçlüdür. Sıklıkla düşüncesiz hareketler yaparlar. Çabuk kızarlar. Müsamahasızdırlar. Açık yürekli ve merttirler. Çok yer, obur, ayyaş ve kavgacı olurlar. İntikamcıdırlar. Zenginlik ve zevke düşkün insanlardır. Oyunları kavgaya benzer.

Koç Burcu İnsanının Bedensel Özellikleri

Koçların yüzlerinde genellikle; keskin hatlar, çekik yüz, adalelerin üzerinden açı ve köşelerini belli eder şekilde gergin kaslar mevcuttur. Çoğunlukla kırmızı yağız bir çehreye sahiptirler. Yüzleri bir kare içine resmedilebilir şekildedir. Umumiyetle başları büyüktür. Yüksek ve geniş şakaklı alınları vardır. Kolayca kapanan geniş kirpiklere sahiptirler. Gözleri açık, cüretkar ve sert bakışlıdır.

Adaleli yanaklar, çıkık elmacık kemikleri, kanatları açık burun, alaycı bir ağız, dört köşe bir çene, Koç Burcu’na mensup olanların yüzlerinde sık rastlanan özelliklerdir. Adaleli ve kısa bir boyun, geniş omuzlar, ileri çıkık göğüs, kuvvetli ve haşin ses, cesaretli yürüyüş, zindelik, sağlam bir bünye, kestane rengi saçlar, kısa ve çoğunlukla testere şeklinde dişler Koç Burcu insanlarında en sık görülen vücut özellikleridir.

Koç Burcu İnsanının Aşk ve Evlilik Hayatı

Aşka düşkündürler. Büyük, devamlı ve sadakatli aşk duyarlar. Gayet kıskançtırlar. Aşkta daima tahakküm etmeye meyilleri vardır. Kendilerini sevdirmeyi bilirler. İhaneti asla affetmezler. Bilhassa ihaneti gördükten sonra daha da haşin olurlar.
Koç Burcu’na mensup olanlar çoğunlukla aşk evliliği yaparlar.

Erken evlenirler fakat çabuk boşanmaya eğilimlidirler. Koç Burcu kadını da koç burcu erkeği de eşine ihtirasla bağlanır.
Bilhassa ailelerine karşı çok düşkün ve kıskançtırlar. Aile hayatları gürültülü geçer. Çocuklarına karşı da şiddetli muhabbet duyarlar. Çok zaman çapkınlıktan da kurtulamazlar.

Boğa Burcu

Gizli İlimler Hazinesi Kitabına Göre Burçların Özellikleri - Boğa Burcu Özellikleri
Gizli İlimler Hazinesi Kitabına Göre Burçların Özellikleri – Boğa Burcu Özellikleri

Boğa burcu özellikleri, diğer burçlarla uyum ve uyumsuzluğu, yüz ve vücut özellikleri, aşk ve evlilik hayatı şu şekildedir: Güneş Boğa burcuna 21 Nisan’da girer ve 21 Mayıs tarihine kadar kalır. Boğa burcunun yıldızı Venüs’tür (Zühre). Boğa burcunun tabiatı topraktır. Boğa burcunun dostu Yengeç burcudur. Tabiatı toprak olanlar tabiatı su olanlarla çok yakın ve samimi birer dost olurlar.

Boğa Burcu İnsanının Karakter Özellikleri

Boğa burcunda olanlarda en göze çarpan nokta aşırı derecede inatçı olmalarıdır. İnatlarında bazen hayatlarını bozacak kadar ileri giderler. Muhafazakardırlar. Maziye ve mevcut kıymetlere bağlılıkları fazladır. Her şeyin olduğu gibi kalmasını isterler. Sabırlıdırlar. Tayin ettikleri hedefe ulaşmak hususunda her türlü güçlük karşısında sebat etmesini bilirler.

İhtiyatlıdırlar. Vefakardırlar. Bazıları egoist olur. Çoğunlukla oburluk derecesinde boğazlarına düşkün olurlar. Boğa burcu kadını genellikle kavgacı ve kıskanç olur. Fakat güzel oldukları için her zaman sevimlidirler. Şansları her zaman yaver gitmez ama inat ve sebatları onları zor durumlardan kurtarır. Maceracıdırlar. Kendilerini tehlikeli maceralara atmaktan çekinmezler.

Güzel sanatlara karşı yetenekleri fazladır. Girdikleri herhangi bir sanat şubesinde büyük başarılar kazanırlar. Çünkü yaratılışları, onları sanata ve bilhassa ressamlığa veya heykeltıraşlığa sevk eder. Konuşkan değildirler. Herhangi bir mecliste ilk olarak söze başlamaktan çekinirler. Başkalarının söyledikleri sözlere cevap vermeyi tercih ederler. Sevdikleri insanlar arasında güzel konuşur ve neşelenirler.

Sıkılgan olmamakla beraber pek de girgin sayılmazlar. Zühre (Venüs) mensuplarının mümeyyiz vasıfları: Mülayemet, rikkat, şiddetli hizmet, eğlence ve zevke düşkünlük ve iyi kalpliliktir. Büyük müzisyenler ekseriyetle Zühre yıldızı arasından çıkarlar. Bu yıldıza mensup olanlar halûk, sevimli, faydalı sözler söyleyen, servet ve sâmâna aşık, karşı cinse karşı ziyadesiyle zayıf, şehvetperest, güler yüzlü, tatlı sözlü, mesut, çalışkan insanlardır.

Bazılarının tabiatında yalancılık ve mürailik varsa da pek mükemmel sanatkar ve iyi bir musikişinas olurlar. Matematiğe karşı yetenekleri azdır. Bu yıldıza mensup olanlar ilk bakışta şahsi cazibeleri ve sevimlilikleri ile göze çarparlar. Dost canlısı, muhabbetli, şeker gibi insanlardır. Çoğunlukla müsrif olurlar. Asla hasetçi değildirler. İyimserdirler. Her şeyi pembe görürler. Lüksü severler. Parlağı sağlama tercih ederler. Bu yıldıza mensup olanlar nadiren dehaya yükselebilirler.

Boğa Burcu İnsanının Bedensel Özellikleri

Ekseriyetle güzel yüzlü olurlar. Bu yıldız altında doğanlarda hatlar yay gibi kavislidir. Vücut balık eti, ten rengi pembemsi beyaz, yüz yuvarlakçadır. Güzel bir alın, kısa kirpikler, berrak gözler, kısa kaşlar, tatlı ve şehvetli bakışlar, düz ve zarif yürüyüş, latif bir ağız. Yüzün kemikleri hiçbir kısmında hiçbir kısımda görünmez. Geniş ve çekici kalçalar, dans eder gibi neşeli ve şehvetengiz hareketler, daima kaynayan bir vücut.

Venüs mensupları Müşteri (Jüpiter) yıldızının mensuplarının eşkaline pek ziyade benzerlerse de bunlar tatlı esmer olurlar. Saçları pek latif siyah, parlak hafif dalgalı, ne uzun, ne de kısadır. Eğer Zühre (Venüs) şiddetle tesir etmiş ise saçlar kıvırcık ve muntazam, yanaklar da gamzeli olur. Kaşlar keman gibidir. Dudaklar etli ve kırmızıdır. Ağız küçüktür. Dişler beyaz, muntazam ve pek güzeldir. Diş etleri kırmızıdır. Kollar yuvarlak, boğaz basık, karın mütenasip, eller ve ayaklar ufaktır.

Boğa Burcu İnsanının Aşk ve Evlilik Hayatı

Zühre (Venüs) mensupları aşkta pek makbul tiplerdir. Boğa burcunda olanlar aşkta sevmekten ziyade sevilmeyi tercih ederler. Çoğunlukla güzel olup, sürekli ve derin bir aşkla sevilirler. Büyüleyen bir cazibeleri vardır. Kendi aşklarında bazen sabit değildirler. Mütelevvin ve hercaidirler. Şehvetleri galiptir. Onları sevmek bazen tehlikeli ve felakettir. Gerek Boğa burcu kadını gerekse de Boğa burcu erkeği; evlendikleri zaman iyi bir hayat arkadaşı olurlar.

Yalnız eşleri onların sabrını tüketmemek ve yaşayış tarzlarına müdahale etmemek şartıyla. İzdivaçta ekseriya kendileri severek değil, sevilerek evlenirler. Mütekabil muhabbet olduğu takdirde izdivaçta mesut olurlar. Aksi takdirde bedbaht olurlar ve bedbaht ederler. Her şeyden ziyade kendilerini düşünürler. Bu yıldız mensubu bir kadını seven, ondan çok zor ayrılır ve onu daima hasretle, iştiyakla, sevgi ile hatırlar.

İkizler Burcu

Gizli İlimler Hazinesi Kitabına Göre Burçların Özellikleri - İkizler Burcu Özellikleri
Gizli İlimler Hazinesi Kitabına Göre Burçların Özellikleri – İkizler Burcu Özellikleri

Güneş İkizler burcuna 22 Mayıs tarihinde girer ve 21 Haziran tarihine kadar kalır. Bu burcun yıldızı Merkür, tabiatı havaidir. Tabiat itibariyle dostu ateştir. Dost burcu Aslan, düşman burcu Balık burcudur. Yıldız itibariyle dostu Güneş; Jüpiter ve Satürn ile de düşmandır. Elementleri cıvadır.

İkizler Burcunun Karakter Özellikleri

İkizler burcunun tesiri altında doğanlar çok mütereddit tabiatlı olurlar. Hiçbir şey hakkında kolay ve kesin bir karara varamazlar. Hayatları devamlı bir surette kararsızlık içinde bocalama ile geçer. İçlerinde daima yanlış hareket edecekleri korkusu hakimdir. Bu kendilerine güvenlerinin az olduğuna delildir.

Herhangi bir mesele hakkında bir karar verdikleri zaman hemen akabinde (keşke böyle bir karara varmasaydım, bunun aksi en doğru idi) diye düşünürler. Bir saatleri bir saatlerine uymaz. Derhal bir his durumundan bir diğerine geçiverirler. Bir şeye karşı alaka ve heves duydukları andan bir dakika hemencecik ondan cayıverirler.

Ekseri yazarlar Merkür’ün etkisi altında bulunan kimselerdir. Merkürlüler kolaylıkla yalan söyleyebilirler ve yanlış bir adımdan maharetle kendilerini kurtarabilirler. Güzel kelamlı, açık lisandırlar. Cahil olanları gevezedirler. İyi yalancı, hilekar, aldatıcıdır. Büyük hırsızlar bu yıldızın fena tesiri altında yetişenler arasından çıkar.

Her türlü iyiliğe kabiliyetli olduğu kadar her türlü fenalığa da müsait ve kabiliyetli olurlar. Sözleri düzgün olduğu kadar ani teşbihler ve misaller getirmeye muktedirdirler. Özgürlüklerine düşkündürler. Her türlü bilim ve mesleği öğrenmeye muktedirdirler. Çok açık zihinli olurlar. İcada, sırları keşfe, matematiğe yeteneklidirler. El işlerine ehildirler.

Ne istediklerini iyi bilirler. Kendilerini sıfırdan zirveye kadar yetiştirebilirler. Sanatkar olmaktan ziyade fen adamıdırlar. Ticarete de büyük istidatları vardır. Kendileri becerikli, zeki, çevik, şen, mahir, işgüzar oldukları gibi bilime düşkün olduklarından iyi makinist ve mühendis olabilirler. Bu yıldız mensupları kendilerini herkese sevdirmesini bilirler ve sevdirirler.

İkizler Burcu İnsanının Bedensel Özellikleri

Armudî bir yüz, yumuşak ve düz etler buğday ten, narin ve düzgün bir vücut, ince ve nazik adaleler, çevik ve maharetli eller, daima yaşından daha genç görünen bir tip, keskin koyu kestane rengi saçlar. Canlı ve müteharrik gözler, uzunca, zayıf ve büküntülü düz ve ucu sivri bir burun, kanatları ince ve uçları yukarı ağız, ince, düzgün ve güzel dudaklar, köşeli çene, uzun ve ince boyun, canlı yürüyüş, süratli konuşma, mülayemet, nezaket, sabırsızlık, etrafındakilerle güzel geçinme, sevimli ve Iatifeci, müteşebbis, büyük zıhın açıklığı ve işleyen, zeka, nafiz ve kurnaz bir zeka…

Merkürlülerin boyları uzunca, gözleri de çukurcadır. Şen ve bir fenalık düşünmüyorlarsa güler yüzlüdürler. Saçları pek koyu kestane renginde ve kıvırcıktır. Kendileri kibar yapılı, geniş omuzlu ve sağlam vücutludurlar. Merkür‘ün tesirinde doğanlar iyiye yakın oldukları zaman iyi, kötüye yakın oldukları zamanda kötü olurlar. Edebiyata yatkındırlar. İdrak ve anlayış, nutuk ve belagat, nakış ve kitabet, temizlik, incelik, dikkat, zeka, hüner, hile ve hıyanet bariz vasıflarındandır.

İkizler Burcu İnsanının Aşk ve Evlilik Hayatı

Aşkta vefasızdırlar. Aynı zamanda karşıdakilerin de sadakatlerine güvenemezler. Her şeyde olduğu gibi evlenmeye de gayet güç karar verdiklerinden dünya evine de geç girerler. Hatta bazen hiç evlenemezler. Bu tereddütleri yüzünden çok kere işte ve aşkta en büyük fırsatları kaçırırlar. Bu hal onların zekalarının azlığından ileri gelmez. Zira zeki ve kavrayışlıdırlar.

Bilhassa muhayyileleri çok işlektir. Bir meselede bütün imkanları tasavvur ve tahayyül ettiklerinden dolayıdır ki karar vermek hususunda tereddüde düşerler. İşte bu kararsız ve gelgeç tabiatlı insanlarla bir çatı altında bulunmak, arkadaşlık yapmak hakikaten güçtür. İkizler burcunda doğanlar, Koç ve Aslan burcunda doğanlarla evlenirlerse dengeli bir yuva kurabilirler.

Yengeç Burcu

Gizli İlimler Hazinesi Kitabına Göre Burçların Özellikleri - Yengeç Burcu Özellikleri
Gizli İlimler Hazinesi Kitabına Göre Burçların Özellikleri – Yengeç Burcu Özellikleri

Güneş, Yengeç burcuna 22 Haziran’da girer ve 23 Temmuz tarihine kadar kalır. Bu burcun yıldızı Ay, tabiatı sudur. Dost burcu Boğa ve Balık; düşman burcu ise Koç’tur. Yıldızlardan Ay’ın dostu Jüpiter, düşman yıldızı Güneş’tir. Madeni gümüştür.

Yengeç Burcu İnsanının Karakter Özellikleri

Yengeç burcunun tesiri altı da doğanlar genellikle içine kapanık ve utangaç tabiatlı olurlar. Fakat kendilerinden en beklenilmeyen bir zamanda birdenbire bir cesaret hamlesi göstererek bulundukları iş ve vazifede hemencecik birinci plana geçerler. Ekseriyetle ağır yaradılışlı ve tembel oldukları halde bu umulmadık hallerdeki parlayışlarıyla hamaratlıkta herkesten üstün olurlar.

Fakat daha birkaç dakika geçmeden bu parlayışları bir balon gibi söner ve yine eskisi gibi alıngan, içine çekilmiş sessiz ve silik bir insan halini alırlar. Bu burçta doğanlar bir kelime ile fikir değiştirebilen bir tabiata sahiptirler. Ancak rakiplerini ve hasımlarını inatlarıyla alt ederler. Bu pasif inat, tabiatı damlaya damlaya taşı delen su gibidir. Ufak, fakat tesirli ve devamlıdır.

Hayallerinde bir çok şey icat ederler ve bunların doğruluğuna kendilerini bile inandırırlar. Memleketlerine ve ailelerine karşı derin bir sevgi besledikleri halde uzun ve maceralı seyahatlere çıkmaya can atarlar. İmkan bulsalar ömürleri boyunca seyahat etmek isterler. Yengeç burcunda doğanların en büyük hataları ekseriya kendi hayallerini hakikat zannetmeleridir. Buna rağmen iş ve kariyer hayatlarındaki şansları mükemmeldir.

Kameriler akıl ve muhakemeden ziyade his ve düşünceye kabiliyetli ve tabiaten dindarlık eğilimindedirler. Değişken, zararsız, mütevekkil bir tabiatları vardır. Mücadeleden çekinirler, yalnızlığı severler. Eğer Ay; Satürn ve Merkür‘ün tesiriyle kasrışırsa karışım sahibi tembel, ahmak, avare, bön, hakir, korkak ve mecnun olur. Bunlar alçak ve hakir kimselerdir. Ekser kamerilerde görülen ahlak: zaaf, acz, kalleşlik, acele ve söz taşıyıcılıktır.

Yengeç Burcu İnsanının Bedensel Özellikleri

Vücut hatlarında daireye yakın büyük yuvarlaklar, soluk bir ten, şişmanlığa eğilim, çıkık ve geniş bir alın, nemli ve donuk bir bakış, kısa ve yuvarlak uçlu burun, yarı kapalı küçük bir ağız, pek az çıkıntılı bir çene, yuvarlak gözler, yassı bir sima… Ay‘ın etkisi altında doğan tiplerin güzel mavi gözleri, yüksek, küçük ve dik göğüsleri olur. Kadın ve erkek kameriler miyop olurlar. Bazı kameriler soluk ten renginde olduğu gibi bazı kameriler de süt gibi beyaz olurlar. Süt gibi beyaz, olanların gözleri de mavi olur. Saçlan lif renginde ve sarışındır.

Yengeç Burcu İnsanının Aşk ve Evlilik Hayatı

Evlilik hayatları her zaman mükemmel olmaz ve bahtiyarlık getirmez. Aşkta kendilerini de karşısındakileri de bedbaht ederler. Çünkü kaprisleri ile hareket ettikleri için hiç yoktan üzüntü ve mesele çıkarırlar. Eğer Başak burcunda doğmuş birisiyle evlenirlerse çok daha mutlu olabilirler. Kameriler pek yumuşak kalplidirler.

Vefakar olmakla beraber kolaylıkla aldatırlar. Bu da mukavemetlerinin azlığındandır. Aşkta şehvetleri bedensel olmaktan ziyade zihinseldir. Hayalleriyle zevk alırlar. Soğuk tabiatlı olmakla beraber mütevazi ve muhabbetli olurlar. Kameri kadınlar her zarar görmedikleri şeye ve insana karşı muhabbet hissederler. Kameri kadınlar bazen erkekler üzerinde garip bir cazibeye sahiptirler.

Sevmekten ziyade sevilirler. Evlilik hayatında kameri kadınlar itaatkar, mütevekkil, kanaatkar bir eş olurlar. Çocuklarına düşkünlükleri daima kocalarına olan bağlılıklarından ziyadedir. İyi birer aile kadını adayıdırlar. Kıskançlıkları azdır. Kameri erkek de iyi bir aile reisi olmaya yeteneklidir. Eşlerini pek seçmedikleri için genellikle başarısız evlilikler yaparlar. Bununla beraber; duygusal oldukları için iyi bir eş ile mutlu olabilirler.

Aslan Burcu

Gizli İlimler Hazinesi Kitabına Göre Burçların Özellikleri - Aslan Burcu Özellikleri
Gizli İlimler Hazinesi Kitabına Göre Burçların Özellikleri – Aslan Burcu Özellikleri

Güneş, Aslan burcuna 24 Temmuz tarihinde girer ve 23 Ağustos tarihine kadar kalır. Arslan burcunun dost burcu İkizler burcudur. Bu burcun yıldızı Güneş, madeni ise altındır.

Aslan Burcu İnsanının Karakter Özellikleri

Arslan burcunun tesiri altında doğanlar bu burcun cömertliğini, parlaklığını ve iyiliğini nefislerinde taşırlar. Güneşin tesiri altında olanlar münakaşa kabul etmezler. Mağrurdurlar. Şeref, haysiyet, izzet-i nefs ve insanlık duyguları pek yüksektir. Aslan burcu yönetmeyi sever. Aslan Burcu’nun, dolayısıyla Güneş’in tesiri altında olanların başat özellikleri; kuvvet, şiddet, gazap, his ve incelik, haya, iffet, servet ve zekadır.

Bu yıldızın tesiri altında bulunanlar, baş olmaya, emir ve tahakküme eğilimli olurlar. Kendileri için yaşarlar. Yüksek bir zeka sahibidirler. Her şeyi anlarlar. Kıskançtırlar. Kıskançlık ve şüphelerini sık sık izhar ederler. Bu histen kurtulamazlar. Aslan burcu boyun eğmez. En büyük bir menfaat karşısında bile, benliklerinden, gururlarından en küçük bir fedakârlıkta bulunmazlar, kimseye boyun eğmedikleri gibi ona buna dalkavukluk etmekten, yaltaklanmaktan da nefret ederler.

Kendilerine düşmanlık yapmak isteyenleri ve hasımlarını gururları ve azametleri ile eritirler. Her ne pahasına olursa olsun küçüklüğe düşmezler. Aslan burcu hislerini açığa vurmaz. Hayatları çok sade geçer. Herkese iyilik etmek isterler. Kendilerinden küçüklere karşı merhametli, büyüklere karşı saygılıdırlar. Ekseriyetle içlerine kapalı insanlardır. Hislerini açığa vurmaktan çekinirler.

Teşkilatçı bir ruha sahiptirler. Gerek memuriyet ve gerekse iş hayatında kısa zamanda parlayarak ilerleyebilirler. Cesur ve atılgandırlar. Bilhassa medenî cesaretleri çok yüksektir. Politika sahasına atıldıkları zaman kendilerine iyi bir mevki yapabilirler. İçlerinden yüksek kumandanlar ve büyük edebiyatçılar çıkar.

Aslan Burcu İnsanının Bedensel Özellikleri

Şemsi tipler; düzgün hatlardan oluşan bir çehreye sahiptirler. Hafif ve kıvrımlı köşeler, kemik ve adalelerin keskinliklerini gideren hafif ve yumuşak etler. Hafif limon rengine çalan bir beniz, yüz sakin ve asil, ağırbaşlı, alın yüksek ve kemerimsi, gözler tatlı ve aynı zamanda ciddi, göz bebekleri benekli, kirpikler uzun, burun zayıf ve kemerli, çene ince, ağız orta büyüklükte, dudaklar az kalınca ve renklidir.

Çene genellikle yuvarlak ve ileri, boy orta, vücut kılsız, orantılı vücut hatları ve güzel, böğürleri içeri doğru, kemikli, erkeklerde az çıkmış güzel bir sakal, yüzde az çizgi, mutedil ve ölçülü adımlar, saçlar kıvırcık, ince ve ipek gibi yumuşak, ses berrak ve şehvetli, gözler açık, kestane rengi, biçimli, mütebessim ve nemnaktır (nemli). Orantılı bir surette kavisli kaslıdırlar.

Aslan Burcu İnsanının Aşk ve Evlilik Hayatı

Aşkta sadık, vefakar ve dürüsttürler. Karşılarındakinden de aynı sadakat ve dürüstlüğü beklerler. Bu karşılığı görmezlerse çok bedbaht olurlar. Eşlerinin en ufak bir ihanetine tahammül edemezler ve derhal boşanıp ayrılırlar. Evlilik hayatında gerek karı olarak, gerek koca olarak kusursuzdurlar. Kendileri ile evlenenleri muhakkak surette bahtiyar ederler. Çok şanslıdırlar. Hatta talih oyunlarında ekseriya kazanan taraftırlar.

Başak Burcu

Gizli İlimler Hazinesi Kitabına Göre Burçların Özellikleri - Başak Burcu Özellikleri
Gizli İlimler Hazinesi Kitabına Göre Burçların Özellikleri – Başak Burcu Özellikleri

Güneş Başak burcuna 24 Ağustos’ta girip 23 Eylül’e kadar kalır. Başak Burcu’nun yıldızı Merkür‘dür (Utarid). Başak burcunun tabiatı topraktır. Başak burcunun dostu Akrep, düşman burcu da Yay burcudur.

Başak Burcu İnsanının Karakter Özellikleri

Başak Burcu’nun tesiri altında doğanlar çok becerikli, çalışkan ve kafaları işleyen kimselerdir. Kuvvetli bir aklı selime ve işlek bir zekaya sahiptirler. Tenkit kabiliyetleri çok yüksektir. Fakat bunu çok defa pek sert ve adeta karşılarındakini kıracak şekilde yaparlar. Bu yüzden de kendilerine düşman kazanırlar. Mütecessistirler yani gizli şeyleri öğrenmeyi severler.

Etrafında olan bütün şeylerden haberdar olmak için bütün dikkat ve gayretlerini sarf ederler. Menfaatlerine sınırsız derecede bağlıdırlar. Ufak bir menfaat uğrunda en kıymetli dostluk bağlarını yıkmakta beis görmezler. Sıhhatlerine de pek düşkündürler. En ehemmiyetsiz bir rahatsızlık hissetseler, bunu gözlerinde büyüterek doktor doktor gezip dertlerine derman ararlar.

İşlerine ve kanaatlerine sıkı sıkı bağlıdırlar. Gayet muntazam bir hayat sürmeyi ve metodlu çalışmayı severler. İçlerinden çoğunun ticaret yeteneği fazladır. Fakat ekseriya başlı başına bir iş kurmaktan ziyade ortaklıkla çalışmayı tercih ederler. Memuriyet hayatında da şeflik yapamazlar. Bir müdür muavinliği onları daha ziyade memnun eder. Güzel sanatlara karşı istidatları pek yoktur.

Başak Burcu İnsanının Aşk ve Evlilik Hayatı

Bununla beraber güzel şeyleri severler. Zevkleri yüksektir. Fevkalade şanslı insanlardır. Bilhassa aşk hayatında çok talihlidirler. Onlara aşık olan kimseler bir daha kendilerini onların tesirinden kurtaramazlar. Evlilik hayatında da eşlerine kendilerini sevdirmesini bilirler. Kurdukları yuvada mesut yaşamasını becerirler.

Terazi Burcu

Gizli İlimler Hazinesi Kitabına Göre Burçların Özellikleri - Terazi Burcu Özellikleri
Gizli İlimler Hazinesi Kitabına Göre Burçların Özellikleri – Terazi Burcu Özellikleri

Güneş Terazi burcuna 24 Eylül’de girip 23 Ekim’e kadar kalır. Terazi burcunun dostu Yay burcudur. Tabiatı havadır. Yıldızı Venüs‘tür (Zühre). Terazi burcunda doğanlar Venüs yıldızının tesiri altındadırlar. Bu yıldız onlara evvela güzellik, sonra da güzelliğe karşı derecesiz bir aşk ve anlayış kabiliyeti verir.

Terazi Burcu İnsanının Karakter Özellikleri

İyi kalpli ve çok dürüst kimselerdir. Adaleti ve adil olmayı bir aşk derecesinde severler. Çok ve lüzumsuz konuşmayı sevmeyen insanlardır. Hayatta mücadele gayretleri sonsuzdur. Doğduklarından itibaren ölünceye kadar bağlandıkları prensipler ve fikirler uğrunda savaşmaktan bir an dahi geri kalmazlar.

Güzel ve temiz giyinirler. Zarif ve yüksek zevk sahibidirler. Rahatlarına pek düşkün olurlar. Hayatlarının devamlı surette huzur ve sükun içinde geçmesini isterler. Mizaçları sakin ve dengelidir. Bununla beraber arada fevkalade bir hiddet gösterdikleri de görülür. Fakat bu hiddetleri pek çabuk sönüp gider. Katiyyen kinci değildirler.

Her girdikleri muhite kolaylıkla uymasını ve arkadaşlarla dostluklarını devam ettirmesini bilirler. En basit muhitte olduğu kadar, en kibar ve aristokrat muhitte de kendilerini rahat hissederler. En hafif mizaçlı kimselerle arkadaşlık edebildikleri gibi en ağırbaşlı ve sofu kimselerle de dostluk kurmasını ve bunun devam ettirmesini mükemmelen başarırlar.

Terazi Burcu İnsanının Aşk ve Evlilik Hayatı

Aşk hayatları harikulade güzel ve tatlı geçer. En geçimsiz eşlerle bile herkesin gıpta edeceği bir aşk ve evlilik hayatı kurmakta da emsalsizdirler. Kaynanaları ve diğer hısım ve akrabaları ile mükemmel surette geçinirler. Eşlerini Yengeç burcundan seçtikleri takdirde evlilik hayatları sonsuz bir saadet ve bahtiyarlık içinde geçer.

Akrep Burcu

Gizli İlimler Hazinesi Kitabına Göre Burçların Özellikleri - Akrep Burcu Özellikleri
Gizli İlimler Hazinesi Kitabına Göre Burçların Özellikleri – Akrep Burcu Özellikleri

Güneş Akrep burcuna 24 Ekim’de girip 22 Kasım tarihine kadar kalır. Bu burcun dostu İkizler burcu, düşmanı Kova burcudur. Akrep burcunun yıldızı Mars, tabiatı sudur.

Akrep Burcu İnsanının Karakter Özellikleri

Mars yıldızının dost yıldızı Venüs, düşman yıldızı Merkür ve Ay’dır. Akrep borcunun tesirinde doğanlar Mars’ın gizli ve esrarlı tesiri altındadırlar. Bu sebepten çok çalışkan insanlar arasına girerler. İrade ve tahammül kudretleri emsalsizdir. Kendi kendilerini yetiştirerek hayata hazırlayan ve çok fakir iken sonradan zengin olan, büyük işler kuran insanlar hep bu burçtan doğan insanlardır.

Bir işe başlamak hususunda biraz geç karar verirler. Fakat bir kere o işi muvaffakiyetle sona erdireceklerine akılları yattı mı artık o işe olmuş bitmiş nazarıyla bakılmalıdır. Zira azim ve sebatları sayesinde tuttuklarını koparan insanlardır. Otoriterdirler. Her hususta kendi fikir ye düşüncelerini dinlenmesini isterler. Ve bunda çoğu defa başarılı olurlar.

Çok hiddetli bir mizaca sahiptirler. Haksızlığa tahammülleri yoktur. Bir kere hiddete kapıldılar mı onları kolay kolay teskin etmek mümkün değildir. Onların düşmanlığını kazanmak hakikaten bir felakettir. Kinci oldukları için bir gün mutlaka intikamlarını alırlar. Onlarla dost geçinmek, kinlerini kazanmamak akıllılık olur.

Akrep Burcu İnsanının Aşk ve Evlilik Hayatı

Aşk hayatları ateşli ve ihtiraslıdır. Sevdikleri kimseye şefkatten ziyade hırslı bir sevgi ile bağlanırlar. Aşkları kuvvetli ve devamlı olur. Kalplerini verdikleri kimseleri ölünceye kadar unutmazlar. Ve onlara derinden bağlanırlar. Sevgilerinin ihanetine tahammülleri yoktur. Zaten böyle bir hareketi hiçbir zaman affetmezler. Evlilik hayatında onlarla mesut bir yuva kurmak isteyenler, izzet-i nefislerini incitecek söz ve hareketlerden çekinmelidirler.

Yay Burcu

Gizli İlimler Hazinesi Kitabına Göre Burçların Özellikleri - Yay Burcu Özellikleri
Gizli İlimler Hazinesi Kitabına Göre Burçların Özellikleri – Yay Burcu Özellikleri

Güneş Yay burcuna 23 Kasım’da girip 21 Aralık’a kadar kalır. Bu burcun dostu Kova ve Terazi; düşman burcu da Balık burcudur. Bu burcun tabiatı ateştir. Yay burcunun yıldızı Jüpiter’dir. Jüpiter’in dostu Ay, düşmanı Merkür’dür. Madeni kalaydır.

Yay Burcu İnsanının Karakter Özellikleri

Yay Burcu’nda doğanların en göze çarpan özellikleri, evhamlı, vesveseli, herkese şüpheli bakar olmalarıdır. Hayatta hiçbir kimseye yüzde yüz emniyet ve güven gösteremezler. Genellikle herkesten şüphe ederler. Onların bütün hareketlerinde şüphe ve endişe hakimdir. Mizaçları çok değişiktir. Az önce sevip itimat ettikleri kimseye biraz sonra şüphe ile bakmaya başlarlar.

Onlar kimsenin kimseye dost olmayacağına ve insanların mutlaka birbirlerine fenalık yapmak yolunda olduklarına inanmışlardır. Bakarsınız şimdi çok utangaç ve mahcupturlar, biraz sonra gayet cesur ve atılgan bir tip olarak karşınızda belirirler. Genellikle iyi ahlaklı olurlar.

Bunun içindir ki bir mesele karşısında ne kadar vesveseli ve şüpheli hareket etseler neticede iyiyi kötüden ayırt etmeye muvaffak olurlar. Bütün hareketlerinde Jüpiter’in tesiri görülür. Bu burçta doğanlar keşif seyahatlerinde ve sefer heyetlerinde ve büyük spor gösterilerinde başarıları ile daima kendilerini ön planda gösterirler. Yıldız sporcular ve büyük kâşifler bunlar arasından çıkar.

Zevklerine düşkündürler. Obur olurlar. Endişe ve kederin ne olduğunu bilmezler. Güler yüzlü ve şen tabiatlıdırlar. Çok konuşurlar. Sevimlidirler, kadınlara taparlar. Kahkaha ile gülerler. Alaycıdırlar. Kariyer konusunda hırslıdırlar. Barışsever, dinç, dini açıdan çoğunlukla taassup sahibidirler. Düzen sever ve çalışkandır. Kendisini herkese sevdirmesini bilir. Sözü dinlenir ve tutulur.

Amirliği sever. Sıcakkanlı ve cana yakındır, iyilik yapmaktan hoşlanır, insaniyetperver, ikram etmeyi seven, temiz kalpli, zeki, hür düşünür, hürriyeti sever, tedbirli bir insandır. Jüpiter’e mensup olanlar her şeyi iyi gören kimselerdir. Dost canlısıdırlar. Ahlaka önem vermekle birlikte şehvetlerinin kurbanıdırlar. Bununla beraber şehvetleri mutedildir, samimi olurlar. Kanunlara, kaidelere, usullere, prensiplere riayet ederler. Dostlarına karşı vefakar olurlar. Aile canlısıdırlar. Bazen atak olurlar. İcabında yalan da söyleyebilirler. Yemeği, sosyal toplantıları, şan ve şerefi severler.

Yay Burcu İnsanının Bedensel Özellikleri

Jüpiter’in etkisi altında doğan kimselerin dokuları etli, görünüşleri sıhhatli, kanlı, canlı olurlar. Yüzü yuvarlak, gövdesi geniş, göğüsleri iri, kafatası orantılı, alnında iki çıkık şakak kemiği vardır. Gülümseyen gözler, orta uzunlukta etli burun, kapalı büyükçe bir ağız, koyu kırmızı dudaklar, çukurlu, yuvarlak çene, vaktinden evvel saçsız baş, ablak bir yüz, ağır ve sevimli bir ses, vakurane duran bir baş, cüsseli ve kuvvetli, omuzlar geniş, saçlar açık kestane renginde, sakal kumral ve dalgalı olur. Dişleri güzeldir. Öndeki iki dişi enli olur. Gözleri güleçtir. Tenleri pembe ve beyazdır. Pek genç yaşlarında şişmanlamaya başlarlar.

Yay Burcu İnsanının Aşk ve Evlilik Hayatı

Duygusal yaşamlarında en göze çarpan özellikleri herkes tarafından beğenilip sevilen tiplerden ziyade aslında güzel olan fakat hiç kimsenin dikkatini çekmeyen tipleri arayıp bularak, bunlar arasından sevgililerini seçmeleridir. Eğer Boğa burcunda doğmuş olan birisiyle evlenmişlerse mesut bir yuva kurmuş olurlar. Aşkta erkek Jüpiter tipler kadınlara karşı iltifatta bulunmayı, onlarla düşüp kalkmayı severler.

Kadın Jüpiter tipleri ise kuru flört düşkünüdürler. Kendilerini daima aşk içinde tasavvur ederler ve böyle olmaktan pek ziyade hoşlanırlar. Bununla beraber şiddetli aşklar ve ihtiraslar yaşayamazlar. Aşk ve muhabbetleri daima usul ve kaidelere riayet ettiklerinden dolayı tehlikesizdir. Aşklarında devamlı ve vefakârdırlar. Fakat her şeyi daima olduğundan fazla görür ve gösterirler.

Zarafet ve kibarlığa büyük önem verirler. Evlilik hayatlarında iyi bir eş olurlar. Daima aldanmaya ve aldatmaya muhtaçtırlar. Muhabbetleri derin değil fakat süreklidir. Kolayca memnun ve kolayca mahzun olurlar. Fakat çoğunlukla mutlu bir yuva kurarlar. Kendileri kıskanç olmakla beraber kıskançlıkları asla tehlikeli değildir.

Oğlak Burcu

Gizli İlimler Hazinesi Kitabına Göre Burçların Özellikleri - Oğlak Burcu Özellikleri
Gizli İlimler Hazinesi Kitabına Göre Burçların Özellikleri – Oğlak Burcu Özellikleri

Güneş Oğlak burcuna 22 Aralık’ta girip 20 Ocak tarihine kadar kalır. Bu burcun tabiatı topraktır. Dost burcu Balık, düşman burcu Koç’tur. Oğlak burcunun yıldızı Satürn’dür. Satürn’ün dostu Mars düşmanı Venüs’tür. Satürn, dünyadan 755 kere büyüktür. Güneş’ten uzaklığı bir milyar 426 kilometre mesafedir. Güneşin etrafındaki devri 29 sene 5 ay 6 gündür. Madeni kurşundur.

Oğlak Burcu İnsanının Karakter Özellikleri

Oğlak burcunun etkisi altında doğanların vücut yapıları geç olgunlaşır. Bunlardan başka melekeleri de geç teşekkül eder. Hayal güçleri kuvvetli değildir. Bedensel kabiliyetleri de manevi kabiliyetleri de dar bir sahada sınırlanmıştır. Fakat onlarda sabır ve sebat en büyük kuvvet olarak belirir, sebatlı ve devamlı bir çalışma ile önlerine gelen her sorunu ortadan kaldırmaya muvaffak olurlar.

Para konusunda müsrif değildirler. İdareli yaşamayı pek severler. Hatta bu huylarından dolayı onlara sıklıkla cimri denilir. Yalnızlıktan, tenhalıktan ziyadesi ile hoşlanırlar. Kalabalıklardan, topluluktan daima kaçarlar. Yalnızlık içinde kendi düşünceleriyle baş başa kalarak yaşamaları onları son derece mesut eder. Her hareketlerinde mantık hakimdir.

Cemiyet insanı olmaktan uzaktırlar. Bu yüzden kalplerini kimseye açmazlar. Yakın dostları hemen hemen yok gibidir. Esasen hiç kimse ile dostluk kurmak niyet ve teşebbüsünde bulunmazlar. Satürnlüler dünyaya ümitsiz, ihtiyar ve yorgun gelirler. Nadiren gülerler. Ferasetli ve akıllıdırlar. İçe işleyen, tesirli bir zekaya sahiptirler. Tavsiyeleri akılcıdır.

Girişimlerinde çok iddialı değildirler. Ağır, ciddi, soğuk ve kederlidirler. Muhakemeleri ağır fakat kuvvetlidir. Az söz söylerler. Güçlü hafızaları vardır. Gizli ilimler ve gizemlere meraklıdırlar. İş ve zahmete sabır ile mukavemet ederler. Mağrur ve ikbalperestlirler. Ketum olup hal ve hislerini gizlerler. Azimli, becerikli, karar sahibi ve ikbal düşkünüdürler.

Sabırlı ve başkalarının sırlarını öğrenmeye meraklı olup yalnızlığı ve tenhayı severler. Karamsar, usul ve düzene uymayı, nüfuz kullanmayı sever ve arzu ederler. Zengin olmayı da isterler, ziraate de hevesleri vardır. Satürn insanları vakar, terbiyeli, etkili konuşan ve sessiz kılar. Düzen sever, biraz alaycı ve kindar olurlar. Aşırı heyecanlar duymazlar.

Mütealayı severler. Tedbirli, uzağı gören, cesur ve çalışkan kimselerdir. Toprağı severler. Mesken inşaasını, ağaç dikmesini resim yapmasını, yer altında çalışmayı severler. Işıktan kaçarlar. Büyük düşünürler çoğunlukla bu yıldıza mensupturlar. Aşkta az fakat iyi severler, aşkları devamlı olur. Ancak flörtte becerikli değildirler. Kıskançlıklarını asla dışa vurmazlar.

Kin ve intikamları şiddetli olur. Aşklarına çoğunlukla hissiyat ve muhakeme hakim olur. Hiçbir şeye kendilerini çok vermezler. Şehvetperesttirler. Evlilikte nadiren mesut olurlar. Ketum oldukları için sevdikleri tarafından anlaşılmazlar. Soğuk durdukları ve coşkunluklarını hiç göstermedikleri için şiddetli ve derin bir aşkla sevilmezler.

Oğlak Burcu İnsanının Bedensel Özellikleri

Yüz çizgileri düz, muntazam bakışları biraz haşindir. Çıkıntılı, kırık kırık, keskin zaviyeli köşeli hatlar, yüz dört köşe, alın keskin ve köşeli, ciddi, etkileyici ve kuvvetli, dışarı doğru kemerli ve ucu dışarı doğru burun, dar ve sıkı ağız, kemikli elmacıklar, yüksek ve geniş omuz, kubbeli sırt, doğru kalçalar, zayıf fakat iri kemikli vücut, büyük, kol ve el, bacak ve ayaklar, esmer, kuru bir ten, uzun boy, ağır yürüyüş, başları daima öne eğik, renkleri solgun, yüzleri hüzünlüdür.

Ciltleri esmer ve çoğunlukla yağlıdır. Kemikler ağır, ses boğuk, başları uzunca, gözleri ışıksız, biraz da dumanlı, dişleri siyah ve düzensiz, kirpikleri hemen daima birbirine karışık ve çok kere çalı gibidir. Sakal siyah ve seyrek, saçları siyah, donuk ve kalındır.

Oğlak Burcu İnsanının Aşk ve Evlilik Hayatı

Yakın dostları hemen hemen yok gibidir. Esasen hiç kimse ile dostluk kurmak niyet ve teşebbüsünde bulunmazlar. Aşkta kalplerini dökemedikleri için çoğunlukla mutsuz olurlar. Eğer karşılarına Arslan Burcu’nda doğmuş bir kimse çıkarsa onunla evlenmekte tereddüt göstermemelidirler.

Zira bu burçtakilerle devamlı ve mesut bir yuva kurabilirler. Aşkta kalplerini dökemedikleri için ekseriya bedbaht olurlar. Eğer karşılarına Arslan burcunda doğmuş bir kimse çıkarsa onunla evlenmekte tereddüt göstermemelidirler. Zira bu burçtakilerle devamlı ve mutlu bir yuva kurabilirler.

Kova Burcu

Gizli İlimler Hazinesi Kitabına Göre Burçların Özellikleri - Kova Burcu Özellikleri
Gizli İlimler Hazinesi Kitabına Göre Burçların Özellikleri – Kova Burcu Özellikleri

Güneş, Kova burcuna 21 Ocak’ta girip, 19 Şubat tarihine kadar kalır. Bu burcun tabiatı havadır. Dost burcu Akrep’tir. Kova Burcu’nun yıldızı Satürn’dür.

Kova Burcu İnsanının Karakter Özellikleri

Bu burcun tesiri altında doğanlar tuttuğunu koparan ve girgin olurlar. O kadar güzel konuşmasını bilirler ki bu tatlı dilleriyle kandıramayacakları kimse yoktur. Onlarla bir tartışmaya girişmek daima tehlikelidir. Zira güzel ve mantıklı söz söylemesini iyi becermeleri sayesinde haksız bulundukları bir fikir münakaşasında dahi galip çıkmasını bilirler.

Kısacası ikna kuvvetleri çok yüksektir. Konuşmalarının dinlenmesinden büyük bir zevk duyarlar. Hitabet en kuvvetli tarafları olduğu gibi aynı zamanda en zayıf taraflarıdır da… Çünkü kendileri konuşurken herkesin dinlemesini istedikleri halde bir başkası konuşurken dinlemeyi hiç sevmezler.

Şansları parlak, zekaları yüksektir fakat ne yazıktır ki bu zekalarını ilim ve fen sahasında nadiren kullanırlar. Çalışmaları hep afaki ve faydasız iş ve sahalara münhasır kalır. Bunun için de her sahada kolaylıkla elde ettikleri başarıları yine kolaylıkla ellerinden kaçırırlar.

Kova Burcu İnsanının Aşk ve Evlilik Hayatı

Sevmekten ziyade sevilmekten hoşlanırlar fakat duygusuz, soğuk insanlar değillerdir. Kör talihleri onları daima kendilerini sevmeyen kimselerle karşılaştırır. Evlilikte eşlerine söz hakkı tanımadıkları için aile hayatlarında kavga ve dargınlık eksik olmaz, fakat umumiyetle ahlakları iyi olduğundan bu dargınlıkların sonu hiçbir zaman kötü bir neticeye varmaz. Bu burçta doğanlar arasında boşanma olayları nadiren görülür. Bu burcun insanlarının en başarılı evlilikleri terazi burcunda doğmuş kimselerle yapılmış olanlardır.

Balık Burcu

Gizli İlimler Hazinesi Kitabına Göre Burçların Özellikleri - Balık Burcu Özellikleri
Gizli İlimler Hazinesi Kitabına Göre Burçların Özellikleri – Balık Burcu Özellikleri

Güneş, Balık burcuna 20 Şubat tarihinde girip 20 Mart tarihine kadar kalır. Balık burcunun tabiatı sudur. Dost burcu Boğa, düşman burcu İkizler’dir. Balık burcunun yıldızı Jüpiter’dir. (Yay burcunda bu yıldız hakkında geniş bilgi verilmiştir.)

Balık Burcu İnsanının Karakter Özellikleri

Bu burcun etkisi altında doğanlar başkalarının tesiri altında kalan şahıslardır. Onlara etki etmek, istediğiniz yola sevk etmek, fikirlerinizi kabul ettirmek çok kolaydır. Bunun için biraz tatlı dil ile hareket etmek yeterli olur. Fazlaca hassastırlar. Bundan dolayı duygusal şeylere pek fazla değer verirler.

Bir insana inanıp bağlandılar mı bir daha ondan kolay kolay ayrılmazlar. Uysallık, misafirperverlik başlıca meziyetlerini teşkil eder. Mizaçları biraz kaprislidir. Akıllarına eseni yapmaktan nefislerini güç alıkoyarlar. Bazen karşılarındaki iyilik edenleri kaba ve sert hareketleriyle şaşırtırlar. Para konusunda müthiş derecede şanslıdır.

Hangi işe atılsalar muhakkak surette kazanırlar. Hatta bazen yanlış hareket bile yaparlar. Eğer o iş paraya dayanıyorsa yine netice kendi lehlerine olur. Bazen şanslarına güvenip fazla müsriflik yaparlar. İşte o zaman kolaylıkla kazanmış oldukları parayı yine büyük bir kolaylıkla ellerinden çıkarırlar.

Balık Burcu İnsanının Aşk ve Evlilik Hayatı

Sık sık aşık olurlar. Her defasında “Bu defa gerçek aşkı buldum” diye sevinirler. Büyük bir imanla buna inanıp bağlanırlar fakat yeni bir aşka başlayınca veya rastlayınca eskisini hemen unuturlar. Yalnız hayatta bir kere de samimi ve ciddi bir aşkla karşılaştılar mı bunu ebediyete kadar sürdürürler. Karşılarına Koç burcundan bir kadın veya erkek çıkarsa o zaman mesut bir yuva kurabilirler.

Ana Sayfa 

Bu gönderiyi ne kadar beğendiniz?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

Keşfet