İçeriğe geç

Fatiha Suresinin Hüddamını Çağırma

Fatiha Suresinin Hüddamını Çağırmak için muhtelif kitaplarda çeşitli tertipler vardır. Biz burada bunlardan en güvenilir olanını anlatacağız.

Aziz okuyucu, Fatiha suresinin hüddâmı ile hem hayır ve hem de şer konusunda tasarrufta bulunulur. Lâkin sen bu hüddâmı elde etmeye muvaffak olduğunda şer yolda kullanma ki Allahü Teâlâ’ya âsi olmayasın. Fatiha-i Şerife’nin hüddâmını elde etmek için üç gün riyâzet yaparsın.

Bu üç gün içerisinde her gün bin defa Fatiha Suresi’ni okursun. Her defanın sonunda aşağıdaki azîmcti ilâve edersin. Böylece üç gün içerisinde Fâtiha’nın hüddâmı ile müşerref olursun. Bu tertip defalarca tecrübe edilmiş ve muvaffakıyet hâsıl olmuştur.Her Fatiha-i Şerife’den sonra okunması gereken azimet şudur:

Okunuşu: Teriyşin (2) Bathiyşin (2) Meşâşin (2) keşârişin etâmeşin (2) katmuşin enhetin (2) aluşin (2) mahluşin, ecib yâ reyhân vekşifil hıcâbe beynî ve beyneke hattâ erâke biaynî ve ühâtıbüke bilisânî bihakkıl fâtihatiş şeriyfeti ümmül kur’ân ve bihakkıl melikil âhızü binâsıyyetike ecib bârakellahü fiyke ve aleyke ve bihakkıl ferdil cebbâriş şekur, essâbitüz zâhirul habiyruz zekiyyü elvehan (2) el acelete (2) essâate (2)

Ana Sayfa * Gizli İlimler * Google Haberler’de Takip Et

“Fatiha Suresinin Hüddamını Çağırma” hakkında 6 yorum

  1. Geri bildirim: Fatiha Mucizesini Açığa Çıkarmak İçin Eşref Saati - Paranormal Haber

  2. Merhaba. Elvahan kısmının önünde 2 defa okunuyor yazılmış, ama hangi kısmı 2 kez okunuyor ? Biliyorsanız lütfen söyler misiniz ? Eski kitaplarda da aynen böyle.

    1. bu kısım tüm olarak:
      mahluşin, ecib yâ reyhân vekşifil hıcâbe beynî ve beyneke hattâ erâke biaynî ve ühâtıbüke bilisânî bihakkıl fâtihatiş şeriyfeti ümmül kur’ân ve bihakkıl melikil âhızü binâsıyyetike ecib bârakellahü fiyke ve aleyke ve bihakkıl ferdil cebbâriş şekur, essâbitüz zâhirul habiyruz zekiyyü elvehan

  3. Peki bunları yaparken oruç şartı var mı ? Hayvansal gıda tüketmeme şartı? Ve ek olarak 1.000 Fatih’e 7-8 saat sürer yani bunu bölsek gün içinde 300-500-200 gibi vs aynı etki yine olur mu

  4. Geri bildirim: Her Derde Derman Fatiha Suresi - Paranormal Haber

  5. Geri bildirim: Fatiha Suresi'nin Bilinmeyen Etki ve Faydaları