Fatiha Suresinin Hüddamını Çağırma

Fatiha Suresinin Hüddamını Çağırma: Muhtelif kitaplarda çeşitli tertipler vardır. Biz burada bunlardan en güvenilir olanını anlatacağız.

Fatiha Suresinin Hüddamını Çağırma: Fatiha sure-i şerifesinin hüddâmını elde etmek için muhtelif kitaplarda çok çeşitli tertipler vardır. Biz burada bu tertıplerden en güvenilir olanını sizlere zikredeceğiz.

Aziz okuyucu, Fatiha suresinin hüddâmı ile hem hayır ve hem de şer konusunda tasarrufta bulunulur. Lâkinsen bu hüddâmı elde etmeye muvaffak olduğunda şer yolda kullanma ki Allahü Teâlâ’ya âsi olmayasın.

Fatiha-i Şerife’nin hüddâmını elde etmek için üç gün riyâzet yaparsın. Bu üç gün içerisinde her gün bin defa Fatiha Suresi’ni okursun. Her defanın sonunda aşağıdaki azîmcti ilâve edersin. Böylece üç gün içerisinde Fâtiha’nın hüddâmı ile müşerref olursun. Bu tertip defalarca tecrübe edilmiş ve muvaffakıyet hâsıl olmuştur.

Her Fatiha-i Şerife’den sonra okunması gereken azimet şudur:

Fatiha Suresi’nin Hüddamını Çağırmak İçin Okunması Gereken Azimet

Okunuşu: Teriyşin (2) Bathiyşin (2) Meşâşin (2) keşârişin etâmeşin (2) katmuşin enhetin (2) aluşin (2) mahluşin, ecib yâ reyhân vekşifil hıcâbe beynî ve beyneke hattâ erâke biaynî ve ühâtıbüke bilisânî bihakkıl fâtihatiş şeriyfeti ümmül kur’ân ve bihakkıl melikil âhızü binâsıyyetike ecib bârakellahü fiyke ve aleyke ve bihakkıl ferdil cebbâriş şekur, essâbitüz zâhirul habiyruz zekiyyü elvehan (2) el acelete (2) essâate (2)

Ayetel Kürsi’nin Hüddamını Çağırma

Paranormal Haber Facebook Grubu

Okuduklarını nasıl buldun?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
Abone Ol

Leave a Reply