Ev ve İşyerinde Bereket İçin Dua

Ev ve işyerinde bereket, bol rızık ve müşteri için okunması gereken dua. Dükkan açılırken veya dükkana girerken okunması tavsiye edilmiştir.

İşyerinde Bereket İçin Dua

Bol rızka nail olmayı ve dükkanına bol müşteri gelmesini isteyen kimse aşağıdaki duayı her sabah dükkanını açar iken veya dükkanına girince en azından üç kez okumaya devam etmelidir. Bunu yaptığı takdirde rızkının genişlediğini ve müşterisinin arttığını en kısa zamanda müşahede etmeye başlayacaktır. Belirtilen adetten daha fazla okumak ve bu duayı yazarak işyerine asmak daha da faydalıdır. Okunması ve işyerine asılması tavsiye olunan dua aşağıda görüldüğü gibidir.

Bereket Duası Arapça

Dükkan ve İşyerinde Bereket İçin Dua - Tesirli Dualar
Dükkan ve İşyerinde Bereket İçin Dua Devam - Tesirli Dualar

Bereket Duası Okunuşu

Allahümmerzuknâ, rızkan helâlen tayyiben bilâ keddin, vestecib duâenâ bilâ reddin ve neuzü bike anil fazîhateyni el-fakri ved deyni sübhânel müferrici an külli mahzunin ve mağmumin, sübhâne men ceale hazâinehu bikudretihî beynel kâfi ven nun, innemâ emruhü izâ erâde şey’en en yekule lehu kün fe yekün, fe sübhânellezî bi yedihî melekutü külli şey’in ve ileyhi turceun. Hüvel evvelü minel evveli vel âhiru ba’del âhiri vez zâhiru vel bâtınü ve hüve bi külli şey ’in alîm. Leyse kemislihî şey’ün fil erdi ve lâ fis semâi ve hüves semî’ul alîm. Lâ tüdrikühül ebsâru ve hüve yüdrikül ebsâra ve hüvel lâtîfül habîru. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn.

Keşfet