Erkekliğin Bağlanmasını Önleme

0
(0)

Erkeğin ilişki kurabilmesine mani olmak için yapılan büyüye karşı erkekliğin bağlanmasını önlemek ve yapılan büyüyü çözmek için gerekenler..

Erkekliği Bağlamak İçin Kullanılan Yöntemler

Erkeğin gücünü bağlamak yani yok etmek ve ilişki kurabilmesine engel olmak için gerçekleştirilen uygulamalar şunlardır: Okuyarak ip üstüne düğüm atılır. Nikah sırasında, her hangi bir şey düğümlenir. Nikah kıyıldığı sırada bir kilit kitlenir. Açık bıçak ve makas kapatılır. Güvey zifafa sokulmak için götürüldüğü zaman, güveyin geçtiği sokağın her iki yanındaki evlerden karşılıklı olan ikisinin duvarlarına bıçak saplanıp, sonra da kapatılır.

Düğünde yenmek için kesilen hayvanın kanına bir bıçak batırılıp kapatılır. Ham derinin ortasından bir sırım çekilir. İhlas suresi yedi kez tersinden okunup, sırıma yedi düğüm atılarak, her düğümün üstüne okunup üflenir. Ve her düğüm atışta “Falanın zekerini akd eyledim” denilerek, sırım bir halka yapılıp, ağır bir taşın altına konur”.

Yukarıdaki büyüsel pratikler çerçevesinde bıçak, makas, kilit gibi şeylerin uygulamalar içinde kullanılmasının sebebi; ilk etapta bunların kapanma eylemini yerine getirebilecek mekanizmalara sahip olmaları, ikinci derecede de demirin büyüsel gücünü taşımalarıyla ilgilidir. İp üstüne düğüm atmak daha kolay olduğu için ip tercih edilmektedir. Yoksa her hangi başka bir şey de düğümlenebilir. Esas olan düğüm atmak ve bu düğümlerin üstüne okuyup üflemektir.

Ancak bu işlemler yapılırken, zamanı, yani nikah sırasını ve zifaf saatini seçmek gerekmektedir. Çünkü her iki zaman da birer geçiş olan zayıf anlardır. Kara büyü alanına giren bu pratiklerin hepsi de hücum uygulamalarıdır.

Erkekliğin Bağlanmasını Önleme Amaçlı Tedbirler

Nikah herkesin uyuduğu bir saatte yapılır. Nikah kıyan hoca, nikahtan önce mendilini bağlar; nikahtan sonra da çözer. Güveyin yakınları tarafından bıçak kapatılır, kilit kitlenir ve güvey zifafa gireceği sıra açılır. Nikah sırasında hoca tespihini düğümler ve bir şey yapmasınlar diye nikahta hazır bulunanların ellerini dizlerinin üstüne koydurur.

Bağlanan Kişinin Erkekliğini Geri Çözmek

Benzerlik yahut zıtlık sebebi ile meydana gelen çağrışımlar çoğu kez, aynı konuda ve aynı işlemde etkili olmaktadırlar. Büyüsel çare ve araçların çift değerli kökleri, bu uygulamalarda rol oynamaktadır. Düğüm atmak, dua okumak, bıçağı, makası, kilidi kapamak ve kitlemekle yapılan büyü, bunların zıddı yapılmakla etkisiz hale getirilmektedir. Çok eskiden beri bilinen bu usul, bu gün de bu konuda uygulanan usullerin başında gelmektedir. Büyü yoluyla bağlanan kimseleri çözmek için aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilir:

Evdeki bağlı olan şeyler çözülür. Kilitli olan şeyler açılır ve kırılır. Bağlayan kimse bulunup, kitlediği kilit veya bıçak açılır. Soğuk su ile yıkanılır. Okunmuş yumurta gelin ve güveyin başlarının üstünde kırılır. Yumurta yazdırılıp, güveye yedirilir. Bağlı olanın evi önünde okunmuş bir kağıt yakılır. Yakılan kağıdın külü güvey ile gelinin üstüne serpilir.

Hocaya bakır ve yumurta yazdırılır. Bakır su içine bırakılır; bu su ile gelin ve güvey yıkanır. Yumurta da yenir. Eski savaş kılıçlarından birisine İhlas suresi okunup, gelin ve güveyin vücudu bu kılıçla sıvazlanır. Gerdekten yüzünün akı ile çıkmış bir erkeğin belinin kuşağı, bağlananın üstünde çözülür. Kadın boşanır, sonra yeniden nikahlanır.

İki metre uzunluğunda bir ip alınıp, ipin üstüne kolayca çözülebilecek şekilde yedi düğüm atılır. Ayrıca bir fincan yahut bir kase su hazırlanır. Bağlı kimse, besmele ile “Felak Suresi”ni okuyup, ilk düğüm üstüne üfleyerek “Benim için akdolunan sihiri halleyledim” diyerek düğümü çözer. Bu minval üzere yedinci düğüme kadar gelinir.  Düğümleri çözdükten sonra, ipi fincan içindeki suya koyup, suyu içer, sonra ipi ateşte yakar.

Erkekliği Çözme Tılsımı

Aşağıdaki tılsım, bağlı olanın sağ uyluğuna bağlandıktan sonra cinsel ilişkiye başlanır. Aynı tılsım bir bakır kaba yazılıp, içi su ile doldurululduktan sonra, bu su ile gusül abdesti alınır. Üç tane yumurta katı bir şekilde kaynatılıp, kabukları soyulur. Her yumurtanın üstüne “Elem neşrah leke…” ile başlayan sure yazılır. Yumurtalardan birini erkek, birini kadın yer. Üçüncü yumurta kadın saçının kılıyla ortadan ikiye bölünüp yarısını erkek, yarısını kadın yer.

Bağlanan Erkekliği Çözmek İçin
Bağlanan Erkekliği Çözmek İçin

Erkekliği Büyü İle Bağlı Olanı Çözmek İçin Dua

Ayrıca bir kağıda Ayetel Kürsi ve diğer bir kağıda da Bakara suresinin sonundaki “ikmener rasûlü” ayeti kerimesinden başlayarak sonuna kadar ve harfleri tek tek kelime olarak yazılır. Ayet’el-Kürsi sağ koluna, Amerrasülü de sol koluna bağlanır. Bundan sonra bağlı olan kimse hiç kullanılmamış yeni bir baltanın deliğinden organını geçirip işer. Aşağıdaki vefkin etrafına 114 kere “Yâ Câmi’ ” ismini yazılıp okunduktan sonra erkekliği bağlanmış olan kişiye içirilmelidir.

Erkekliği Bağlı Olanı Çözmek İçin Vefk - Dua
Erkekliği Bağlı Olanı Çözmek İçin Vefk – Dua

Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur

Bağlama büyüsü yoluyla iktidarı bağlanmış ve bu sebeple ilişki kuramayan yahut ilişkiden sonuç alamayan erkek ve kadınlar için bağlama büyüsü bozma amacıyla aşağıdaki uygulamalar yapılır…

Bağlama büyüsü bozma için kullanılacak dua - ayet 1
Bağlama büyüsü bozma için kullanılacak dua – ayet 1
Bağlama büyüsü bozma için kullanılacak dua - ayet 2
Bağlama büyüsü bozma için kullanılacak dua – ayet 2

Erkekliğin Bağlanmasını Giderme

Erkekliğin bağlanmasını gidermek için bağlama büyüsü iktidarsız kılınan karı-koca için suda üç adet yumurta haşlanır. Birinci yumurtanın üzerine yukarıdaki bir nolu âyet ve harfler yazılır ve bu yumurtayı damat yer. İkinci yumurtaya da iki nolu âyet ve harfler yazılır. Bunu da gelin yer. Üçüncü yumurtaya da üç nolu âyet ve harfler yazılır.

Sonra gelin saçından birkaç tel kopararak elinde gerginleştirir ve bu yumurtayı ortadan ikiye böler. Yarısını damat ve yarısını da gelin yer ise derhal en kuvvetli bağlılıkları çözer. Veya 1, 2, 3 nolu tertiplerin tamamı bir adet yumurtaya yazılır ve bağlı olan kimse bu yumurtayı yer ise derhal bağlılığı çözülür.

Erkeklik Gücü Bağlanmış Kimseler İçin

Erkekliğin bağlanmasını gidermek için kullanılan bir diğer yöntem de şöyledir: Erkekliği bağlanmış kimselerin çözülmesi ve eski erkeklik kudretlerine kavuşmasını temin etmek için bir atın sağ ayağından çıkarılmış ve temizce yıkanmış bir nalın üzerine çivi ile L.M.K.F.N.C.L. Lemakfencil ism-i şerifinin tek tek olarak harflerini nakış edip, kuvvetli bir ateşte kızıllaşana kadar ısıttıktan sonra, biraz su içerisine batırıp içilebilecek kadar soğutarak, bağlı bir kimseye içirilirse; bağı çözülür ve bu dertten kurtulur.

Bağlama Büyüsü Bozma

Üç adet kaynamış yumurta alınır. Kabukları soyulur. Erkeğe yedirilecek olana; yumurtanın sivri olan tarafından, yassı tarafına doğru: Ves semae beneynaha bi eydin ve inna le musiun.

Bağlama büyüsü bozmak için dua - Erkek
Bağlama büyüsü bozmak için dua – Erkek

Ayeti kerimesi yazılır. Kıza veya kadına yedirilecek olan yumurtanın da; yassı tarafından sivri tarafına doğru:

Bağlama büyüsü bozmak için dua - Kadın
Bağlama büyüsü bozmak için dua – Kadın

Okunuşu: Vel arda feraşnaha fe ni’mel mahidun.

Üçüncü yumurtaya da sivri tarafından yassı tarafına doğru:

Bağlama büyüsü bozmak için dua - Kadın & Erkek
Bağlama büyüsü bozmak için dua – Kadın & Erkek

Ve min külli şey’in halakna zevceyni lealleküm tezekkerun. Ayeti kerimesi yazılır ve bu yumurtanın yassı tarafından sivri ucuna doğru aynı ayeti kerime bir daha yazılıp, ortadan uzunlamasına kesilip; sivri ucundan yazılmış olanı erkeğe, yassı tarafınir kadan yazılmış olanı kadına yedirilir. Ayrıca; aşağıda yazılı ayeti kerimeler de temiz bir kağıda misk ve safran mürekkebiyle yazılıp, su ile silindikten sonra karı kocaya içirilir.

Büyü yapılmış karı kocaya büyüyü bozmak için dua
Büyü yapılmış karı kocaya büyüyü bozmak için dua

Bismillâhirrahmânirrahıym* İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ* ve fü’tihatis semâü fe kânet ebvâbâ* fenfeleka fe kâne küllü firkın ket tavdil azıym* selâmün kavlen min rabbin rahıym* selâmün aleyküm tıbtüm fedhulühâ hâlidîn* selâmün alâ ilyâsîn* selâmün alâ nuhın fil lâlemîn* selâmün hiye hattâ matleıl fecr* rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bil hakkı ve ente hayrul fâtihıyn* izâ câe nasrullâhi vel feth* bismillâhi bâbünâ tebârake hıytânünâ yâsîn sakfünâ kef hâ yâ ayn sâd kifâyetünâ hâ mîm ayn sîn kâf hımâyetünâ fe se yekfikehümüllâhü ve hüves semîul alîm* ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym*

Ana Sayfa 

BU İÇERİĞİ NE KADAR BEĞENDİNİZ?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

Keşfet

Paranormal Haber sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin