Skip to content

En Tesirli Dilek Hacet Duaları

Kız istemeye giderken reddedilmemek, hapisten kurtulmak, zalimin şerrinden emin olmak, düşmanı uzaklaştırmak, alacağını tahsil etmek için vb. birçok konuda tecrübe edilmiş muhtelif tesirli dilek hacet duaları.

Tesirli Dilek Hacet Duaları

Kız İstemeye Gidince Reddedilmemek İçin Dua

Bir yerden evlenmek üzere bir kız istemeye gidilirken ana ve babasının ret ve itirazını önlemek için: Bismillâhirralımânirrâhıym* Vel fecr* Ve leyâlin aşr* Veş şef’ı vel vetr* Vel leyli izâ yesr” Hel fî zâlike kasemün li zî hıcr* Ve cealnâ min beyni eydîhim’ sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynâhüm fe hüm lâ yübsırün* İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ* Nasrun minellâhi ve fethun karîb* Yâ hayral fâtihıyn* Bi rahmetike yâ erhamer râhımîn* ayeti kerimelerini yazıp, yakaya diktikten sonra bir yerden bir kız istenilirse reddolunmaz ve kızı verirler.

Tesirli Dilek Hacet Duaları: Kız İstemeye Gidince Reddedilmemek İçin Dua
Tesirli Dilek Hacet Duaları: Kız İstemeye Gidince Reddedilmemek İçin Dua
Tesirli Dilek Hacet Duaları: Kız İstemeye Gidince Reddedilmemek İçin Dua

Hapisten Kurtulmak İçin Okunacak Dua

Hapisten Kurtulmak İçin Okunacak Dua
Hapisten Kurtulmak İçin Okunacak Dua

Okunuşu: Mâ şâellâhü lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıymi hasbünellâhü ve nı’mel vekîl* Herhangi bir mahpus; her gün bin kere, bu ayeti kerimeleri okumaya devam ederse kısa zamanda Cenabı Hak, o kimsenin hapisten kurtulmasını nasip eder.

Zalim ve Zorbaların Şerrinden Emin Olmak İçin Okunacak Dua

Zor ve sıkıntılı bir yere girmek mecburiyetinde kalan bir kimse, zalim ve zorbaların şerrinden emin olmak için devamlı surette içinden: Rabbi edhılnî müdhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’al Iî min ledünke sültânen nesıyrâ. Ayeti kerimesini okursa bütün korktuklarından emin ve mahfuz yani korunmuş olur.

Zalim ve Zorbaların Şerrinden Emin Olmak İçin Okunacak Dua
Zalim ve Zorbaların Şerrinden Emin Olmak İçin Okunacak Dua

Zalimi – Düşmanı Uzaklaştırmak İçin Dua

Sana maddi ve manevi zarar veren bir kimseyi, olduğu yerden uzaklaştırmak için. O kimsenin olduğu yerden alınacak bir parça toprağa; bir Arabi ayın son çarşamba veya cumartesi günü Zühal saatinde 21 kere Naziat Suresi’ni okunur. Her defasında son ayetinde 21 kere tekrar ederek tamamla. Ve o toprağa her defasında nefes ettikten sonra gitmesi istenen kimsenin olduğu yere serp. O kimse kısa zamanda oradan ayrılır.

Alacak Tahsili İçin Tesirli Dua

Hakkını vermemekte ısrar eden bir zalim veya bir batakçıdan alacağını kurtarabilmek için üç gün oruç tutulur. Gecenin geç saatlerinde 1135 kere: “Kâf hâ yâ ayrı sâd” okunur. 31) kere de: Eykemuşin heykemuşin taykemüşin meykemûşin feykemûşin şeykemüşin zeykemüşin tevekkel yâ âbiden nâri ve edhıl alâ kalbi fülânibni fülâne vadribhâ bi harâbin min nar ve havfûhü vez’icûhü veslüb aklehû hattâ ye’ti indi ve yakdıy hâceti elvâhan elvâhan elvâhan el’acel el’acel el’acel essâatû essaatü essâatü.

Alacağını Kolay Tahsil İçin Okunacak Dua
Alacağını Kolay Tahsil İçin Okunacak Dua

Borçtan Kurtulmak İçin Dua

Borçtan kurtulmak için aşağıdaki duaya devam etmelidir: “Ey Rabbim, helâl kıldıklarını bana kâfi kılarak, haram kıldıklarında da beni muhafaza et, beni fazlınla senden başkasından müstağni kıl.” (Tirmizî)

Ana Sayfa * Tesirli Dualar 

Soru sor, cevap yaz, yorum yap, kendi hikayeni anlat... Burası senin; istediğini yazabilirsin.