Skip to content

Düşmanın ve Şeytanın Şerrinden Korunmak İçin Okunacak Dua

Bu duayı her gün bir kez okuyan kimse, o gün her türlü kötülükten, cin ve düşmanın şerrinden korunur. Cenabı Hakkın koruması altında olur.

Düşmanın Şerrinden Korunma Duası

Düşmanın Şerrinden Korunma Duası - Tesirli Dualar
Düşmanın Şerrinden Korunma Duası Devam - Tesirli Dualar

Bismillâhirrahmânirrahim. Yâ Hafiz, yâ Hafiz, yâ Hafiz, etevesselü ileyke biismikel a’zami en tahfaz ruhi min şerriş şeytâni ve nefsi min şerris sultâni ve min şerri külli cebbârin ve udvânin ve en tahmini bihimâyetike ve fi hısnikel hasıyni yâ zel fadli vel ihsâni vahfız mâ emlikü min külli âfetin ve belâin ve husrânin bihurmeti enbiyâikel ızâmi ve evliyâikel kirâmi ve sallâllahü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

Duada Geçen Hafız İsmi Ne Anlama Gelir

Hafız; koruyup gözeten; kendisinden gizli hiç bir şey olmayan demektir. Allah Teala, evrenin düzenini koruyup sürdürendir. Her şeyi eksiksiz kaydedip hesaba çekmek üzere koruyandır. İnsanların niyetlerini ve bütün sırlarını bilendir. İnsanların söz ve hareketlerini melekler aracılığıyla tespit ve tescil ettirendir. Dostlarını kötülüklerden koruyandır.

Soru sor, cevap yaz, yorum yap, kendi hikayeni anlat... Burası senin; istediğini yazabilirsin.