Hasım ve Düşmana Karşı Okunan Dualar

Düşmana karşı zafer kazanmak ve kötülerin şerrinden korunmak için okunabilecek tesirli dualar. Arapça yazılışları ve Türkçe anlamları…

Düşmana Karşı Okunacak Dualar

Hasım ve Düşmana Karşı Dua 1
Hasım ve Düşmana Karşı Dua

Anlamı: Rahmân ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’ım, galibiyetindeki üstünlük ve yakalamandaki şiddet hürmetine, yardımındaki sürat hürmetine, haram kıldığın şeylerin işlenmesi sebebiyle gösterdiğin kıskançlık ve kızgınlık hürmetine… Ayetlerinle Sen’den himaye isteyenleri himâye etmen hürmetine istiyoruz, ya Allah, ya Karib (yakın olan), ey işiten, ey dualara icabet eden, ey hesabı çabuk gören, ey Cebbar, ey Mütekebbir, ya Kahhar ve ey yakalaması şiddetli olan!

Ey azgınların kahrının âciz bırakamadığı, ey kralların, kisrâların ve fâcir düşmanların azgın inatçılarını helâk etmek kendisine zor gelmeyen; bana tuzak kuran kimsenin tuzağını kendi başına geçir. Bana hile yapanın hilesini kendine çevir, benim için kuyu kazan kimseyi o kuyuya düşür, bana tuzak için ağ kuran kimseyi, ey Efendim kendisini o ağa uğrat, onu tuzağa av ve esir yap! Allah’ım, Kaf-ha-ya-ayn-sad hakkı için bize düşman korkusuna karşı yardım eyle. Onları helak eyle, onları sevgili kullarına feda eyle, onları bugün ve yarın kısa zamanda belalara uğrat.

Düşmana Karşı Okunacak Dualar – 2

Hasım ve Düşmana Karşı Dua 2
Hasım ve Düşmana Karşı Dua 2

Anlamı: Allah’ım, birliklerini toz duman et. Allah’ım, topluluklarını dağıt. Allah’ım, sayılarını azalt. Allah’ım, keskinliklerini körelt. Allah’ım, belaları üzerlerine yağdır. Allah’ım, onlara azabını ulaştır, ellerini bağla, kalplerini tut ve onları emellerine ulaştırma. Allah’ım, nebilerine, resullerine ve dostlarına yardım ederek düşmanlarını darmadağın ettiğin gibi onları da paramparça eyle.

Allah’ım, düşmanlarına karşı sevgili kullarının öcünü aldığın gibi bizim de öcümüzü al. Allah’ım, bize karşı düşmanlara imkan verme, günahlarımız sebebiyle onları üzerimize musallat etme. (Yedi defa: Hâ-mîm) İş kızıştı ve yardım geldi, artık onlar bize karşı yardım göremezler. Hâ-mîm Ayn-sîn-kâf, korktuğumuz şeylerden himayemizdir. Allah’ım, gaflete düşürülmenin şerrinden bizi koru, bizi belaların mahalli eyleme! Allah’ım, emellerimizi ve ümitlerimizi bize lütfeyle / gerçekleştir. Yâ Hû, yâ Hû, yâ Hû! Ey fazlı sâyesinde istediğimiz, Sen’den dualarımızı acilen kabul etmeni istiyoruz. Acilen istiyoruz. Allah’ım acilen.

Düşmana Karşı Okunacak Dualar – 3

Hasım ve Düşmana Karşı Dua 3
Hasım ve Düşmana Karşı Dua 3

Anlamı: İlâhî, bize icabet eyle! Ey efendimiz Nuh -aleyhisselâm-’a icabet eden, ey efendimiz Eyyüb -aleyhisselâm-’dan sıkıntıları gideren, ey efendimiz Zekeriya -aleyhisselâm-’ın duasına icâbet eden, ey efendimiz Yunus bin Mettâ -aleyhisselâm-’ın tesbihini kabul eden! Bu kabul olan duaların esrarı hürmetine yaptığımız duaları bizden kabul etmeni ve istediğimiz şeyleri vermeni talep ediyoruz.

(Üç defa: “Sen’den başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum.” [1]el-Enbiya, 87 diyen mümin kullarına ettiğin vaadini bizim için gerçekleştir, yerine getir.) Allah en büyüktür, Allah’ın kılıcı onları kesecektir. Allah veli olarak yeter, Allah yardımcı olarak yeter, Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi Allah’ın yardımıyladır. “Bütün âlemlerde Nuh’a selam olsun!” [2]es-Sâffât, 79

(Üç defâ: Bize icâbet et, dualarımızı kabul eyle!) “Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi. Hamt, alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.” [3]el-En’âm, 45 “… Nitekim (o kasırga gelince) onların evlerinden başka bir şey görülmez oldu. İşte biz suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız.” [4]el-Ahkaf, 25 Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashabına tam olarak salat u selâm eylesin! Hamt, alemlerin rabbi Allah’a mahsustur.

Ana Sayfa * Tesirli Dualar 

Dipnotlar

Dipnotlar
1el-Enbiya, 87
2es-Sâffât, 79
3el-En’âm, 45
4el-Ahkaf, 25
Keşfet
3 Comments
  1. […] Düşmanı hezimete uğratmak için üç gün aynı yerde 70’er kere “Yâ Hâfid” […]

  2. […] saygınlıkları artar. 3- İnatçı zalimlerin şerrinden korunmak için 70 defa okunur. 4- Düşmanın kalbine korku vermek için cuma gecesi veya pazartesi günü akşam veya yatsıdan sonra 440 […]

  3. […] Zalimi dize getirmek için bu isim 117 kere ıssız bir yerde okunmalıdır. […]