Dua İle Tedavi Nasıl Olur? Dua Etmek Hastalıklara Şifa Mıdır?

0
(0)

Dua, insanın Allah ile olan ilişkisinin en güzel ifadesidir. Dua etmek, hem ruhsal hem de bedensel sağlığımız için çok önemlidir. Dua ile tedavi olmak ise, Allah’ın rahmetine ve şifasına güvenmek, O’ndan yardım istemek ve O’nun emirlerine uygun yaşamaktır.

Dua ile tedavi olmak, sadece dua etmekle sınırlı değildir. Aynı zamanda, hastalığın sebeplerini araştırmak, tedavi yollarını bulmak ve uygulamak da dua ile tedavi olmanın bir parçasıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Her hastalığın bir ilacı vardır. O ilacı bulan şifa bulur, bulamayan bulamaz.” (Buhari, Tıb 1)

Dua ile tedavi olmak, Allah’ın izniyle hastalıklardan kurtulmanın bir yoludur. Ancak bunun için bazı şartlar vardır. Bunlar:

 • Duanın samimi ve ihlaslı olması
 • Duanın uygun zaman, yer ve şekilde yapılması
 • Duanın kabul edileceğine inanmak ve ümitli olmak
 • Duanın Allah’ın rızasına uygun olması
 • Duanın Peygamberimizin öğrettiği dualardan veya Kur’an’dan alınması

Dua İle Tedavi Olmanın Faydaları Nelerdir?

Dua ile tedavi olmanın faydaları saymakla bitmez. Ancak bunlardan bazıları şunlardır:

 • Dua ile tedavi olmak, Allah’a yaklaşmamızı ve O’na bağlanmamızı sağlar.
 • Dua ile tedavi olmak, kalbimizi yumuşatır, gönlümüzü ferahlatır ve ruhumuzu dinginleştirir.
 • Dua ile tedavi olmak, hastalığa sabretmemize ve şükretmemize vesile olur.
 • Dua ile tedavi olmak, hastalığın sebeplerini ortadan kaldırır veya hafifletir.
 • Dua ile tedavi olmak, hastalığın verdiği acı ve sıkıntıyı azaltır veya giderir.
 • Dua ile tedavi olmak, hastalığın tekrarlanmasını önler veya zorlaştırır.
 • Dua ile tedavi olmak, hastalığın bize verdiği dersleri anlamamızı ve hayatımızda gerekli değişiklikleri yapmamızı sağlar.

Hangi Dualarla Tedavi Olabiliriz?

Dua ile tedavi olmak için pek çok dua vardır. Ancak bunlardan en önemlisi ve en etkilisi Kur’an’dır. Kur’an, Allah’ın kelamıdır ve her türlü hastalığa şifadır. Kur’an’ı okumak, dinlemek, anlamak ve yaşamak dua ile tedavi olmanın en güzel yoludur.

Kur’an’dan sonra Peygamberimizin öğrettiği dualar da dua ile tedavi olmada çok faydalıdır. Bu dualar hem hastalıklara hem de diğer sıkıntılara karşı koruyucu ve şifalıdır. Bu dualardan bazıları şunlardır:

 • Eûzü bi kelimâtillâhi’t-tâmmâti min şerri mâ halaka (Yarattığı her şeyin şerrinden Allah’ın tam sözleriyle sığınırım) duasını üç defa okumak (Müslim, Selâm 88)
 • Bismillâhi erqîke min külli şey’in yü’zîke min külli nefsin ev aynin hâsidin Allâhu yeşfîke bismillâhi erqîke (Allah’ın adıyla sana okuyorum. Seni inciten her şeyden, hasetçi her nefisten veya gözden Allah seni şifa versin. Allah’ın adıyla sana okuyorum) duasını üç defa okumak (Müslim, Selâm 54)
 • Lâ ilâhe illallâhü’l-azîmü’l-halîm, lâ ilâhe illallâhü rabbü’l-arşi’l-azîm, lâ ilâhe illallâhü rabbü’s-semâvâti ve rabbü’l-ardi ve rabbü’l-arşi’l-kerîm (Azim ve Halim olan Allah’tan başka ilah yoktur. Arşın büyük Rabbi olan Allah’tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın Rabbi olan Allah’tan başka ilah yoktur) duasını yedi defa okumak (Buhari, Tıb 39)
 • Allâhümme rabben-nâsi ezhibi’l-be’se, eşfi ente’ş-şâfi, lâ şifâe illâ şifâük, şifâen lâ yüğâdiru sekamen (Allah’ım! Ey insanların Rabbi! Hastalığı gider, sen şifasın. Senin şifandan başka şifa yoktur. Geriye hastalık bırakmayacak bir şifa ver) duasını üç defa okumak (Buhari, Tıb 9)

Bu duaların yanı sıra, hastalığa göre özel dualar da vardır. Örneğin, baş ağrısı için “Allahümme innî eûzü bike minel-hammi vel-hazeni vel-aczi vel-keseli vel-buhli vel-cebni ve dale’id-deyni ve galabetir-ricali” (Allah’ım! Ben sana kederden, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç batağından ve insanların zulmünden sığınırım) duasını okumak (Buhari, Deavat 8), ateş için “Bismillahi a’rıkıke min külli şey’in yu’zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahu yeşfike” (Allah’ın adıyla sana okuyorum. Seni inciten her şeyden, hasetçi her nefisten veya gözden Allah seni şifa versin) duasını okumak (Müslim, Selâm 54), zehirli hayvan sokması için “Eûzü bi izzetillahi ve kudretihî min şerri mâ ecidu ve uhażiru” (Allah’ın izzeti ve kudretiyle bulduğum ve sakındığım şerden sığınırım) duasını okumak (Müslim, Selâm 89) gibi.

Dua İle Tedavi Olurken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Dua ile tedavi olurken bazı noktalara dikkat etmemiz gerekir. Bunlar:

 • Dua ile tedavi olmak, tıbbi tedaviyi reddetmek veya ihmal etmek anlamına gelmez. Aksine, tıbbi tedaviyi dua ile desteklemek gerekir.
 • Dua ile tedavi olmak, hastalığın sebeplerini ortadan kaldırmak için gayret göstermek gerektiği anlamına gelir. Mesela sigara içiyorsak bırakmak, sağlıksız besleniyorsak düzeltmek gibi.
 • Dua ile tedavi olmak, hastalığın Allah’tan bir imtihan olduğunu unutmamak gerektiği anlamına gelir. Bu yüzden hastalığa sabır ve tevekkül göstermek gerekir.
 • Hastalığın bir gün mutlaka sona ereceğini ve Allah’ın bize rahmetiyle şifa vereceğini ummak gerektiği anlamına gelir. Bu yüzden hastalığa karşı ümitsizliğe kapılmamak gerekir.

Dua İle Tedavi Olmak İçin Öneriler

Dua ile tedavi olmak isteyenler için bazı öneriler şunlardır:

 • Dua etmeden önce abdest almak, temiz ve sakin bir ortamda dua etmek, kıbleye yönelmek, elleri kaldırmak veya yüze sürmek dua etmenin edebidir.
 • Dua etmeden önce Allah’a hamd etmek, O’nu tekbir ve tehlil ile tesbih etmek, O’ndan af ve mağfiret dilemek dua etmenin adabıdır.
 • Dua ederken Allah’ın isim ve sıfatlarını kullanmak, O’na güzel isimlerle hitap etmek, O’na yakarış ve niyazda bulunmak dua etmenin adabıdır.
 • Dua ederken Peygamberimize salat ve selam getirmek, O’nun şefaatine nail olmayı istemek dua etmenin adabıdır.
 • Dua ederken dilimizi ve kalbimizi uyumlu hale getirmek, duanın manasını anlamak ve duaya içtenlikle katılmak dua etmenin adabıdır.
 • Dua ederken acele etmemek, duanın kabul olacağına inanmak ve duadan sonra Allah’a teşekkür etmek dua etmenin adabıdır.

Sonuç

Dua ile tedavi olmak, Allah’ın rahmetine ve şifasına güvenmek, O’ndan yardım istemek ve O’nun emirlerine uygun yaşamaktır. Dua ile tedavi olmak, hem ruhsal hem de bedensel sağlığımız için çok önemlidir. Dua ile tedavi olmak için pek çok dua vardır. Ancak bunlardan en önemlisi ve en etkilisi Kur’an’dır. Kur’an’ı okumak, dinlemek, anlamak ve yaşamak dua ile tedavi olmanın en güzel yoludur. Kur’an’dan sonra Peygamberimizin öğrettiği dualar da dua ile tedavi olmada çok faydalıdır. Bu dualar hem hastalıklara hem de diğer sıkıntılara karşı koruyucu ve şifalıdır. Dua ile tedavi olurken bazı noktalara dikkat etmemiz gerekir. Bunlar: tıbbi tedaviyi reddetmemek veya ihmal etmemek, hastalığın sebeplerini ortadan kaldırmak için gayret göstermek, hastalığa sabır ve tevekkül göstermek, hastalığa karşı ümitsizliğe kapılmamak gibi. Dua ile tedavi olmak isteyenler için de bazı öneriler vardır. Bunlar: abdest almak, temiz ve sakin bir ortamda dua etmek, kıbleye yönelmek, elleri kaldırmak veya yüze sürmek gibi dua etmenin edebi; Allah’a hamd etmek, O’nu tekbir ve tehlil ile tesbih etmek, O’ndan af ve mağfiret dilemek gibi dua etmenin adabı; Allah’ın isim ve sıfatlarını kullanmak, O’na güzel isimlerle hitap etmek, O’na yakarış ve niyazda bulunmak gibi dua etmenin adabı; Peygamberimize salat ve selam getirmek, O’nun şefaatine nail olmayı istemek gibi dua etmenin adabı; dilimizi ve kalbimizi uyumlu hale getirmek, duanın manasını anlamak ve duaya içtenlikle katılmak gibi dua etmenin adabı; acele etmemek, duanın kabul olacağına inanmak ve duadan sonra Allah’a teşekkür etmek gibi dua etmenin adabıdır.

Dua ile tedavi olmak, Allah’ın bizlere verdiği en büyük nimetlerden biridir. Allah’ın rahmeti ve şifası sonsuzdur. O’na dua edelim, O’ndan isteyelim, O’na güvenelim ve O’na teslim olalım. Allah bizleri her türlü hastalıktan ve sıkıntıdan korusun, şifa versin, afvetsin ve rahmet etsin. Amin.

BU İÇERİĞİ NE KADAR BEĞENDİNİZ?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

Keşfet