Ali İmran Suresinin Esrarı

0
(0)

Al-i İmran okuyan kimseye kıyamet günü, Sırat üstünde okuduğu her bir ayetin karşılığında emniyet verilir. Melekler ise mağfiretini isterler.

Al-i İmran Suresi

Al-i İmran suresi 200 ayetten müteşekkildir. Nüzul yeri Medine’dir. Adını, 33-34. ayetlerde bahsedilen ve “İmran Ailesi” anlamına gelen “Âl-i İmran” kelimesinden almıştır. Sureye Kenz, Eman ve Tayyibe gibi isimlerin yanı sıra, seherlerde istiğfar edenlerden bahsettiğinden Suretü’l-İstiğfar ve hidayet nurunun parlaklığı sebebiyle de Zehra isimleri de verilmiştir. Mushaf tertibine göre 3, nüzul sırasına göre 89. suredir. Büyük ihtimalle Bedir savaşından sonra başlayarak hicretin 9. senesine kadar peyderpey inmiştir. Kuranı Kerim’in Bakara suresinden sonra ikinci en uzun suresidir.

Al-i İmran Suresindeki İsmi Azam Ayetleri

Bismillahirrahmanirrahim. Ve ilahüküm ilahün vahıd. La ilahe illa hüverrahmanür rahıym. [1]Bakara: 163 Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum. [2]Al-i İmran: 2  Manası: Hepinizin ilahi bir olan Allah’tır. Ondan başka ilah yoktur. O hem Rahman hem de Rahim’dir. Başka ilah olmayan Allah; Hay ve Kayyum’dur.

Resulü Ekrem (s.a.v.) buyuruyorlar ki: “Hiç şüphe yoktur ki bu iki ayet İsmi Azam’dır.” Allah resulü buyuruyorlar ki: “İki beyaz güller bahçesini okuyunuz. Bu bahçeler Bakara ve Ali İmran sureleridir. Bu iki sure kıyamet gününde birer beyaz bulut yahut da beyaz mermer kitlesi gibi okuyucularının üzerinde durur da mahşerin şiddetli hararetine karşı üzerlerine gölge düşürür. Serinlik vesilesi olurlar.” 

Okuyana Kıyamete Kadar İstiğfar Edecek Melekler

Al-i İmran Suresi 18. ayet - Tesirli Dualar, Dua, Dilek Hacet
Al-i İmran Suresi 18. ayet

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Şehidallahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimen bil kıst. La ilahe illa hüvel azizül hakim. Anlamı: Allah ve melekler ve ilim sahipleri şehadet ederler ki ondan başka adl ile kaim ilah yoktur. Mülkünde kuvvetli hikmet sahibi ancak odur.  Resulü Ekrem bu ayeti kerimeyi okuyan kimse için “Cenab-ı ecelli Ala 70 tane melek yaratır. Kıyamete kadar onun için istiğfar ederler. O kimsenin affını isterler.” buyurmuşlardır. 

Zenginlik Mülk ve Saltanat İçin Al-i İmran

Al-i İmran Suresi 26. ayet
Al-i İmran Suresi 26. ayet

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahümme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüzillü men teşaü bi yedikel hayr, inneke ala külli şeyin kadir. Anlamı: De ki ey mülkün sahibi Allah’ım! Dilediğine mülk verirsin dilediğinden de mülkü çeker alırsın ve dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır yalnız senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. 

Fazileti: Ali İmran’daki bu ayet, İsmi Azam’dır. Onunla dua edildiği vakit kabul edilir. Bir kimse bu ayeti kerimeyi sonuna kadar okumayı adet haline getirirse o kimse mülk ve saltanat sahibi ise Cenabı Hak o kimsenin mülk ve saltanatını her türlü tasalluttan korur. İşleri düzene girer. Mülk ve saltanat sahibi değilse o kimseye mülk ve saltanat verir.

Verdiği o mülk ve saltanatı da her türlü düşmanlıklardan korur. Al-i İmran okuyan kimseye kıyamet günü Sırat üstünde okuduğu her bir ayetin karşılığında emniyet verilir. Bir kimse Ali İmran suresini cuma günü okursa güneş batana kadar Allah Teala o kimseye rahmeti ile tecelli eder. Melekler ise mağfiretini isterler.

Ana Sayfa * Tesirli Dualar 

Bu gönderiyi ne kadar beğendiniz?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

Dipnotlar

Dipnotlar
1Bakara: 163
2Al-i İmran: 2
Keşfet