Doğruyu Yanlışı Ayırt Edebilmek İçin Dua

El Hakk esmasını her gün düzenli olarak 108 adet, zikir olarak okuyanlara doğruyu ve hakkı bulma yeteneği tarafı ilahiyyeden ihsan olunur.

El Hakk Esması

Doğruyu Yanlışı Ayırt Edebilmek İçin Dua - El Hakk Esması
Doğruyu Yanlışı Ayırt Edebilmek İçin Dua – El Hakk Esması

Allah Teala’nın bu mübarek ismi şerifi “Kimseye muhtaç olmayan, sözünde sık olan.” anlamına sahiptir. Bu ismi şerifin zikir adedi 108’dir.

Doğruyu Yanlışı Ayırd Edebilmek İçin

108 adedi zikir olarak okuyanlara doğruyu ve hakkı bulma hassası (özelliği, yeteneği) tarafı ilahiyyeden ihsan olunur.

Batıl İnanış ve Sapıklıklardan Korunmak İçin

Bu mübarek esmazikir olarak okumayı ödev edinenler, kulluk görevlerini devamlı yapma azmi içinde olurlar. Batıl ve sapıklıklarından uzaklaşırlar. Şeytani yollardan kaçınırlar.

Ahlakın Düzelmesi İçin

Bu mübarek ismi şerifi günde bin defa okuyanın ahlaki durumu düzelir.

Adaletten Ayrılmamak İçin

Bu ismi şerifi okuyanlar veya üzerinde taşıyanlar, adaletten ayrılmazlar.

Keşfet