Küçük Abdest Bozarken Selam Alınıp Verilir mi?

Küçük abdest bozarken selam alınıp verilir mi? Peygamber efendimizin bu husustaki tatbikatı nasıldır? Dört mezhebe göre teyemmümle ibadet.

Dini Bilgiler – İbn-i Ömer radıyallahu anh’dan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem küçük abdest bozarken bir adam çıkageldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’e selam verdi de Peygamberimiz selâmı almadı. (1)

Ebû Dâvud dedi ki: İbnli Ömer ve başkasından şöyle rivâyet olundu: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem teyemmüm etti sonra o kimsenin selamına mukabelede bulundu.

Hadisin Açıklaması

Abdest bozan insana selâm verilmez. Çünkü; selâm Rabb’ımızın (c.c) isimlerinden bir isimdir. Selâm vermek sünnet, almak ise vaciptir. Görülüyor ki selâmı vermek de almak da bir ibadettir. Abdest bozarken ibadet yapılamayacağına göre abdest bozana selam da verilemez. Faraza birisi abdest bozan birine selam vermiş olsa Mü’min ihtiyacını gördükten sonra ve aleykümüsselam, diye ona cevap verir.

Su bulunan yerde kullanmaya gücü yetenin teyemmüm etmesi caiz değildir. Hanefîlere göre; başkasına ait bir cenazenin namazına iştirak için abdest aldığında yetişemeyeceğinden korkan kimse hemen teyemmüm edip yetişebilir. Bayram namazına yetişemeyeceğinden korkan kimse de teyemmüm edip bayram namazını kılabilir. (Mealim’üs Sünen c. 1, s. 25)

Şâfiî’ye göre, hapis olan kimse su ile abdest almaya imkân bulamazsa namazlarını teyemmüm ile kılar, su bulunca teyemmümle kıldığı namazları iade eder. (Mealim’üs Sünen c. 1, s. 25) İşte Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in abdest bozduğu vakit su bulunan yerde, teyemmüm etmesinden bu hükümler çıkarılmıştır.

Muhacir Halil bin Gunfuz radıyallahu anh’dan: Bu zat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem küçük abdest bozarken yanına geldi ve selâm verdi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selâmını almadı. Abdestini aldıktan sonra özür diledi ve “taharetsiz (temizliksiz) Aziz ve Celil olan Allah’ı anmayı hoş görmedim.” buyurdu veya (Tuhrun) yerine “alâ taharetin” dedi. (2)

Hadisin Açıklaması

Hiç kimsenin gönlünü kırmak istemeyen Rasûl-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem, selâmının alınmadığı zannına kapılma ihtimali olan Muhacir bin Gunfuz’dan özür dileyerek hem onun gönlünü almış hem de temizliksiz Allah’ı zikretmeyi hoş görmedim, buyurarak daima taharet üzere bulunmasını talim etmiş oldu. İnsan abdestsiz Allah’ı (c.c) anar fakat abdestli anmak daha iyidir. Abdestsiz ezbere Kuran okunabilir, Kur’an dinlenebilir, selâm alınır ve verilir ama Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem henüz abdest bozarken selâm verildiği için selâmı iade etmemiştir. (Bezlül Mechûd c. 1, s. 48)

Dipnotlar: 

  1. Müslim Kitâb’utlTahâret, b. 14, n. 370, s. 198, c. 1; Tirmizî ebvâblutlTahâret, b. 67, n. 0, s. 150, c. 1; Neseî, Kitâb’utlTahâret, b. 6, n. c. 1; İbnli Mâce, Kitâb’utlTahâret, b. 27, n. 353, c. 1, s. 127
  2. Neseî, Kitâb’utlTahâret, b. 6, n. 30, c. 1, s. 41; İbnli Mâce, Kitâb’utlTahâret, b. 27, n. 350, c. 1, s. 126

Okuduklarını nasıl buldun?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
Abone Ol

Leave a Reply