İçeriğe geç

Dikkat Ölüm Tehlikesi: Rüyada Diş Kaybetmek

Rüyada diş görmek genellikle akraba ilişkileri ve mali durumlarla ilgili bilgi verse de diş rüyaları sıklıkla ölüm habercisidir.

Bu sebeple diş rüyaları tabir edilirken çok dikkatli olunmalıdır. Mümkünse ehil birine yorumlatılmalıdır. Kendiniz yorumlayacaksanız da mümkün mertebe olumlu yorumlamaya özen göstermelisiniz. Çünkü bilindiği gibi tabir rüyayı bağlar, rüyalar eğer aşırı zorlama ve alakasız şekilde yapılmadığı sürece tabir edildikleri gibi çıkarlar.  Rüyada görülen dişler  aile, akraba ve kabileye işaret eder. Rüya tabiri üstadlarından Molla Cami’nin yaptığı sınıflamaya göre hangi dişin hangi akrabayı temsil ettiği bilgisi ise şu şekildedir.

Hangi Diş Kimi Temsil Eder

Üst Çenedeki Dişler

Üst çene dişleri genel olarak rüyayı gören kişinin baba tarafından olan akrabalarını temsil eder.. 

Alt Çenedeki Dişler 

Anne tarafından akrabaları temsil eder.

Üst Çenedeki 2 Ön Diş

Baba ile amcadır. Bunların sağ taraftaki baba, sol taraftaki amcadır. Rüyayı gören kişinin babası ve amcası yoksa bunlar o kişinin iki erkek kardeşini veya iki çocuğunu veya yakın 2 dostunu temsil ederler.

Alt Çenedeki 2 Ön Diş

Anne ve haladır. Bunların sağ tarafta olanı anne, sol taraftaki haladır. Rüyayı görenin anne ve halası yoksa bu dişler, onun kız kardeşi veya kız kardeşlerinin iki kızını temsil ederler.

Alt Çenedeki 2 Ön Dişin Yanındaki Dişler

Rüyayı gören kişinin amca veya hala kızlarını temsil eder.

Köpek Dişleri

Rüyayı görenin amca oğullarıdır veya amca oğulları gibi iki dostudur. 

Köpek Dişlerinin Yanındaki Dişler

Köpek dişlerinin yanındaki diş rüya sahibinin ailesi arasında her yönüyle kendisine güvenilen bir aile büyüğünü temsil eder. 

Üst Çene Ön Azı Dişleri

Dayı ve dayı oğulları veya öğüt vermede onların yerine geçenlerdir. 

Alt Çene Ön Azı Dişleri

Alt çenede bulunan ön azı dişler, rüya sahibinin teyzesi veya dayı kızıdır. 

Üst Çene Arka Azı Dişleri 

Rüya sahibinin dedeleri ve kendileriyle iftihar edilen küçük erkek çocuklarıdır.

Alt Çene Arka Azı Dişleri

Rüya sahibinin aile halkından uzak akrabaları ve büyükannelerdir. 

Dişlerle İlgili Durumlar ve Anlamları

Diş Büyümesi

Bir kimsenin rüyasında bir dişinin yanında yeni bir diş çıktığını görmesi; o kimsenin, var olan dişin temsil ettiği bir yakınından hayır ve menfaat göreceği anlamına gelir.

Yeni doğmuş bir çocuğun diş çıkardığını görmek; rüyayı gören kişinin belâ ve musibete maruz kalacağına işaret eder.

Rüyanızda dökülen dişlerin yerine yenilerinin çıktığını görmeniz; akrabalarınızın size karşı olan kin ve düşmanlıklarının geçtiğine işaret eder.

Ağzında Tek Dişi Kalmak

Rüyanızda ağzınızda tek diş kaldığını görmeniz; ömrünüzden sadece bir sene kaldığına işaret eder. 

Diş Sallanması

Dişlerden birisinin rüyada oynaması hastalıktır. Yukarıda sayılan dişlerden hangisinde bu durum görüldüyse söz konusu hastalık, o dişin görüldüğü kişide etkisini gösterecek demektir.

Rüyada Diş Kaybetmek veya Diş Düşmesi

Dişin düşmesi veya kaybolması yukarıda da izah edildiği gibi dişin temsil ettiği şahıslardan birinin ölmesi veya rüya sahibinin bir daha göremeyeceği bir şekilde ortadan kaybolması anlamına gelir. 

Kişinin rüyasında bütün dişlerinin döküldüğünü görmesi; üç şekilde yorumlanır. Rüya sahibinin veya akrabalarından birinin öleceğine veya bütün mal varlığını kaybedeceğine veyahut da geçim sıkıntısına düşeceğine. Dişlerini çıkardığını gören şahıs, zorla malını sarf eder veya ödemesi gereken bir şeyi öder.Eğer kişi rüyada dişini çıkardıktan sonra bir yere gömerse dişin tabirde temsil ettiği akrabasından eline mal geçer. Eğer dişi gömerse, dişin tabirde temsil ettiği akrabası ölür. Diğer dişlerin tabiri de böyledir. Bu rüyanın ölüm ve mal içermesi sebebiyle miras haberi vermesi muhtemeldir.

Dişlerini diliyle çıkarıp attığını gören kişinin, hakkında söylenecek bir sözden dolayı, aile işleri bozulacak demektir. Kişinin rüyasında dişlerinden birinin aniden kucağına veya eline düştüğünü görmesi; hamile kadının doğuracağına veya eline mal geçip bundan istifade edeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında dişinin düştüğünü ve düştüğü yerden de dişini aldığını görmesi; o kimsenin yeni bir çocuğunun olacağı anlamına gelir.

Düşen dişi arayıp bulamadığını görmek; yakınlarından bir kişinin vefat edeceğine yorumlanır. Dişlerinin siyahlaşmış ve çürümüş olduğu halde düştüğünü gören kimse, bütün sıkıntı ve dertlerinden kurtulur. Ön dişlerinin düştüğünü ve onların yerine başkalarının çıktığını gören kişinin iş konusunda aldığı tedbirler boşa çıkacak demektir.

Diş Kırılması

Dişlerinin kırıldığını gören kimsenin, akraba ve dostlarından birisi ölür. Bu rüya hastalığa ve bu hastalıktan kurtulamayıp ölmeye işarettir. Köpek dişinin kırıldığı gören şahsın çocuğu ölür.

Dişlerin Uzaması

Dişlerinin uzadığını ve büyüdüğünü gören kimsenin evinde münakaşa meydana gelecek demektir. İbn-i Kesîr’in yorumuna göre: Rüyada dişlerin küçüldüğünün görülmesi; güzellikle, büyüklüğü ise müjde ile yorumlanır.

Kalpte Diş Çıkması

Rüyada kalbinde diş bittiğini gören kimse ölür.

Dişlerde Renk Değişimi veya Çürüme

Dişlerini sararmış ve siyahlaşmış gören kişi, aile üyelerinin yapacakları bazı çirkin hareketlerden dolayı utanç yaşayacak demektir. Dişlerinin çürümüş olduğunu gören kimsenin, ailesinin durumu zayıflar.

Dişlerin Kötü Kokması

Dişlerinde pis ve kötü bir koku olduğunu gören kişinin ailesi hakkında dedikodu yapılacak veya ailesi kötü isimle anılacak demektir.

Altın Diş

Dişlerin altından olduğunu görmek, hatipler için makbuldür. Eğer ticaretle uğraşan bir kişi ağzında altın diş olduğunu görürse büyük bir işten para kazanacağına yorumlanır. Bu meslek grubunun dışında kalanlar için ise evlerinde meydana gelecek yangına veya sarılık hastalığına yakalanmaya işarettir.

Gümüş Diş

Dişlerinin gümüşten olduğunu gören kişi, malı hakkında söylenecek bir sözden dolayı rüya sahibinin zarara uğrayacağına işaret eder.

Cam veya Ahşap Diş

Dişlerinin camdan veya ağaçtan olduğunu gören kişi, yakında kendisini aşırı derecede üzecek bir ölüm haberi alacak demektir. 

Dişler Arasında Boşluklar

Dişlerinin arasında boşluklar olduğunu gören kimse, azar azar borcunu öder. Rüyada dişlerinin aralıklı olduğunu gören kimsenin, ailenin dağılmasına, aralarında fesat çıkmasına veya malının noksanlığına işarettir.

Diş Kamaşması

Bir kimsenin rüyada dişlerinin kamaştığını görmesi, ihtiyaç zamanında ailesinin ona yardım etmeyeceklerine ve onu terk edeceklerine işarettir.

Dişlerin Yer Değiştirmesi

Dişlerinin yerlerinden aynlarak üst dişlerin alta,ait dişlerin de üst tarafa geçtiğini gören kişinin ailesindeki kadınların erkeklere galip geleceklerine, onları baskı altına alacaklarına işarettir.

Cep veya Avuçta Diş

Cep ve avuç içinde görülen dişler kız kardeşe ve evladın çok olacağına işaret eder. 

Diş Tedavisi

Rüyanızda ağrıyan bir dişinize ilaç koyduğunuzu veya çektirdiğinizi görmeniz; hayır ve menfaate, keder ve sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder.

Ana Sayfa