Connect with us

Tesirli Dualar

Depresyon ve Ruhi Bunalımdan Kurtulmak İçin Dua

Ruhi Bunalımlara Karşı: Depresyon ve ruhi bunalım içindeki kimselerin adedi (57) kadar bu ismi şerifi okuması gerekmektedir.

Ruhi Bunalımlara Karşı: Depresyon ve ruhi bunalım içindeki kimselerin adedi (57) kadar bu ismi şerifi okuması gerekmektedir.

El Mecid: Allah Teala’nın bu güzel ismi şerifinin anlamı “Fiilleri güzel, lütfu ve keremi çok olan, medh ve övülmesinde ortağı bulunmayan, dilediğini yapan.”dır. Bu ismi şerifin adedi 57, saati Zühre’dir.

Sedef Hastalığından Kurtulmak İçin Dua: Kişi her arabi ayın 13,14,15 günlerini oruçla geçirir, akşamları da bu ismi şerifi yüzer defa okursa, sedef hastalığından şifa bulur. Cüzzam hastalığından ve kalp rahatsızlığından emin olur.

Güzel Ahlak Sahibi Olmak İçin: Ahlâk-ı hamide sahibi olmak için günlük 57 adet vird edinmelidir.

Vesveseden Kurtulmak İçin: Bu ismi şerifi okuyanın etrafına şeytan yaklaşıp vesvese verme gücünü kendinde bulamaz.

Depresyon ve Ruhi Bunalımdan Kurtulmak İçin: Ruhi bunalımlara karşı bu mübarek ismi şerifin okunması çok faydalıdır. Ruhi bunalım içindeki kimsenin adedi (57) kadar bu ismi şerifi okuması gerekmektedir.

İlahi Sırlara Vakıf Olmak İçin: Kim bu ismi şerifi kendinden geçinceye kadar okursa, Allah işlerinde başarıya ulaştırır. Ruhunu marifet ile zinetlendirir. Bilinmeyen bazı esrar kendisine ayan olur.

Advertisement
Click to comment

Soru Sor - Kendi Hikayeni Paylaş