Skip to content

Deprem Yaratıkları

Aztek Mitolojisi – Tlaltecuhtli

Aztek mitolojisinde Tlaltecuhtli, yer tanrıçası Coatlicue’nin oğlu ve yer sarsıntıları, deprem dalgaları, volkanik patlamalar ve diğer doğal afetlerin tanrısı olarak kabul edilir. Tlaltecuhtli, dünya ve yeraltı tanrılarının lideri olarak da bilinir.

Tlaltecuhtli, Aztek mitolojisinde evrenin yaratılışında önemli bir rol oynamıştır. Bir efsaneye göre, Tlaltecuhtli, Tanrı Tezcatlipoca tarafından avlandıktan sonra öldürüldü ve bedeni, dünya ve evrenin yaratılması için kullanıldı. Tlaltecuhtli’nin bedeninden yer yüzü, dağlar ve nehirler yaratıldı ve kalbi, Tanrı Huitzilopochtli için bir tapınak inşa edilmesi için kullanıldı.

Tlaltecuhtli, depremlerle de ilişkilendirilir çünkü yer altında yaşayan ve dünyanın çekirdeğindeki enerjiyi kontrol eden bir tanrıdır. Bazı Aztek inanışlarına göre, Tlaltecuhtli’nin hareketleri, yer kabuğunu hareket ettirir ve zelzelelere neden olur. Ayrıca, Tlaltecuhtli’nin dünya yüzeyindeki hareketleri, volkanik patlamaları ve diğer doğal afetleri de tetikleyebilir.

Sonuç olarak, Aztek mitolojisinde Tlaltecuhtli, yeraltı tanrısı ve yer sarsıntıları, volkanik patlamalar ve diğer doğal afetlerin tanrısı olarak kabul edilir. Tlaltecuhtli’nin hareketleri, yer kabuğunu hareket ettirir ve depremlere neden olur. Tlaltecuhtli’nin doğal afetleri kontrol eden güçlü bir tanrı olduğuna inanılır ve bu nedenle insanlar, ona saygı duyarak ve saygı göstererek yaşamlarını sürdürmeye çalışırlardı.

Çin Mitolojisi – Long Wang ve Gong Gong

Çin mitolojisinde Long Wang, denizlerin ve nehirlerin tanrısı olarak kabul edilir. Aynı zamanda yağmurun ve fırtınanın kontrolünü de sağlar. Gong Gong ise, su tanrısı olarak bilinir ve denizlerin kontrolünü elinde tutar. Ayrıca su baskınları, seller ve diğer doğal afetlerin de tanrısıdır.

Long Wang ve Gong Gong’un depremlerle olan ilişkisi, mitolojik bir efsaneye dayanmaktadır. Efsaneye göre, Long Wang, denizlerde ve nehirlerdeki suların kontrolünü elinde tutarken, Gong Gong da denizlerin kontrolünü elinde tutmak istiyordu. İki tanrı arasında büyük bir mücadele başladı ve sonunda Gong Gong, Long Wang’ı yenilgiye uğrattı.

Ancak, Long Wang yenilince, gökyüzündeki sütunların sarsılması sonucu dünya şiddetle sarsıldı. Gong Gong’un zaferi, dünyada büyük bir kaos yarattı ve suların kontrolü Long Wang’dan Gong Gong’a geçti. Bu efsane, yeryüzü sarsıntılarının, su tanrıları arasındaki mücadele sonucu ortaya çıktığını ve bu sarsıntıların, doğanın güçlü tanrıları arasındaki çekişmelerin bir sonucu olduğunu anlatır.

Sonuç olarak, Çin mitolojisinde Long Wang ve Gong Gong, su tanrıları olarak bilinir ve yeryüzü sarsıntılarıyla olan ilişkileri, mitolojik bir efsaneye dayanır. Efsaneye göre, Long Wang ve Gong Gong arasındaki mücadele sonucu dünya zelzele sarsıldı ve suların kontrolü Gong Gong’a geçti. Bu efsane, doğal afetlerin, doğanın güçlü tanrıları arasındaki mücadelelerin bir sonucu olduğuna inanılan Çin mitolojisindeki yerini korur.

Maori Mitolojisi – Rūaumoko

Maori mitolojisinde Rūaumoko, yeraltı tanrısı olarak kabul edilir ve özellikle yeryüzü sarsılmaları ve yanardağ patlamalarıyla ilişkilendirilir. Rūaumoko, doğum sırasında annesi Papatuanuku’nun karnında kalan bir kardeşidir ve bu nedenle dünyanın bağırsaklarında yaşar. Rūaumoko’nun hareketleri, yeryüzündeki sarsıntıların ve volkanik aktivitenin nedeni olarak görülür.

Maoriler, Rūaumoko’ya saygı duyarak, toprağı sarsacak şeylerin yapımında kullanılan kırmızı taşlardan yapılmış birçok tılsım ve amulet yaparlar. Ayrıca, depremlerin önemli bir olay olduğu ve hatta Maori geleneklerinde depremlerin bir “tremo” veya “rauru” adı verilen kategoride kabul edildiği bilinir.

Rūaumoko’nun depremlerle ilişkisi, Maori mitolojisinde, yeryüzü ve yeraltı arasındaki ilişkiye dayanmaktadır. Rūaumoko’nun hareketleri, Maori kültüründe, doğal dünya ile insanlar arasındaki bağları vurgulamakta ve insanların doğal dünya ile uyumlu bir şekilde yaşamaları gerektiğine işaret etmektedir.

Sonuç olarak, Maori mitolojisinde Rūaumoko, yeraltı tanrısı olarak kabul edilir ve yer sarsıntıları ile ilişkilendirilir. Rūaumoko’nun hareketleri, doğal dünya ile insanlar arasındaki bağları vurgulamakta ve Maori kültüründe, insanların doğal dünya ile uyumlu bir şekilde yaşamaları gerektiğine işaret etmektedir.

Pages: 1 2 3 4

Soru sor, cevap yaz, yorum yap, kendi hikayeni anlat... Burası senin; istediğini yazabilirsin.