Saklı Defineyi Bulma Duası

Define bulma ve define cinlerinden korunma duası, kağıda yazılarak havaya bırakılır yahur hardal tohumlarına okunarak toprağa serpilir.

Bazı tasavvuf alimleri şöyle rivâyette bulundular: Aşağıdaki azimet herhangi bir eski ayın ilk pazar sabahı güneş doğar iken safran mürekkebi ile beyaz ve temiz bir kağıt üzerine yazılır. Aynı azimet tekrar kağıdın üzerine on dokuz kez okunup, define olduğu konusunda şüphe edilen fakat yeri tespit edilemeyen şüpheli mekanda yazılı kağıt havaya bırakılırsa define her nerede ise bu dua o definenin üzerine düşer.

Define Cinlerinden Korunmak İçin

Ayrıca bu duayı yazıp üzerinde taşıyan kişiye eğer bulunan sahipli bir define ise define yerindeki cinler de asla zarar veremezler. Yine define olduğu tahmin edilen yerde üç veya yedi kez (yedi kez okunması daha efdal kabul edilir.) Ayetel Kürsi okunup demir bir alet ile çizilerek çember içerisine alınır da aşağıdaki dua bir avuç toprak üzerine on dokuz kez okunarak çizilen dairenin içerisine serpilir ise orada bulunan cinler derhal orayı terk ederler. Tavsiye olunan azimet aşağıdadır:

Define Yeri Tespit Duası
Define Yeri Tespit Duası

Duanın Türkçe okunuşu şöyledir: Bismillâhirrahmânirrahîmi ve ındehu mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fil berri vel bahri ve mâ teskutu min verakatin illâ ya ’lemühâ ve lâ habbetin fî zulümâtil ardı ve lâ ratbin ve lâ yâbisin illâ fî kitâbin ‘mübiynin. Allahümme ahrisnî min şerril cinni vahfaznî min messihim yâ hafiyzu fallahü hayrun hâfizan ve hüve erhamür râhımiyn.

Saklı Defineyi Bulmak İçin

Bir avuç hardal tohumu alınır. Üzerine yukarıda yazılı olan ayeti kerime bir kere okunur. Ve ayetin son kelimesi olan “mübin” yüz iki defa tekrar edilir. (Yâ mübin şeklinde okunur). Bu şekilde ayeti kerime yüz kere okunur. Her defasında hardal tohumuna üflenir. Sonra define olduğu konusunda şüphelenilen yere hardal tohumları serpilir. Sonraki sabah kontrole gidildiğinde define var ise hardal tohumlarının definenin üzerine toplandığı görülecektir.

Ana Sayfa * Gizli İlimler * Google Haberler’de Takip Et

Keşfet