Cuma Günü Duaların Kabul Olduğu Saat

32
0
(0)

Cuma günü bir Müslüman namazda Allah’tan bir şey isteyip duası o saate denk gelirse Allah Teâlâ Hazretleri o kimsenin duasını kabul eder.

Cuma Gününde 1 Saat

Müminlerin bayramı olan Cuma günü, günlerin en iyisi ve en şereflisidir. Bu günde yapılan duaların ve kılınan namazların müminler için ayrı bir önemi vardır. Ebu Hüreyre’den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuşlardır ki: “Cuma gününde bir saat vardır. Allah’ın kullarından bir Müslüman, namazda iken Allah’tan niyaz ile bir şey isteyip duası o saate denk gelirse Allah Teâlâ Hazretleri o kimsenin duasını kabul eder.” Böyle buyurduktan sonra mübarek küçük parmağının ucuna işaret buyurdu. (bk. Nevevî, el-Ezkâr, 80; Buhârî, Deavât, 61)

Cuma Günü Yapılacak Dua ve İbadetler

Bu gününün içindeki saat, küçük parmağına nisbetle parmağın ufak ucu ne kadar ise güne nispetle o kadar az bir müddettir ki o saat içinde her halde dua müstecab olur demektir. Peygamber Efendimiz:  “İbadet ve zikir ile müminlerin kalplerinin mesrur olacağı bir bayram günüdür” buyurmuşlardır. (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 2519)

Cuma Günü Kehf Suresi Okumanın Fazileti

“Size bir sure haber vereyim mi ki azameti sema ile arz arasını doldurmuş, onu yetmiş bin melek teşyi etmiştir? O sure Kehf suresidir. Kim cuma günü bu sureyi okursa Allah onu öteki cumaya kadar bu sure ile mağfiret eder, sonunda üç gün de ziyadesi vardır. Ve semaya ulaşan bir nur verilir ve Deccal’in fitnesinden muhafaza edilir. Yatacağı vakit bu surenin sonundan beş ayet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği vaktinde kaldırılır.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 2862)  “Ey Rabbim! Perşembe günü ümmetimin erkenden yaptığı işleri bereketli kıl.” (Tirmizî, Ticâret, 41) Hadisin şerhinde deniliyor ki bu günün evvelinde bir ihtiyacını tedarik etmek, nikah akdetmek ve bunun gibi mühim işler sünnettir.

Perşembeyi Cumaya Bağlayan Gece Zilzal Suresi Okumak

“Cuma gününde yani perşembeyi cumaya bağlayan gece iki rekat namaz kılıp Fatiha’dan sonra 15 defa Zilzal suresini okuyan kimseyi Allah Teala kabir azabından ve kıyamet korkularından emin kılar.” (Ali el-Müttakî, no: 21356)

Cuma Günü Okunacak Dualar

“Şu dua ile cuma günü herhangi bir saatte dua edilirse sahibine muhakkak icabet olunur.” “Senden başka hiçbir ilah yoktur. Ey Hannan, ey Mennan, ey gökleri ve yeri en güzel şekilde yaratan, ey Celal ve ikram sahibi!” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 7450)

Cuma Günü Okunacak Dualar
Cuma Günü Okunacak Dualar

Cuma Günü Duaların Kabul Olduğu Saat

“Cuma gününde bir saat vardır, mümin bir kul namazda dua ederken Allah’dan bir şey ister ve o saate denk gelirse, Allah muhakkak ona icabet eder.” Ashab-ı kiram: “Bu saat hangi saattir ya Resulullah” dediklerinde: “İkindi namazı ile güneş batması arasındaki vakittir.” buyurdular. (Tirmizî, Cuma, 2; Ali el-Müttakî, no: 21316)

Namazından sonra daha oturduğu yerden kalkmadan yüz defa:

Cuma günü okunacak dualar 2
Cuma günü okunacak dualar 2

“Allah’ı hamd ile tesbih ederim. Azîm olan yüce Allah’ı hamd ile tesbih ederim. Allah’tan beni affetmesini isterim.” diyen kimsenin yüz bin günahını, ana ve babasının da yirmi dört bin günahını Allah mağfiret eder.”(Ali el-Müttakî, no: 21321) İmam-ı Suyûtî, el-Câmi’u’s-sağir’inde rivayet eder ki, Nebiyy-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- İhlas suresini, Felak suresini ve Nas suresini 7’şer defa okursa Allah Teala onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.”(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

Ana Sayfa * Tesirli Dualar 

BU İÇERİĞİ NE KADAR BEĞENDİNİZ?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

ParanormalHaber sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin