Skip to content

Cinler ve Şeytandan Korunma İçin Günlük Dualar

Şeytan ve onun soyundan gelen cinlerden korunma için Hz. Muhammed’in (s.a.v.) okunmasını tavsiye ettiği; günlük, kısa dualar.

Cinlerden Korunma İçin Abdest

İnsan, günlük hayatında abdestli bulunması halinde, cinlerden kısmen korunacağı gibi buna namazı ve diğer duaları da ilave ederse cinlerden korunma hususunda kendisini biraz daha sağlama almış olacaktır.

Zikirle Cinlerden ve Şeytandan Korunma

Hâris el-Eş’ari (r.a)’den nakledilen bir hadiste [1]Hadis: İslam peygamberi Hazreti Muhammed’in, Müslümanlarca büyük değer verilen, genel kural niteliğindeki sözleri ve davranışları.  Rasülullah (s.a.v)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir:

“…Allah size, Allah’ı zikretmenizi emretti. Bunun da misali, peşinden hızla düşmanın geldiği bir adamdır. Bu adam muhkem bir kaleye gelip, düşmandan kendini korur. Kul da böyledir. Şeytana karşı kendisini sadece Allah’ı zikretmekle koruyabilir.” [2][Tirmizi, Emsal, 3, (2867)] Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: “Şayet sana şeytandan bir kışkırtma (şeytani bir dürtü) gelecek olursa, hemen Allah’a sığın.” [3]Fussilet, 41/36 Yani “Euzü billahi mine’ş-şeytani’r-racim” de. 

Müminün suresindeki şu ayetlerle de  şeytan ve onun soyundan gelen cinlerden Allah’a sığınmak tavsiye edilmiştir: “Rabbi euzü bike min hemezeti’ş-Şeyatin ve euzü bike Rabbi en yahdurun.” “Rabbim, şeytanın kışkırtmasından sana sığınırım ve onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.” [4]Müminun, 23/97-98

Eve Girerken Cin ve Şeytanlardan Korunma

Besmele [5]Besmele: Müslümanlarca bir işe başlarken söylenen ve acıyıcı ve esirgeyici olan Tanrı’nın adıyla anlamına gelen Arapça bismillahirrahmanirrahim veya bunun kısaltılmışı olan … Continue reading ilgili olarak Cabir (ra)’den rivayet edilen başka bir hadis ise, evlere girerken ve yine yemek yerken Besmele çekmenin önemine işaret ediyor: “Rasülullah (s.a.v) buyurdular ki:

“Kişi evine döndüğü zaman içeri girerken ve yemek yerken Allah’ın adını zikrederse, şeytan (avenelerine): ‘Size burada gecelemek de yok akşam yemeği de yok!’ der. Ama kişi, eve girerken Allah’ı zikreder fakat akşam yemeğini yerken zikretmezse, şeytan (avenelerine): ‘Akşam yemeğine kavuştunuz, ama burada gecelemeniz mümkün değil!’ der. Adam eve girerken ve yemeğe başlarken ‘Bismillah!’ diyerek Allah’ı zikretmezse, şeytan (avenelerine): ‘Yemeğe de yetiştiniz, yatmaya da!’ der.” [6][Müslim, Eşribe, 103, (2018); Ebu Davud, Et’ime, 16, (3765)]

Evden Çıkarken Cin ve Şeytanlardan Korunma

Eve girerken okunan besmele, şeytanın şerrini bizden ve onu da evden uzaklaştırır.  Hz. Muhammed (s.a.v), sokağa çıkarken sadece bBesmele ile yetinmemiş ve ayrıca dua etmiştir. Bu konuda Enes (r.a)’den nakledilen hadisi şerifte, Hz. Peygamber (s.a.v)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir: “Evinden çıkınca kim: ‘Allah’ın adıyla, Allah’a tevekkül ettim, güç kuvvet Allah’tandır.’ derse kendisine: ‘İşine bak, sana hidâyet verildi, kifâyet edildi ve korundun da.’ denir, ondan şeytan uzaklaşır.” [7][Tirmizi, Daavât, 34, (3422)]

Cinlerden Korunmak İçin Ayetel Kürsi ve Amener Rasülü

Ebu Hüreyre (r.a)’den nakledilen bir hadiste, Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Evlerinizi kabirlere çevirmeyin, içerisinde Bakara suresi okunan evden şeytan kaçar.” [8][Müslim, Misâfirin, 212, (780)] Başka bir hadiste ise bu iki ayetin, Bakara suresinin son iki ayeti olan “Amene’r-rasülü” olduğu açıklanmaktadır. [9]Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an, 4/2882

Uyumak İçin Yatağa Girince

Resul-i Ekrem Efendimizin yatağa girdiği zaman okuduğu çeşitli dualar vardır. Bu konuda Büreyde (r.a)’den nakledilen bir hadisi şerifte Hz. Peygamber (s.a.v), şu duayı tavsiye buyurmuştur: “Ey yedi kat semânın ve onların gölgelediklerinin Rabbi, ey arzların ve onların taşıdıklarının Rabbi! Ey şeytanların ve onların azdırdıklarının Rabbi! Bütün bu mahlukâtının şerrine karşı, beni himâye et! Et ki hiç birisi üzerime âniden saldırmàsın. Senin koruduğun aziz olur. Senin övgün yücedir, senden başka ilah da yoktur; ilah olarak sâdece sen varsın.” [10][Tirmizi, Daavât, 96, (3518)]

Uykuda Korkunca

İmam Malik’ten rivayet edildiğine göre, Hâlid İbnu Velid (r.a), Hz. Peygambere: “Ben uykuda iken korkutuluyorum. (Ne yapmamı tavsiye buyurursunuz?)” diye sordu. Hz. Peygamber (s.a.v) ona şu duayı okuması tavsiyesinde bulundu: “Allah’ın eksiksiz, tam olan kelimeleri ile Onun gazabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve beraberliklerinden Allah’a sığınırım, de!” [11][Muvatta, Şiir, 9, (2, 950)]

Tuvalete Girerken

Tuvaletlerin, çöplüklerin, hamamların, kabirlerin, harabelerin cinlerin ve şeytanların meskenleri mahiyetinde çok uğradıkları ve konakladıkları yerlerdir. “Rasülullah (s.a.v) hacetini gidermek için tuvalete girdiği zaman şu duayı okurdu: “Allahümme inni euzü bike mine’l hubsi ve’l-habais. (Allah’ım, pislikten ve (cin ve şeytan gibi) kötü yaratıklardan sana sığınırım.” [12]Buhâri, Vüdu, 9

Tekbir, Tesbih, Hamd İle Cinlerden Korunma

Hz. Peygamber, şeytanın namazda kişiye günlük işlerini hatırlatıp vesvese verdiğini ve namazı alelacele kıldırıp tesbihatı yaptırmadan işine gücüne daldırdığını veya uyuttuğunu anlatır.  Peygamber Efendimiz, Ebu Hureyre (r.a)’den nakledilen hadisi şerifte, şöyle buyurmaktadır: “Her kim: ‘Lâ ilâhe illallâhu vahdehu la-şerike leh, lehü’l mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir.’ duasını, 1 günde 100 kere söylerse, kendisine on köle âzat etmiş gibi sevap verilir, ayrıca lehine yüz sevab yazılır ve yüz günahı da silinir. Ayrıca Allah, onu üç gün akşama kadar şeytana karşı muhafaza eder.” [13]Buhâri, Daavât, 54

Şeytanın Telkinlerine Karşı İhlas Suresi

Bir hadisi- şerifte şeytanın bir vesvesesinden söz edilmiş ve buna karşı İhlas Suresinin okunup sol tarafımıza doğru üç defa tükürmemiz tavsiye edilmiştir.

Muavvizeteyen (Nas ve Felak Sureleri)

Cinlerin şerrinden kurtulmak için de, Hz. Peygamber (s.a.v)’in, Felak ve Nas Surelerini okuduğu, ashabına ve bizzat Hz. Aişe validemize de okumayı tavsiye ettiği bildirilmektedir. “Hz. Peygamber (s.a.v) yatağına girdiği zaman, ellerine üfleyip Muavvizeteyn’i ve Kul hüvallahu ahad’i okur, ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı bana emrederdi.” (Buhari, Fezâilü’l-Kur’ân, 14)

Ana Sayfa * Tesirli Dualar 

Dipnotlar

Dipnotlar
1 Hadis: İslam peygamberi Hazreti Muhammed’in, Müslümanlarca büyük değer verilen, genel kural niteliğindeki sözleri ve davranışları.
2 [Tirmizi, Emsal, 3, (2867)]
3 Fussilet, 41/36
4 Müminun, 23/97-98
5 Besmele: Müslümanlarca bir işe başlarken söylenen ve acıyıcı ve esirgeyici olan Tanrı’nın adıyla anlamına gelen Arapça bismillahirrahmanirrahim veya bunun kısaltılmışı olan bismillah  tümcesinin adı.
6 [Müslim, Eşribe, 103, (2018); Ebu Davud, Et’ime, 16, (3765)]
7 [Tirmizi, Daavât, 34, (3422)]
8 [Müslim, Misâfirin, 212, (780)]
9 Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an, 4/2882
10 [Tirmizi, Daavât, 96, (3518)]
11 [Muvatta, Şiir, 9, (2, 950)]
12 Buhâri, Vüdu, 9
13 Buhâri, Daavât, 54

Soru sor, cevap yaz, yorum yap, kendi hikayeni anlat... Burası senin; istediğini yazabilirsin.