Cin Sahibi Olmak, Cinlerden Hüddam Edinmek İçin Dua

Cin sahibi olmak, cinlerden hüddam yani hizmetçi edinmek için yapılması gereken uygulamalar ve okunması, yazılması gereken dualar.

Bu daveti okumaya devam eden bir kimse bu cin padişahları ile herhalde uyanıklık halinde görüşebilir. En az günde 184 defa okunur.

Arkasından 9 kere de Esmaül Hüsna okunması lazımdır. Okuma zamanında az da olsa devamlı, buhur yakmak gerekir. Müddeti tasarrufu 110 gündür.

Okumaya başlamadan evvel yüz istiğfar, yüz salavatı şerife, üç İhlas, bir Fatiha, Elif Lâm Mîm’den “münihün”a kadar okunduktan sonra Ayetel Kürsi okunup; sağına, soluna, üstüne, altına, önüne, arkana, yedinci ile etrafına, nefes edilir.

Sekizinci Ayetel Kürsi’yi de okuyup nefesini içine çekersin. Kaseme bundan sonra başlanır:

Cin Padişahı Çağırma Duası – Kasem

Cin Padişahı Çağırma Duası
Cin Padişahı Çağırma Duası
Cin Padişahı Çağırma Duası Vefk
Cin Padişahı Çağırma Duası Vefk

Cin Padişahı Çağırma Duası Türkçe Okunuşu

  • Bismillâhirrahmânirrahıym* Aksemtü aleyküm yâ seyyide meytatarune ve yâ melike mezhebi ve yâ melike ebyadı ve yâ melike ahmerin ve yâ melike berkâne ve yâ melike şemhuraşin ve yâ melike zubeati ve yâ melike meymuni ecîbü da’vetî vahdarü meclisi hâzâ fî eyyi suratin yuhlekune bi iznillâhi teâlâ ve illâ fenfüzu lâ tenfizune illâ bi sultânin bi hakkıllezî halekanî ve halekaküm ve hüve rabbüküm* vallâhü alâ külli şey’in kadîr*

Zuhuratın gecikmesi halinde:

Ayeti kerimesini, yukarıda verilen kasemle beraber okumak gerekir. Zuhurattan sonra yani çağrılan cin padişahı ile görüşme gerçekleştikten sonra aşağıdaki ahidin kasemle beraber okunması gerekir:

Cin padişahı ile görüşüldükten sonra kasemle birlikte okunması gereken ahid.
Cin padişahı ile görüşüldükten sonra kasemle birlikte okunması gereken ahid.

Cinlerden Birine Sahip Olmak İçin Dua

Bir cine sahip olmak ve daima beraberliğini temin etmek için:

Cin Sahibi Olmak, Hüddam Edinmek İçin Okunacak Dua
Cin Sahibi Olmak, Hüddam Edinmek İçin Okunacak Dua
  • Melliknî nâsıyetel hâdimîne yâ seyyide meytatarune emlik bihim mülken tâmmen yahdimünî ve en yücîbunî ilâ mâ ürîdü inneke fe’âlün li mâ türîdü ve mellektehüm esrâran bi esmâike yâ mâlikel mülki melliknî küllehüm ecmeıyne yâ zel eelâli vel ikrâm*

Cini Konuşturmak İçin

Cinler geldiğinde konuşmayacak olurlarsa onları konuşturmak için:

Konuşmayan Cinleri Konuşturmak İçin Dua
Konuşmayan Cinleri Konuşturmak İçin Dua
  • Ve bi hakkı rabbî ve rabbikümül mükıymillezî entaka külle şey’in sâhıbül kelâmi vel a’lâmi bi hakkı men fevkaküm alâ külli menzileh.

duası yazının başında verilmiş olan kaseme ilave edilir.

Vefk 2 adet yapılır. Birisi daima üzerinde taşınır. Diğerini de okurken karşında ve buhura maruz bir yerde bulundurursun.

Her zaman tahareti kamile halinde olmak, daima abdestli bulunmak, her türlü haramdan kaçınmak, beş vakit namazı kılmak, az yemek, az uyumak, az konuşmak, her namazdan sonra 3025 kere “Yâ Mücîb” ism-i şerifini okumak ve her yüz defada bir:

  • Bismillâhirrahmânirrahıym. Ve izâ seeleke ıbâdî annî fe innî karîbün ücîbü da’veted dâı izâ deâni felyestecîbü Ii vel yü’minü bî leallehum yerşüdün.

Ayeti kerimesini okumak gereklidir.

Cin Sahibi Olmak İsteyenlere Uyarı!

Cinler, insanlara kolay kolay itaat etmezler. Bu sebeple bütün şartlar tamam olmadan onları etkilemeye, tesir etmeye çalışmak insanlara maddi ve manevi birçok zarar verir. Kuranı Kerim’de:

Ve hemmu bima lem yenalu
Ve hemmu bima lem yenalu

“Onlar nail olamayacakları şeyleri elde etmeye çalışırlar” diye buyurulmuştur.

Bu itibarla bu gibi işlerle meşgul olanlar son derece titiz davranmalı doğru ve kamil bir insan olmalı, arınmalı ve ondan sonra da bu gibi işlere çalışmalıdır.

Ele geçirmek istenen güç ve kuvvet bütün insanlar lehine sarf edilmedikçe sahibine hayır ve fayda getirmez.

Facebook Grubu

Okuduklarını nasıl buldun?
+1
1
+1
0
+1
1
+1
0
+1
1
+1
0
Arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
Abone Ol

One Response

  1. Cengiz Hüseyin Yılmaz 2 February 2022

Leave a Reply