İçeriğe geç

Cin Çağırmak Günah mı?

Cin çağırmak, cinlerle temas kurmak günah mı yoksa caiz mi? Cinlerle temas kurmanın sakınca veya riskleri var mıdır? sorularının cevapları şunlardır:

Cin Çağırmak Günah mı

Cin çağırmak, cinlerle temas kurmaya çalışmak günah değildir. Ancak İslam alimleri cin çağırma ve cinlerle temas kurma eylemlerinin kötü amaçlı olarak gerçekleştirilmesini doğru bulmamışlardır.

Cinlerle Temas Kurmak Caizse de Tavsiye Edilmez

Cinlerin ve bütün varlıkların üstünde halife olarak gönderilen insan, mahiyet ve yaradılış özelliğinin yanı sıra, zeka, akıl, hafıza, muhakeme ve ibadet bakımından cinlere nazaran üstündür. Semavi dinlere mensup olmayan bazı cinler, şeytandan aldıkları ders ile karakter itibariyle insanların bu üstünlüğünü kabul etmezler; onları kıskanırlar.

Bununla ilgili olarak Cenab-ı Hak Kuranı Kerim’de: “Şüphesiz biz insanı ahsen-i takvim üzere yarattık.” (Tin, 95/4) buyurmakla, insanın sadece cinlerden değil, bütün varlıklardan daha üstün olduğunu bildiriyor. Cinler, insanların üstünlüğünü tanımadıkları gibi sıklıkla onları sıkıntıya sokmaya ve kendilerine muhtaç olmalarını sağlamaya çalışırlar.

Cinlerin mahiyet ve yapılarını bilmeyen çok sayıda cahil insan, sorunlarının çözümü yahut isteklerinin gerçekleşmesi için cinlerden medet umarlar. Bu da çoğunlukla; bu kimselerin cinci hoca ve üfürükçüler tarafından sömürülme ve istismar edilmelerine zemin hazırlar. r.

Cinlerin mahiyetini, yapılarını ve bünyelerini bilmeyen kişiler, bazen onları gözlerinde çok büyütürler. Yani cinleri her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, üstün kabiliyetli, insanların fevkinde görürler veya gösterirler. Bu tamamen bir hezeyandır.

Cinlerle Temas Kurulabilir mi?

Kuranı Kerim’de, cinlerin ve şeytanların celp edilip hizmet ettirilebileceğine dair işaretler vardır. Nitekim bu konuya en canlı misal Kuranı Kerim’de kıssası anlatılan Hz. Süleyman’dır. Hazreti Süleyman’ın, cin ve şeytanları ve habis ruhları teshir edip, şerlerini men ve faydalı işlerde istihdam etmesini ifade eden ayetler şunlardır:

“Asi olan şeytanları ise zincirlerle bağlı olarak ona boyun eğdirdik…” (Sad, 38/38)

“Denize dalarak onun için cevherler çıkaran ve başka işler de gören şeytanları yine onun emrine verdik.” (Enbiya, 21/82)

Bu ayetlere göre; yeryüzünün insandan sonra, şuurlu olarak en mühim sakinleri olan cinler, insana hizmetkâr olabilirler. Onlarla temas edilebilir. Şeytanlar da düşmanlığı bırakmaya mecbur olup, ister istemez hizmet edebilirler.

Cinlerle Temas Kurmanın Riskleri

Evet; cinlerle temas kurmak mümkün ve iyi amaç ve niyetlerle yapılmak şartıyla caizdir. Ancak hal böyleyken bile bazı sakınca ve riskleri vardır. Bir takım yolları ve usulleri olmakla beraber cinlerle irtibat kurma, mürşit ve rehber ister ve o işin ehli olmayı gerektirir. Usul, prensip ve rehber olmazsa, hata ve yanlışlıklar yapıp paçayı kaptırma ihtimali de vardır. Bu tür şeylerle meşgul olanların gözleri mana alemine açık değil ve kendileri ayaklarını basacakları yeri bilemiyorlarsa, o zaman habis ruhların saldırısına uğrarlar.

Cinlerin hakimiyeti altına girer ve onların oyuncakları olurlar. Neticede cinler, böyle kimseleri bazen gurur ve kibre sevk eder, okşayıp şımartır; yeri, zamanı gelince de korkutup tehdit ederek tesirleri altına alırlar ve kendi hesaplarına konuşturup, iş yaptırırlar.

Gulam Ahmet Kadıyani’nin İbretlik Öyküsü

Nitekim, 20. Asırda Hindistan’da Gulam Ahmet Kadıyani, böylesi habis ruhların kurbanı olmuştur. Kendisi Hint Yogizmi’ne karşı Fakirizm yolunda İslam adına mücadele etmek istemiş fakat habis ruhların saldırısına uğrayıp, oyuncakları haline gelmiştir… Habis ruhlar, önce kendisine müceddit olduğunu kabul ettirmişler; sonra da Mehdiliğine, ardından da İsa-Mesih olduğuna inandırmışlardır. En sonunda da, -haşa- “Allah bana hulûl etti ve bende göründü.” demeye kadar gitmiştir.

Habis ruhlar, habis olanlarla çabuk kontak kurar ve cinnete kadar götürebilirler. Bu sebeple, böyle bir şeyin varlığı söz konusu ve ehil kişilerce temas kurulup, bazı işler yaptırılabilirse de, eğlenceli bir iş olarak görülmeye ve ehliyetsizce meşgul olunmaya tahammülü yoktur.

Ana Sayfa