Cin Arkadaş veya Hüddam Elde Etmek İçin

Bir cin ile arkadaş olmak, cinlerden dost edinmek yahut onlardan biri ile anlaşma yapıp hüddam edinmek için yapılması gerekenler.

Bir Cin İle Arkadaş Olmak İçin

Cinlerden herhangi birisini kendine dost edinmeyi istersen, bir arabi ayın ilk pazar günü başlamak şartıyla dokuz gün riyazet yaparsın. Aşağıda gelen azimeti ise misk, zaferan (safran), kafur ve gülsuyu karışımı bir mürekkeple yazarak, öd ağacı denilen buhurla tütsüleyip yastığın altına koyarsın. Uyku galebe çalıncaya kadar aynı azimeti tekrar edersin.

Bu tertibe yirmi bir gün devam edersin. Uykun içerisinde bir gurup cin (cinlerden bir topluluk) sana gelecektir. Onlardan biriyle anlaşma yaparsın. Bundan sonra her ne zaman onu çağırsan derhal yardımına koşacak, her ne hacetin varsa yerine getirecektir. Yazılması ve okunması gereken ismi şerifler şunlardır:

Cin Arkadaş veya Hüddam Elde Etmek İçin Dua
Cin Arkadaş veya Hüddam Elde Etmek İçin Dua

Hüddam Sahibi Olmak İçin

Herhangi bir akşam güneş batmadan evvel halvete girersin. O geceyi halvette zikirle geçirdikten sonra ikinci gün olduğunda tuzsuz arpa yemeği ve tuzsuz zeytin, kuru üzüm, hurma, sebze ve meyve ile oruç tutarsın. Bu arada canlı ve canlıdan çıkan yiyeceklerden perhiz edersin. Akşam olduğunda yine yukarıda sayılan yiyeceklerle iftar edersin.

Hemen yatsı namazını müteakiben bin defa aşağıdaki kasemi şerifeyi okumaya başlarsın. Okuma anında buhur yakmaya lüzum yoktur. Kasemi şerifi bin defa ikmâl ettiğinde bu kasemi şerifin hadimi güzel bir insan suretinde sana gelecektir. Şâyet gelmez ise yatar uyursun. Uykun esnasında mutlaka gelip seni uyandıracaktır.

Onunla bir anlaşma yapar ve her ne hacetin varsa ondan talep edersin ve her merak ettiğin şeyi ondan öğrenirsin. Bu tertipten ilk gecede muvaffakiyet hasıl olacaktır. Lakin muvaffakiyet hasıl olmamışsa buna birkaç gece devam edildiğinde mutlaka beklenilen netice elde edilecektir. Okunması gereken kasem şudur:

Hüddam Sahibi Olmak İçin Kasem
Hüddam Sahibi Olmak İçin Kasem

Okunuşu: Beşmâşeymâhm (2), şâmihın alâ külli berahm aksemtü aleyke eyyühel avnül muin biızzeti şemlehın (2), şemâlehın en te’tiyne ve takdı hâcetî bihakkı şa’şaın eş’aşin eş’uşin (2), bârekellahü fiyke ve aleyke ve innehu lekasemün lev ta’lemune azîm.

Ana Sayfa * Gizli İlimler * Google Haberler’de Takip Et

Keşfet