Cilt Hastalıklarının Tedavisi İçin Müminun Suresi

Müminun suresi cilt, kulak, sinir hastalıklarının tedavisi yanında savaş, yolculuk ve ziyaretlerde selamet ve başarı için istifade edilen bir suredir.

Cilt Hastalıklarının Tedavisi İçin

İbni Kuteybe (r.a.) şöyle bir rivayette bulunmuştur: Bir adama deri hastalığı isabet etmiş, cildi soyulmuştu. Her türlü ilacı denediyse de bir derman bulamadı. Sonra derdine derman ümidiyle bir kafileye katılarak Hicaz’a doğru yola çıktı. Hastalığı şiddetlenince Kufe şehrine yakın bir yerde kafileden ayrıldı. Hz. Ali’nin (r.a.) medfun bulunduğu söylenen Meşhed’e gelip orada geceledi.

O gece rüyasında Hz. Ali’yi (r.a.) gördü. Ona “Ya Ali! Görmüyor musun bana ne oldu?! Bana şifa olacak şeyi şöyle!” dedi Hazreti Ali o adama Müminun suresinin 14. ayetini okudu. Adam sabah uyanınca cilt hastalığının tamamen iyileştiğini, cildinin gayet güzel bir hal aldığını hayretle müşahede etti. Ayeti kerime derhal tesirini göstermişti.

Her Türlü Cilt Hastalıklarına Şifa İçin - Müminun Suresi 14. Ayeti
Her Türlü Cilt Hastalıklarına Şifa İçin – Müminun Suresi 14. Ayeti

Okunuşu: Summe halaknen nutfete alakaten fe halaknel alakate mudgaten fe halaknel mudgate ızamen fe kesevnel izame lahmen summe enşe’nahu halkan ahar, fe tebarekallahu ahsenul halikin. Bu ayeti kerime sedef ve her türlü cilt hastalığına karşı tam bir iman ile yedi gün yedişer defa okunmalıdır.

Kulak Ağrısı İçin

Abdullah ibni Mesud (Radıyallahü Anh)’a kulağından şikayeti olan bir kimse getirildi. O kimseye Müminun suresinin 115. ayetinden sonuna kadar sureyi okuyarak kulağına nefes etti. O kişi de derdinden kurtuldu. Bu olay Resulullah’a (s.a.v.) intikal edince buyurdu ki: “Nefsim kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, bir kimse yakinen inanarak bu ayeti celileleri bir dağ üzerine okumuş olsaydı, dağ yerinden oynardı.” [1]Hazin Tefsiri, 3/313

Kulak Ağrısına Şifa İçin - Müminun Suresi 115. Ayeti
Kulak Ağrısına Şifa İçin – Müminun Suresi 115. Ayeti

Okunuşu: E fe hasibtum ennema halaknakum abesen ve ennekum ileyna la turceun.

Sinir Hastalıklarına Şifa

Bunalıma düşen, sinir hastası olan veya sara hastalığına tutulan veya cinlenmiş kişilerin kulaklarına Müminun suresinin 115 ve 116 ayetleri okunursa, Allah’ın izniyle şifa olur. Eğer bu hastalıklar geçmezse, 21 gün 21 kere okunmaya devam edilir.

Yalancı ve İftiracılara Karşı

Yalancılara ve iftiracılara karşı ilahi yardıma kavuşmak isteyen kişi, Müminun suresinin 26. ayetini okumalıdır.

Yalancı ve İftiracılara Karşı - Müminun Suresi 26. Ayet
Yalancı ve İftiracılara Karşı – Müminun Suresi 26. Ayet

Okunuşu: Kale rabbinsurni bima kezzebun.

Yolculukta Selamet İçin

Yolculuğunu selametle geçirmek isteyen kişi, ulaşım aracına binerken Müminun suresinin 29. ayetini okumalıdır.

Yolculukta Selamet İçin Müminun Suresi 29. Ayet
Yolculukta Selamet İçin Müminun Suresi 29. Ayet

Okunuşu: Ve kul rabbi enzilni munzelen mubareken ve ente hayrul munzilin.

Korkulan Kişinin Yanına Giderken

Kötülük yapmasından korkulan bir kişinin yanına girmeden önce, Müminun suresinin 93-94. ayetleri okunursa, o korktuğundan emin olur.

Gidilen Yerde İyi Karşılanmak İçin

İmam Şafii (r.a) Mısır’a gittiğinde ahali onu çok güzel bir şekilde karşıladı. Herkes İmam Şafii’yi misafir etmek istiyordu. Halifenin adamlarından biri yanına gelerek ona kendisiyle halifeye kadar gelmesini söyledi. İmam Şafii (r.a.) o askeri takip ederek saraya kadar geldi. Saraya girince Müminun suresinin 97-98. ayetlerini okudu. İmam Şafii Hazretleri bu ayeti okuyunca, ayet derhal tesirini gösterdi ve hakkında kötü düşünen halife onu ayakta karşıladı. Onu meclisinde en iyi yere oturttu. Ayrıca ona bir hediye de sundu.

Beladan Korunmak İçin

Belalardan emin olmak ve şeytandan korunmak için Müminun suresinin 97-98. ayetlerini okumak lazımdır.

Askeri Mücadelede Başarı İçin

Muhammed bin İbrahim’den (r.a.) rivayet edilmiştir. Resulullah (s.a.v.), bir savaş müfrezesinde bize görev verdi ve sabah-akşam Müminun suresinin 115-118. ayetlerini okumamızı bize emretti. Biz bu ayet-i kerimeyi okuduk da ganimet elde ettik ve selamet bulduk. [2]İbni Sünni, Sahih, 76

Dilek Hacet ve Duanın Kabulü İçin

Mümin suresini yedi defa okuyan kimsenin dua ve arzusunu Allah Teala kabul buyurup, vaki kılar.

Müminun Suresi Okumanın Sevap ve Fazileti

Resulullah Efendimiz (s.a.v.) buyurmuşlardır ki: “Her kim Müminun suresini okumaya devam ederse, ölüm anında melekler, o kimseyi cennetle müjdelerler.” [3]Ebu Suud Efendi, Ebu Suud Tefsiri -İrşadü Aklis Selim-, 6/154 Abdullah ibni Abbas (Radıyallahü Anhüma)’dan rivayetle, Resulullah Efendimiz (s.a.v.) buyurmuşlardır ki: “Bana on ayet indi ki kim hakkını vererek onları okursa cennete girer. Bu, Müminun suresinin ilk on ayetidir.” [4]Tirmizi, Tefsir, 23; Suyuti, Cami’ussağir, 3/57, no.2733

Müminun suresini okumanın fazileti hakkında Allah Resulü’nden (s.a.v.) şöyle bir hadis-i şerif nakledilmiştir: “Her kim Müminun Suresi’ni okursa, melekler onu ölüm meleğinin nazil olduğu esnada ve kıyamet gününde rahat ve huzurlu bir şekilde gözlerinin aydınlanmasına neden olacak şeylerle müjdeleyecektir.” [5]Taberi, Mecmau’l-Beyan, h.ş 1373, c 7, s 175. İmam Sadık’tan (r.a.) ise şöyle bir rivayet nakledilmiştir: “Her kim Müminun suresini okursa Allah Teala onun sonunu mutlu ve saadetli kılacaktır. Eğer Cuma günleri Müminun suresini okuma noktasında devamlılık gösterirse, onun mekanı cennet olacaktır. [6]Şeyh Sadık, Sevabu’l-Amal, h.ş 1382, s 108.

Yaraların Çabuk İyileşmesi İçin Dua * Google Haberler’de Takip Et

References

References
1 Hazin Tefsiri, 3/313
2 İbni Sünni, Sahih, 76
3 Ebu Suud Efendi, Ebu Suud Tefsiri -İrşadü Aklis Selim-, 6/154
4 Tirmizi, Tefsir, 23; Suyuti, Cami’ussağir, 3/57, no.2733
5 Taberi, Mecmau’l-Beyan, h.ş 1373, c 7, s 175.
6 Şeyh Sadık, Sevabu’l-Amal, h.ş 1382, s 108.
Keşfet

Leave a Reply