İçeriğe geç

Cenaze Namazı Duası

Cenaze namazı nedir, nasıl kılınır? Peygamber Efendimizin (s.a.v.) cenaze namazı kıldırdıktan sonra okuduğu dua hangisidir…

Cenaze Namazı Farzı Kifayedir

Allah’ı hamd, sena ve zikir, Peygambere salat ve selam, mümine dua ve rahmet olan bu namaz farzı kifayedir. Yani yalnız bir erkeğin veya bir kadının bu namazı kılmasıyla farz yerine getirilmiş olur. Bu namaz rüku ve secdesi olmayan bir namazdır. Rükünleri; kıyam ve tekbirlerdir. Cenaze namazında; iftitah tekbirinden başka, üç tekbir daha bulunmaktadır. Selam vermek vaciptir. Sünnetleri ise, Allah’a hamd ve sena etmek, Resûlullah’a salat ve selam getirmek, hem ölüye hem de Müslümanlara dua etmekten ibarettir.

Cenaze Namazının Şartları

Cenaze namazında; taharet, kıbleye yönelmek, setri avret ve niyet gibi şartlara riayet edilir. Namazı kılınacak cenazenin Müslüman olması, yıkanıp kefenlenmiş olması, cemaatin önünde sabit bir yere konmuş olması, bedeninin tamamı veya yarıdan fazlası, yahut başı ile birlikte en az yarısının bulunması gerekir.

Ölü Bebek ve Çocuklar İçin Cenaze Namazı Kılınır mı?

Canlı olarak doğan bebek vefat etti ise yıkanır ve cenaze namazı kılınır.

Toplu Cenaze Namazı

Birkaç cenaze bir araya gelmiş olursa, bunların namazlarının ayrı ayrı kılınması daha iyidir. Bununla birlikte, hepsine birden bir namaz kılmak da yeterli olur.

Cenaze Namazı Nasıl Kılınır

Cenazeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf bağlanır ve niyet edilir. İmam tekbir alarak ellerini bağlar; cemaat da tekbir alarak ellerini bağlar. Tekbirden sonra imam ve cemaat içlerinden “ve celle senâüke” cümlesiyle birlikte “Sübhanekeduasını okurlar. Ardından imam ellerini kaldırmadan tekbir alır, cemaat da içinden tekbir alır ve hepsi içlerinden Salli ve Barik dualarını okur. Tekrar aynı şekilde tekbir alırlar ve bilenler cenaze duasını, bilmeyenler de dua niyetiyle Fatiha suresini veya başka bir dua okur. Daha sonra yine aynı şekilde tekbir alınır ve arkasından sağa ve sola selam verilir. Böylece namaz tamamlanmış olur.

Peygamberimizin Cenaze Namazı Kıldığında Okuduğu Dua

Peygamberimiz (s.a.s.), cenaze namazı kıldığında şöyle dua etmiştir:

Cenaze Namazı Duası 1
Cenaze Namazı Duası

Okunuşu: Allâhümmeğfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve gâibinâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ ve zekerinâ ve ünsânâ. Allâhümme men ahyeytehû minnâ feahyihî ‘ale’l-İslâmi ve men teveffeytenâ minnâ feteveffehû ‘ale’l-îmâni. Allahümme lâ tahrimnâ ecrahû ve lâ tudillenâ ba’dehû.

Anlamı: Allah’ım! Dirilerimizi, ölülerimizi, mevcut olanlarımızı, burada bulunmayanlarımızı, büyüklerimizi, küçüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı bağışla. Allah’ım! Bizden yaşattıklarını İslam üzere yaşat, bizden öldürdüklerini de iman üzere öldür. Allah’ım! Bizi onun sevabından mahrum etme. Ondan sonra bizi hak yoldan saptırma. [1]Tirmizî, Cenaiz, 37; Ebû Davud, Cenaiz, 60; İbn Mâce, Cenaiz, 23

Hadislerden mülhem ancak bazı ziyadelerle ilmihal kitaplarında cenaze namazı duası şu şekildedir:

Cenaze Namazı Duası 2
Cenaze Namazı Duası

Okunuşu: Allâhümmeğfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve gâibinâ ve kebîrinâ ve sağîrinâ ve zekerinâ ve ünsânâ. Allâhümme men ahyeytehû minnâ feahyihî ‘ale’l-İslâmi ve men teveffeytehû minnâ feteveffenâ ‘ale’l-îmâni ve hussa hâze’l-meyyite (cenaze kadın ise “hâzihi’l-meyyite” denir) bi’r-ravhi ve’r-râhati ve’r-rahmeti ve’l-mağfireti ve’r-rıdvân. Allâhümme in kâne muhsinen fezid fî ihsânihî ve in kâne müsîen fetecâvez anhü (cenaze kadın ise “in kânet muhsineten fezid fî ihsânihâ ve in kânet müsîeten fetecâvez anhâ ve lakkıhe’l-emne” denir) ve lakkıhi’l-emne ve’l-büşrâ ve’l-kerâmete ve’z-zülfâ birahmetike yâ erhame’rrâhimîn.”

Anlamı: Allah’ım! Bizim dirilerimizi, ölülerimizi, hazır ve gaib olanlarımızı, büyüklerimizi ve küçüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı af ve mağfiret buyur. Allah’ım! Bizden yaşattıklarını İslam üzere yaşat. Bizden öldürdüklerini iman üzere öldür. Bilhassa bu ölüye kolaylık, rahatlık ve mağfiret eyle, ondan razı ol. Allah’ım! Eğer bu ölü, iyi ameller işlemiş ise ihsanını artır, kötü ameller işlemiş ise affet. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah’ım! Kendisine güven, müjde, keramet ve yakınlık nasip eyle.”

Dipnotlar

Dipnotlar
1 Tirmizî, Cenaiz, 37; Ebû Davud, Cenaiz, 60; İbn Mâce, Cenaiz, 23