Browsing Category

Tesirli Dualar

İçerik: Tesirli dualar. Nazar, İsmi Azam, ezan, istihare, tövbe duası, Kenzül Arş, bereket, sekine, şifa, karınca, Ayetel Kürsi, yemek, iftar, sofra Şahmeran, Salatı Tefriciye, rızık, dilek, hacet duası. Şifa ayetleri, Nazar ayeti. Şükür, uyku, hatim, duası. Yasin, sıkıntı, Kadir gecesi, Rabbi Yessir, sabah, gece, kısmet açma, aşık etme duası. istiğfar, sınav, çevirgel, yağmur duası. Seyyidül İstiğfar, cuma,  Ya Vedud, tesbih sabır duası. Diş ağrısı için dua. Salaten Tüncina. Bismillahillezi, zenginlik, Rabbenağfirli, Celcelutiye duası. Siğil, korunma, bağışlama, Fatiha, Yasin suresi duası. Hacet namazı duası. Şifa, tevbe, tahmidiye, Hz. Yunus’un duası. Ettehiyyatü, Rabbena, Kunut duaları. Sınava girerken okunacak dua. En güzel dualar. Bismillahillezi la yedurru. Miftahul cennet, korunma, tövbe istiğfar duası. Yatmadan önce okunacak dua. Cenaze, korku, şans, nikah, vesvese duaları. En çaresiz anda okunacak dua. Sevdiğine kavuşma, kayıp, yolculuk, borç, borçtan kurtulma duası. Zihin açıklığı için dua.

Göz Ağrısı İçin Okunan Dualar

Göz ağrısı için okunan dualar ile bu hususta şifa bulmak için yapılan diğer uygulama usulleri hakkında ayrıntılı bilgi ve tarifler. Göz Ağrısı İçin Tabağa Yazılıp Pansuman Yapılan DuaGöz Ağrısı İçin Zemzeme Okunan DuaGöz Ağrısına Şifa Olan EsmaGözlerin Keskin Olması İçin EsmaGözün Nurunun Artması Okunan ayetBaşparmakları Dua ile Öpüp Göze
Read More...

Peygamberimizin Tavsiye Ettiği Hafıza Güçlendirme Tarifi

Peygamber Efendimizin, bazı sahabi, Allah dostu ve İslam alimlerinin hafıza güçlendirme için tavsiye ettikleri dua, uygulama ve tarifler. Peygamberimizin Hafıza Güçlendirme TarifiHz. Ali'nin Ezberleme Tavsiyesiİmam Gazali'nin Hafıza Güçlendirme Tarifiİmam Kelbi'nin Hafıza Güçlendirme TarifiHafıza Güçlendirmek İçin Kalem SuresiHafıza Güçlendirme
Read More...

Yağmur Suyuna Okunan Şifa Duaları

Peygamber Efendimizin yağmur suyuna okunacak şifa duaları ile ilgili hadisi şerifi ve Ebussuud Efendi'nin rivayetleri. Yağmur Suyu Üzerine Okunan Ayetlerle İlgili HadisEbussuud Efendi RivayetiOkunacak Dualarla İlgili Diğer Kayıtlar Yağmur Suyu Üzerine Okunan Ayetlerle İlgili Hadis Yağmur Suyuna Okunan Şifa Duaları Kim yağmur suyundan
Read More...

Sabah Namazından Sonra Kılınan Hacet Namazı

Ebul Kasım Kuşeyri, Hazretlerinin Adab-ül Fıkıh isimli kitabında tarif ettiği 4 rekatlık hacet namazı ve bu namazda okunacak kısa duaları. Hacet Namazı Kılınışı2 Rekatlık Kısa Hacet Namazı ve Duaları Hacet Namazı Kılınışı Ebül Kasım el-Kuşeyri, Adab-ül Fıkıh isimli kitabında diyor ki: Cenabı Allah (c.c.) Hazretlerinden bir haceti olup da
Read More...

Cinlerden Korunma Duası

Okunduğunda yazıldığında veya üzerinde taşındığında her türlü cin, şeytan, ifrit, marid vb. şerli yaratıkların şerrinden koruyan 2 adet cinlerden korunma duası. Cinlerden Korunma Duası (1)Cinlerden Korunma Duası (2) Cinlerden Korunma Duası (1) Her türlü cin, şeytan, ifrit, marid veya bunlara benzer diğer şerli varlıklardan korunmak
Read More...

Ümmü Sıbyan Duası

Ümmü Sıbyan duası ve Ümmü Sıbyan kaynaklı olabilecek diğer hastalık ve rahatsızlıkların şifası için okunması gereken dua, vefk ve tertipler. Ümmü Sıbyan ve Sık Bayılan Kimseler İçin Dualar Sara, Ümmü Sübyan, sık sık bayılma gibi dertlerden muzdarip olanlar için aşağıdaki vefk ve beraberinde okunacak bazı ayetlerin şifaya vesile olacağı
Read More...

Rakiplere Karşı 744 Kere Okunacak Esma

El Muktedir esması rakiplere karşı üstünlük sağlamak, başarılı ve sevilen biri olmak ve gerektiğinde kalplere korku salmak için belirli sayılarda okunur. El Muktedir EsmasıRakiplere Karşı Üstünlük İçinBaşarılı ve Sevilen Biri Olmak İçinKalplere Korku Salmak İçinCin, Şeytan ve İnsanlardan Korunmak İçinHastalıklara Şifa İçinKötü Alışkanlıklardan
Read More...

Güç ve Kudret İçin 305 Kere Okunan Kadir Esması

Daha çok güç ve kudret için okunan bu esma; meslekte ilerlemek, girişilen işlerde başarı ve yarım kalan işlerin tamamlanması için de belirli sayılarda zikredilir. El Kadir EsmasıMesleğinde İlerlemek İçin Düşmandan Korunmak İçinDilek ve Hacetin Kabulü İçinGirişilen İşlerde Başarı İçinYarım Kalan İşlerin Tamamlanması İçinİlham ve Yeni Fikirler
Read More...

Beğenilen Bir Kişi Olmak İçin 68 Kere Okunan Esma

Allah'ın 99 isminden El Hamid Esması; beğenilen bir kişi olmak, güzel ahlak, şifa ve konuşmanın düzelmesi için okunan tesirli bir esmadır. El Hamid EsmasıBeğenilen Bir Kişi Olmak İçinGüzel Ahlak Sahibi Olmak İçinSalihlerden Olmak İçinKonuşmanın Güzelleşmesi İçinHer Çeşit Hastalığa Şifa İçin El Hamid Esması Allah'ın 99 isminden biri olan
Read More...

Saldırı ve Gasp Tehlikesinden Korunmak İçin

Er Rafi esması; saldırı ve gasp tehlikesinden korunmak, itibarın artması, kederden kurtulmak ve makamın yükselmesi gibi gayeler için okunur. Er Rafi Esmasıİtibarın Artması İçinÜzüntü ve Kederden Kurtulmak İçinGörüşmeye Girmeden ÖnceSaldırı ve Gasp Tehlikesinden Korunmak İçinİsteğine Kavuşmak İçin Er Rafi Esması Allah'ın 99 isminden biri
Read More...

Herkesin Saygısını Kazanmak İçin Esma

El Hafid esması, herkesin saygısını kazanmak, düşmanın şerrinden korunmak, savaş kazanmak ve hacetlerin gerçekleşmesi için belirli sayılarda okunan tesirli bir esmadır. El Hafid EsmasıHerkesin Saygısını Kazanmak İçinHacetin Gerçekleşmesi İçinDüşmanın Şerrinden Korunmak İçinSavaşta Zafer Kazanmak İçin El Hafid Esması Allah'ın 99 isminden
Read More...

Çevresi Geniş Biri Olmak İçin Esma

Esmaül Hüsna'nın en tesirli isimlerinden biri olan El Kabıd esması, çevresi geniş biri olmak, dileklerin hızlıca gerçekleşmesi ve düşmanın helaki için okunur. El Kabıd EsmasıDileğinin Kısa Sürede Gerçekleşmesi İçinÇevresi Geniş Biri Olmak İçinDüşmanın Helaki İçin Düşmanın Şerrinden Emin Olmak İçin El Kabıd Esması Allah'ın 99 isminden biri
Read More...