Browsing Category

Tesirli Dualar

İçerik: Tesirli dualar. Nazar, İsmi Azam, ezan, istihare, tövbe duası, Kenzül Arş, bereket, sekine, şifa, karınca, Ayetel Kürsi, yemek, iftar, sofra Şahmeran, Salatı Tefriciye, rızık, dilek, hacet duası. Şifa ayetleri, Nazar ayeti. Şükür, uyku, hatim, duası. Yasin, sıkıntı, Kadir gecesi, Rabbi Yessir, sabah, gece, kısmet açma, aşık etme duası. istiğfar, sınav, çevirgel, yağmur duası. Seyyidül İstiğfar, cuma,  Ya Vedud, tesbih sabır duası. Diş ağrısı için dua. Salaten Tüncina. Bismillahillezi, zenginlik, Rabbenağfirli, Celcelutiye duası. Siğil, korunma, bağışlama, Fatiha, Yasin suresi duası. Hacet namazı duası. Şifa, tevbe, tahmidiye, Hz. Yunus’un duası. Ettehiyyatü, Rabbena, Kunut duaları. Sınava girerken okunacak dua. En güzel dualar. Bismillahillezi la yedurru. Miftahul cennet, korunma, tövbe istiğfar duası. Yatmadan önce okunacak dua. Cenaze, korku, şans, nikah, vesvese duaları. En çaresiz anda okunacak dua. Sevdiğine kavuşma, kayıp, yolculuk, borç, borçtan kurtulma duası. Zihin açıklığı için dua.

Şehveti Azaltmak İçin Zikir

Şehvet tahrik olup, iradeye üstün geldiği ve harama düşme tehlikesi baş gösterdiğinde, şehveti azaltmak için tavsiye edilen dua - zikir. Şehveti Azaltmak İçin Zikir Şehvet tahrik edip üstünlük sağladığı zaman yani iradeyi alt ettiğinde harama dalma tehlikesi baş gösterince şu dua okunur. Her gün 18 defa olmak üzere tekrar edilir: Şehveti
Read More...

Kötü Huy ve Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin Dua

İçki, kumar, koğuculuk, zina gibi kötü huy ve kötü alışkanlıklardan kurtulmak için tesirli olduğu rivayet edilen Maide; 90, 91 ve 92 ayetlerinin uygulama usulü. Kötü Huy ve Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin Maide Suresi 90, 91, ve 92. Ayetleri Kötü Huy ve Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin Maide suresinin 90, 91 ve 92. ayetleri,
Read More...

Düşmana Galip Gelmek İçin

Kuran-ı Azim’de 5 surede 5 ayet vardır. Bunlar Bakara, Al-i İmran, Nisa ve Maide sureleridir ve bir ayet de (yani beşinci ayet) Rad suresindedir. Her ayette 10 tane Kaf harfi vardır. Bunların hassesi, harp içindir. Düşmana galip gelmek, hasetçilere karşı üstün olmak da bunun hasseleri (özellik, kuvvet) arasındadır. Düşmana Galip Gelmek İçin
Read More...

Kabadayı ve Zorbalara Baş Eğdirmek İçin

Kabadayı ve zorba kişilere ve onların zorbalıklarına, şerlerine karşı müthiş tesirli olduğu rivayet edilen 5 Kaf ayeti ve duasının bu amaca yönelik olarak okunuşu. Kabadayı, Zorba ve Düşmana Karşı Kabadayı ve Zorbalara Karşı Okunacak Dua Kabadayı, Zorba ve Düşmana Karşı Şeyh Ebu-l Abbas Ahmed el Bevni (k.s.) diyor ki: Allah’ın yüce
Read More...

Sevgi ve Muhabbet İçin Kaf Ayetleri

Kaf ayetleri, diğer pek çok hacet için olduğu gibi iki kişi arasında sevgi ve muhabbet, kavuşma oluşması için de oldukça tesirlidir. Helal dairesinde olmak kaydıyla... Muabbet Husulü İçin 5 Kaf Ayeti ve Duası 5 Kaf Ayeti Anlamı: Bismillâhir Rahmânir Rahim. Gökten indirdiğimiz su ile yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama
Read More...

5 Kaf Ayeti ve Mucizeleri

5 Kaf ayeti, imkansız işlerin halli için, boğulmaktan, yanmaktan, cinlerden ve düşmanlardan korunmak ve onlara galip gelmek ve daha nice hacetler için okunan tesirli bir dua ve ayetler tertibidir. 5 Kaf Ayeti ve DuasıSevgi ve Muhabbet İçin OkunuşuGüç ve İmkansız İşlerin Halli İçin Dertlerden Kurtulmak ve Hacet İçinBoğulmaktan ve Yanmaktan
Read More...

Alt Islatma Problemi İçin Dua

İster yetişkin ister çocuk olsun; sıklıkla altına kaçıran, alt ıslatma problemi yaşayan bir kimseden bu illetin kesilmesi için yazılan dua. Altını Islatan Kişi İçin Vefk Yatağa işeyen veya altını ıslatan bir kimseden bu illetin kesilmesi için: Aşağıdaki mübarek vefki şerif yazılarak altını ıslatan yahut da yapacağı doğumun kolay yapması
Read More...

Doğumu Kolaylaştıran Dualar

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) tavsiye ettiği rivayet edilen; doğumu kolaylaştıran dualar ve ayetler. Kolay Doğum İçin Yazılacak AyetlerKolay Doğum İçin Okunacak Dualar Kolay Doğum İçin Yazılacak Ayetler Yapılan sahih rivayete göre, Resulullah (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki: "Kadın için doğum yapmak zorlaştığında tertemiz bir kap
Read More...

Ashabı Kehf İsimleri ve Manevi Özellikleri

Ashabı Kehf isimleri halk arasında pek bilinmese de muhtelif alimler bu mübarek isimlerin manevi hususiyetlerinin bir kısmını halka açıklamakta beis görmemişlerdir. Ashabı Kehf İsimlerinin FaziletleriAshabı Kehf'in İsimleri NelerdirAshabı Kehf ve Tarsus Ashabı Kehf İsimlerinin Faziletleri İmam Nişaburi (r.a.)), İbni Abbas (r.a.)
Read More...

Taşlara Okunan Yağmur Duası

Yağmur duası nasıl yapılır, yağmur duası için okunması veya yazılması gereken farklı ayet ve dualar ile bunların okunma, yazılma, uygulama usul ve yöntemleri: Yağmur Duası Nasıl YapılırAt Kafatası Üzerine Okuma UsulüYağmur Duası Niyetine Salatı Tefriciye Yağmur Duası Nasıl Yapılır Şura suresi 28. ayet Aşağıdaki yağmur duası usulü
Read More...