Skip to content

Mitoloji

Ağca Han: Efsanedeki Bey

Bir yıl fırtınalı bir günde kız yine yola çıkar ama esinti kavalın ezgilerini alıp farklı yönlere götürdüğü için sesin ne yandan geldiğini anlayamaz.

Türk-Mitoloji-Sözcüğü-Ağca-Han-Efsanedeki-Bey

Ağan: Dua

Ağan: Yakarma, Tanrı’ya yalvarma. Bazı kaynaklarda ise bu sözcüğün “Tövbe” etmek içeriği ön plana çıkar.

Türk Mitoloji Sözlüğü - Ağan - Dua

Ağaç İyesi: Ağacın Koruyucu Ruhu

Ağaç İyesi’nin tüm bedeni ağaç kabuklarıyla ve kıllarla, sık tüylerle kaplıdır. Tüm gövdesine yapraklar yapışmış, saçı sakalı birbirine karışmıştır.

Türk Mitoloji Sözlüğü - Ağaç Ata - Ağaç Tanrısı

Ağaç Ata: Ağaç Tanrısı

İki nehrin kavşağında bulunan bir adacığın tam ortasında, yan yana duran iki ağaç arasına düşen yıldırımlar sonrasında beş tane çadır belirir.

Türk Mitoloji Sözlüğü - Ağaç Ata - Ağaç Tanrısı

Ağaç Ana: Ağaç Tanrıçası

Kıpçak kelimesi “ağaç kovuğu” demektir. Annesi, Kıpçak’ı bir adanın ortasındaki ağacın kovuğunda doğurmuştur. Kıpçaklar da onun soyundan türemişlerdir.

Türk Mitoloji Sözlüğü - Ağaç Ana - Ağaç Tanrıçası

Ağaç: Kutlu Bitki

Yerle göğü birbirine bağlayan ağacın dallarında, iki başlı bir kartal – Öksökö – yuva yapmıştır. Bu kartalın görevi, gökleri korumaktır.

Türk Mitoloji Sözlüğü - Ağaç - Kutlu Bitki

Afrasyab: Efsanevi Türk Hakan

Afrasyab, İran efsanelerinde Türklerin kağanı olarak anılır. Yetenekli bir savaşçı ve komutandır. Turan (Türk) ülkesinin hakanı ve Farsların baş düşmanı olarak tanıtılır.

Türk Mitoloji Sözlüğü - Afrasyab - Efsanevi Türk Hakan

Adsız: İsimsiz Kişi

Sibirler’de “Adsız Hanım” adlı kötü bir ruh bulunmaktadır. Ad nesnenin bir anlamda ruhudur, onun bir parçasıdır ve aralarında bir bağ vardır.

Türk Mitoloji Sözlüğü - Adsız İsimsiz Kişi

Ad Koyma

Yakutların çocuğa geçici adını doğumdan üç ay sonra, gerçek adını da ok atmaya başlayınca vermeleri geleneği günümüzde bazı yörelerde sürdürülmektedir.

Türk Mitoloji Sözlüğü - Ad Koyma

Adapa: İlk İnsan İlk Kral

Adapa, bir gün Tanrı’nın huzuruna çağrılır ve önüne ölümsüzlük içeceği getirilir. Adapa’nın bunları reddetmesi üzerine Tanrı nedenini sorar.

Türk Mitoloji Sözlüğü - Adapa - İlk İnsan