Skip to content

Mitoloji

Akbuga: Türk Tıp Tanrısı

Akbuga, hekimlerin koruyucusudur. Kolunda taşıdığı büyük beyaz bir yılan ile simgelenir. Hekimler kendisine duâ ederler ve yardım dilerler.

Akbuga Türk Tıp Tanrısı

AKATUY: Gündenkliği Şenliği

Akatuy, Gündenkliği’nde (gündüzle gecenin eşitlendiği zamanda) düzenlenen bir şenliktir. Çuvaşya’da kutlamaya katılmayan kişilerle iletişim kesilir.

Akatuy gündenkliği ne demek

Akarsu Ruhu: Akar İyesi

Akar İyesi, akarsuyun koruyucu ruhudur. Çıplak bir kadın görünümündedir. Genelde zararsız bir varlıktır ancak kızdığında insanları suya çekebilir.

Akarsu Ruhu Akar İyesi

Türk Deniz Tanrısı: Ak Ata

Ak Ata; iyiliği temsil eder. İnsanlığı korumakla görevlidir. Dünyâ’nın diğer ucunda yer alan kutsal okyanusta yani Akdeniz’de yaşar (veya onun kıyısındaki Ak Dağ’da) yaşar.

Türk Deniz Tanrısı: Ak Ata

Ak Ana: Deniz Tanrıçası

Ak Ana, evrenin başlangıcında ortaya çıkan varlıkların hepsine ruh / can vererek yaşam döngüsünü başlatmıştır. Bir efsane okyanusu olan Akdeniz’de yaşar.

Türk Mitoloji Sözlüğü - Ak Ana - Deniz Tanrıçası

Aka: Irmak Tanrıçası

Ehe Üreng (Beyaz Ana) olarak da bilinir ve sonsuz suların derinliklerinden çıkardığı çamuru bir kaplumbağanın sırtına koyarak yeryüzünü yarattığı söylenir.

Türk Mitoloji Sözlüğü - Aka Irmak Tanrıçası

Ak: Kutlu Renk

Ak; aynı zamanda suyu ve temizliği sembolize eder. Beyazlamak, ışımak, yükselmek, yukarı çıkmak veya aşağı inmek, kutsallık, yaratmak gibi anlamlar taşır.

Türk Mitoloji Sözlüğü - Ak Kutlu Renk

Ahaga: Hayvan Tanrısı

Ahaga, hayvanların ağası, onların efendisi olarak görülür. Ülgen tarafından yabani hayvanların ve onların yavrularının sorumluluğu kendisine verilmiştir.

Türk Mitoloji Sözlüğü - Ahaga Hayvan Tanrısı

Ağlıs: Dünyanın İlk Demircisi

Ağlıs’ın, dünyanın ilk demircisi olduğuna inanılır. At nalı ile körük, çekiç ve örs gibi demircilik gereçlerini bulan ilk bulan kişi odur.

Türk Mitoloji Sözlüğü - Ağlıs - Dünyanın İlk Demircisi