Skip to content

Mitoloji

Diyarbakır – Baho Gölü Efsanesi

Elaho Gölü’nün eteklerinde yer aldığı; Diyarbakır’ın Çarıklı Köy’nde, yaşayan Baho adlı bir çoban varmış. Koyunlarını hep bu gölün kenarında otlatırmış.

Diyarbakır Baho Gölü Efsanesi

Toroslar – Kanlı Mağara Efsanesi

Toros dağları yakınındaki bir oba beyinin, Konya beyinin kızını istemesinin ardından yaşanan ve belki de yüz yıllardır anlatılagelen Kanlı Mağara efsanesi..

Toroslar Kanlı Mağara Efsanesi

Akçor: İyi Cin

Akçor, beyaz Cin demektir. Ak (Beyaz) ve Çor (Cin) sözcüklerinin bileşimidir. İnsanlara zararı dokunmayan hattâ bâzen yardım eden bir varlıktır.

Akçor İyi Cin