İçeriğe geç

Genel

Dini Bilgiler

İslam’a Göre İdrardan Temizlenme

Hadislerden çıkarılan hükümlere göre İslam’da idrardan temizlenme nasıl olmalıdır. Peygamber Efendimiz’in bu konudaki hüküm ve tatbikatı nasıldır?

Dini Bilgiler

Abdest Bozarken Konuşmak Caiz midir?

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) sünneti ve hadislere göre; abdest bozarken konuşmanın hükmü nedir? Peygamber Efendimiz’in bu konudaki tatbikatı nasıldı?

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Kara Büyü Nedir

Kara Büyü (Black Magic) Başkalarına zarar vermek amacıyla yapılan ayin veya büyü. Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Kara Sanat Nedir

Kara Sanat (Black Art) Siyah bir örtüyü siyah arka planda üzerinde kullanarak, objeleri saklamak için kullanılan sihir tekniği. Çoğunlukla hilekarlar ve sahte medyumlar tarafından kullanılmıştır. Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Bilokasyon Nedir

Bilokasyon (Bilocation) Aynı anda iki farklı yerde görünmek, bulunmak. Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Temel Teknik Nedir

Temel Teknik (Basic Technique) Parapsikoloji araştırmalarında; tahmini yapılan her kartın ayrılıp kenara koyulmasıyla uygulanan, zihin okuma testlerinde kullanılan kart tahmin testine verilen ad. ( Card Guessing) Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Bardo Nedir

Bardo Tibet Budizmi’nde, var oluşun orta seviyesi. Hayat ve yeniden doğuş arasındaki seviye. Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Banşi – Banshee Nedir

Banşi (Banshee) Galler bölgesindeki inanışlarına göre, inildeyip bağırarak ölümü haber veren dişi varlık. Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Ba Nedir

Ba Eski Mısırlılar tarafından ölümsüz olduğuna inanılan, bir kişinin özü. Ruh. Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Otoskopi Nedir

Otoskopi (Autoscopy) (a) Başka birinin diğer bedenini (astral bedenini ) görmek. (b) Kişinin beden dışına çıkarak kendi diğer bedenini (astral bedenini) görmesi. Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Otomatizm Nedir

Otomatizm (Automatism) Otomatist olan kişinin bilinçli kontrolü veya bilgisi olmadan yaptığı fiziksel faliyetler. Kol hareketleri, yazı yazmak, çizmek, müzik çalmak gibi. Ayrıca Motor Otomatizmi olarak da bilinir. Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Otomatistik Yazı Nedir

Otomatistik (Automatic Writing) Ne yazıldığını bilmeden, bilinçli bir kontrol olmaksızın anlaşılabilir mesajlar yazmak. Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Aura Nedir

Aura Yaşayan varlıkları çevrelediğine inanılan enerji alanı. Bazı Clairvoyant’lar (gözle görülemeyen şeyleri gören kimse) auraları gördüklerini idda ederler. Genel olarak ışıklı, renkli bir hale şeklinde. Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Kehanet Nedir

Kehanet (Augury) Kehanet, fal, alamet, kehanet ayini. Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Atavizm – Atacılık Nedir

Atavizm – Atacılık (Atavism) Eski nesillerin bir özelliğinin birkaç kuşak sonra tekrar belirmesi. Genetik geri dönüş. Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Astroloji Nedir

Astroloji (Astrology) Yıldızlar ilmi. Astrolojik olayları, dünyadaki olayların ilişikliği doğrultusunda tanımlama, teşhis etme teorisi ve uygulaması. (Bireyin kişiliği ve biyografisi ya da sosyal ve politik trendlere göre) Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Astral Projeksiyon – Astral Çıkış Nedir

Astral Projeksiyon, Astral Çıkış (Astral Projection) Okultist, Spiritualist (İspirtist ) ve Teosofist’ler tarafından kullanılan, beden dışına çıkma tecrübesi için kullanılan bir terim. Astral bedenin, fiziksel bedenin dışına çıkması halinde gerçekleştiğine inanılır. Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Astral Beden Nedir

Astral Beden (Astral Body) Okültist, Spiritualist (İspirtist ) ve Teosofist’ler tarafından kullanılan, kişinin fiziksel bedeninin kopyası (çifti) olduğu farz edilen diğer beden. Astral bedenin, beden dışına çıkma tecrübesi veya ölüm anında fiziksel bedenden ayrılabilir olduğuna… Daha fazlasını oku »Astral Beden Nedir

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Artifakt Nedir

Artifakt (Artefact) Parapsikolojide, paranormal fenomen ile ilgili sahte kanıt. (Normal bir dış etki ile oluşturulmuş, insan eliyle yapılan şey) Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Aport Nedir

Aport (Apport) Fiziksel bir objenin nereden geldiği açıklanamaz bir şekilde belirmesi. Yoktan var olması gibi. Aportlar genellikle seans odaları ve fiziksel medyumlukla ilişkilidir. (Materyalizasyon ve teleportasyon ile ilgili) Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Tayf – Hayalet Görünmesi Nedir

Tayf – Hayalet Görünmesi (Apparition) Genel olarak kişi uyanırken veya uyku haline geçiş sırasında, bir şahıs veya bir mizansenin görüntüsünü tecrübe etmesi. Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Olağandışı Fenomen Nedir

Olağandışı Fenomen (Anomalous Phenomena) Geçerli bilimsel bilgilerle açıklanamayan doğal fenomen. Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Olağandışı Deneyimler Nedir

Olağandışı Deneyimler (Anomalous Experience) Geçerli bilimsel bilgilerle açıklanamayan olağan dışı deneyimleri anlatmak için kullanılan terim. Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Haberci Rüyalar Nedir

Haberci Rüyalar (Announcing Dream) Birinin tekrar doğuşunu haber veren rüyalar. (Reenkarnasyon ile ilgili) Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Animizm Nedir

Animism (Animizm) Nedir Bütün varlıkların ve evrenin bir ruh taşıdığına inanan doktrin. Varlıkların bedenlerinden ayrı olarak ruh taşıdıklarına dair bir inanış. Ruh varlığına inanış. Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Hayvan Mutilasyonu Nedir

Animal Mutilation (Hayvan Mutilasyonu, Değişimi, Yağması) Herhangi bir yırtıcı hayvan saldırısı, kaza veya hastalık izi olmayıp, normal bir açıklaması olmayan garip yara izlerine sahip hayvan (genellikle ineklerde) cesetlerinin bulunması olayı. Kesikler ve yaraların çoğunlukla cerrahi… Daha fazlasını oku »Hayvan Mutilasyonu Nedir

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Hayvan Manyetizması Nedir

Hayvan Manyetizması (Animal Magnetism) İyileştirme için bir kişiden diğer bir kişiye nakledilebildiği varsayılan güç veya likid ‘i tanımlamak için F.A. Mesmer tarafından bulunmuş bir terim. Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Ata Tapınması Nedir

Ata Tapınması (Ancestor Worship) Nedir Ölmüş Ataları yükseltmeyi (ululama) içeren dinsel pratik, uygulama. Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Alfa Ritmi Nedir

Alfa Ritmi (Alpha Rhythm) Nedir Zihin dinlenmesine (gevşemişliğine) bağlı olarak beyin içindeki elektriksel aktivitedir. (Saniyede ortalama 10 dönüş.) Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Akaşik Kayıtlar Nedir

Akaşik Kayıtlar / Akashic Records Nedir Bazı mistik doktrinlerin inanışına göre; zamanın başlangıcından itibaren tecrübe edilen tüm hatıraların – olayların, kalıcı bir şekilde ruhsal öze kaydedilmesi, depolanması. Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Aracı Nedir

Aracı / Agent Nedir Diğer bir deneğe, telepati veya benzer yolla bilgi iletmeye çalışan kişi. Psikokinesis deneyinde, denek olan şey, kimse. (Psikokinesis: Zihnin doğrudan doğruya maddeyi etkileme gücü.) Poltergeist aktivitelerinin odağı olan şey. Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Akapunktur Nedir

Akapunktur / Acupuncture Nedir Beden üzerinde belirli lokasyonlara iğne batırılarak uygulanan geleneksel Çin medikal uygulaması. Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Uzaktan Oturum Nedir

Absent Sitter / Uzaktan Oturum Nedir Okuması yapılan kişinin oturumda bulunmaması durumu. Vekil oturumu. Parapsikoloji Sözlüğü

Parapsikoloji Sözlüğü - Nedir

Uzaktan İyileştirme Nedir

Uzaktan İyileştirme / Absent Healing Nedir İyileştiricinin, iyileştirilecek kişi ile direkt temasta bulunmadan iyileştirme eylemini gerçekleştirmesi durumu. Parapsikoloji Sözlüğü

Şeytan Nedir, Farklı Kültürlere Göre Şeytan

Farklı Kültürlerde Şeytan

Şeytan Nedir, Farklı Kültürlerde Şeytan: Eski Mısır’da, Eski İran ve Zerdüştlük’te, Hristiyanlık ve Musevilik’te, Kuran ve İslam’a Göre, Satanizme Göre…