Browsing Category

Türkçe

Türkçe'de ünsüz sertleşmesi kuralı, bazı ünsüzlerin başka ünsüzlerle yan yana gelmesi durumunda ses değişikliğine uğraması olayıdır. Bu kurala göre, Türkçe'de yumuşak olan b, c, d, g ünsüzleri sert olan p, ç, t, k ünsüzleriyle yan yana geldiklerinde sertleşirler. Aşağıdaki tabloda bu kuralın
Read More...
Türkçe'de ünsüz yumuşaması, bir ses olayıdır. Bu olaya göre, sert ünsüzlerle (p, ç, t, k) biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde, sözcüğün sonundaki ünsüz yumuşayarak (b, c, d, g, ğ) ünsüzlerine dönüşür. Bu olayın nedeni, sert ünsüzlerin iki ünlü arasında kalmasının zorluğudur. Bu
Read More...
Büyük ünlü uyumu, Türkçe'nin ses kurallarından biridir. Büyük ünlü uyumu, bir sözcüğün içindeki düz ve yuvarlak sesli harflerin birlikte bulunamamasıdır. Bu kurala göre, bir sözcük ya sadece düz sesli harflerden ya da sadece yuvarlak sesli harflerden oluşmalıdır. Bu yazıda, büyük ünlü uyumunun ne
Read More...
Ses bilgisi, bir dilin ses sistemini inceleyen dil biliminin bir dalıdır. Ses bilgisi, dilin ses birimlerini, bunların özelliklerini, sınıflandırılmasını, oluşumunu ve birbirleriyle ilişkilerini araştırır. Ses bilgisi, dil öğrenimi, dilbilim, eğitim, iletişim ve diğer alanlarda önemli bir rol
Read More...
Röportaj, Türkçe'de kullanılan metin türlerinden biridir. Röportaj, bir konu veya olay hakkında araştırma, inceleme ve soruşturma yaparak bilgi vermek amacıyla yazılan yazılardır. Röportaj türünün özellikleri, çeşitleri ve örnekleri bu yazıda anlatılacaktır.Röportaj Türünün Özellikleri
Read More...
Haber, Türkçe'de kullanılan metin türlerinden biridir. Haber, güncel bir konu veya olay hakkında bilgi vermek amacıyla yazılan yazılardır. Haber türünün özellikleri, çeşitleri ve örnekleri bu yazıda anlatılacaktır.Haber Türünün ÖzellikleriHaber türünün bazı temel özellikleri şunlardır:
Read More...
Otobiyografi, Türkçe'de kullanılan metin türlerinden biridir. Otobiyografi, kendi hayatını anlatan yazılardır. Otobiyografi türünün özellikleri, çeşitleri ve örnekleri bu yazıda anlatılacaktır.Otobiyografi Türünün ÖzellikleriOtobiyografi türünün bazı temel özellikleri şunlardır:
Read More...
Biyografi, Türkçe'de kullanılan metin türlerinden biridir. Biyografi, toplumda yer edinmiş, ünlü kişi veya sanatçıları tanıtmak amacıyla yazılan yazılardır. Biyografi türünün özellikleri, çeşitleri ve örnekleri bu yazıda anlatılacaktır.Biyografi Türünün ÖzellikleriBiyografi türünün bazı
Read More...
Söyleşi, Türkçe'de kullanılan metin türlerinden biridir. Söyleşi, yazarın gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini anlattığı yazılardır. Söyleşi türünün özellikleri, çeşitleri ve örnekleri bu yazıda anlatılacaktır.Söyleşi Türünün ÖzellikleriSöyleşi türünün bazı temel özellikleri şunlardır:
Read More...