İçeriğe geç

Bunalımdan (Depresyon) Kurtulmak İçin Dua

Depresyon ve ruhi bunalımda olan, bir yerde duramayan, evhamlı, vesveseli kimseler aşağıdaki duayı fırsat buldukça okumaya devam etmelidir.

Aşırı sıkıntı, bunalım yahut depresyonda olan, bir yerde duramayan, her şeyden şüphelenen evhamlı, vesveseli kimseler aşağıdaki duayı fırsat buldukça okumaya devam etmelidir.

Ayrıca yazıp üzerlerinde taşımaları da çok faydalıdır. Allah’ın izniyle her çeşit ruhsal sıkıntı ve kederleri izâle eder.

Ruhsal Sıkıntı – Depresyon Duası

Ruhsal Sıkıntı, Depresyon Duası - Tesirli Dualar
Ruhsal Sıkıntı, Depresyon Duası Devam - Tesirli Dualar
Ruhsal Sıkıntı, Depresyon Duası Devam 2 - Tesirli Dualar
Ruhsal Sıkıntı, Depresyon Duası – Tesirli Dualar

Ruhsal Sıkıntı – Depresyon Duası Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhiş şâfi hüvallah. Bismillâhil kâfi hüvallah.

Bismillâhil muâfî hiivallah. Bismillâhillezî lâ yedurru mea ismihî şey’ün fil erdı

ve lâ fis semâi ve hüves semîul alîm. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

İnnâ fetahnâ leke ferhan mübînâ liyağfira lekellahü mâ tekaddeme min zenbike

ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan

müstekıymâ. Ve yensârekellahü nasran azîzâ. Ve hüvel kâhiru fevka ıbâdihî ve

hüvel hakîmül habîr.

Rabbişrahlî sadrî ve yessirlî emrî vahlül ukdeten min lisânî yefkahu kavli ve

neza’nâ mâ fi sudurihim min gıllin tecrî min tahtihimül enhâru ve kâlül hamdü

lillâhillezî hedânâ lihâzâ vemâ künnâ linehtediye levlâ en hedânellahe lekad

câet rusülü rabbinâ bil hakkı ve nudu en tilkümül cennete uristümuhâ bimâ

küntüm ta’melune ve izâ raeyte sümme raeyte naîmen ve mülken kebîrâ.

Aliyehüm siyâbü sündüsin hudrin ve istebragin ve hulu esâvira min fiddatin ve

sekâhüm rabbüküm şerâben tahuren. Allahümme işfi lihâzel merîdı min külli

emrâdin vel ılel ve dayyigın vel evhâm bilutfike ve keremike ve inâyetike yâ

erhamer râhımîn yâ rabbel âlemîn yâ mâliki yevmid dîn.

GOOGLE NEWS Abone Ol & Takip Et

Okuduklarını nasıl buldun?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.