Borçtan Kurtulma Duası

Peygamberimizin tavsiye ettiği borçtan kurtulma duası. Okuyana borcunu kolayca ödemesine vesile olacak hayırlı kapılar açan dua.

Bir kimsenin dağlar kadar borcu olsa aşağıdaki duayı okumaya devam ettiği takdirde Allah o kişiye borcunu kolayca ödemesine vesile olacak hayırlı rızık kapıları açar. Bu duanın okunmasını Peygamber Efendimiz tavsiye buyurdukları rivayet edilmiştir.

Borçtan Kurtulma Duası – Arapça Yazılışı

Borçtan kurtulmanın kolaylaşması için okunacak dua şudur:

Borçtan Kurtulma Duası
Borçtan Kurtulma Duası

Türkçe okunuşu şöyledir: Allahümme ikfı’nî bi halâlike an harâmike ve ağninî bi fadlike ammen sivâke. Allahümme Rabbes semâvâtı’s seb’ı ve Rabbel arşil azîm. Rabbenâ ve Rabbe külli şeylin münzilet tevrâti vel incîli vel Kur,âni fâlikal habbü ven nevâ eûzü bike min şerri külli şey’in ente âhizün bi- nâsıyetihî entel evvelü feleyse kableke şey,ün ve entel âhiru feleyse ba’deke şey’ün ve entezzâhiru feleyse fevgake şey’ün ve entel bâtınü feleyse dûneke şeyün ıkdı annid deyni ve ağninî minel fakri.

Önemli Bir Uyarı

Bu duayla beraber ilgili rivayetleri size aktarmış bulunuyoruz ancak bu noktada çok önemli bir hususu da hatırlatmak isteriz: Sadece bu veya benzeri duaları tek başına okuyarak, borçtan veya diğer sıkıntılarınızdan mucizevi şekilde kurtulabileceğinizi hayal etmeyin lütfen. Bu ve benzeri dualar, söz konusu sıkıntılardan kurtulmak için gösterilen fiili çaba ve çalışmanın beraberinde etkilidir ancak. Çünkü adetullah üzre; Allah, kulunun çabasını görmeden duasına icabet etmez… Büyüklerin de dediği gibi “Önce tedbir, sonra tevekkül!”

Borçluya Kolaylık Göstermek

Cenâb-ı Hak Kuranı Kerim’de şöyle buyuruyor: “Eğer borçlu darlık içinde ise eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek (gerekir). Eğer (gerçekleri) anlarsanız bunu sadakaya (veya zekata) saymak sizin için daha hayırlıdır.” (Bakara, 280) Resulullah Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurdular: “Kimin üzerinde kardeşine karşı ırz veya başka bir şey sebebiyle hak varsa dinar ve dirhemin bulunmadığı gün gelmeden önce helalleşsin. Aksi takdirde o gün, salih bir ameli varsa o zulmü oranında kendinden alınır. Eğer hasenatı yoksa arkadaşının günahından alınır, kendisine yüklenir.” (Buhari, Mezalim 10, Rikak 48; Tirmizi, Kıyamet 2)

Ana Sayfa * Tesirli Dualar 

Keşfet
2 Comments
  1. […] Borçtan Kurtulma Duası […]

  2. […] Borçtan Kurtulma Duası […]