Connect with us

Tesirli Dualar

Bir Türlü Çözülmeyen İşinin Çözülmesi İçin Dua

Çözülmeyen işi olan kimse, temiz bir şekilde, tenha bir yerde; 5115 kez zikredip, Allah’a dua ederse işi kolayca çözülür duası kabul olur.

Çözülmeyen işi olan kimse, temiz bir şekilde, tenha bir yerde; 5115 kez zikredip, Allah’a dua ederse işi kolayca çözülür duası kabul olur.

El Halık: Allah Teala’nın bu mübarek ismi şerifi “Her şeyi yoktan var eden, yaratan. Her şeyin varlığını ve yaşadığı sürece görüp geçireceği halleri önceden tespit edip ona göre ortaya çıkaran, meydana getiren.” anlamlarını taşır. 731 zikir adedi, Güneş saati, Pazar ise bu esmanın günüdür. Bununla beraber havas alimleri bu ismin Güneş saatinde ve 701 defa zikredilmesini daha uygun görmüşlerdir.

Gelecek Felaketlerden Korunmak İçin:7 gün arka arkada 100 defa “Ya Halık” diye okuyan kimse gelecek felaketlerden korunur.

Sanatta Başarıya Ulaşmak İçin: Bu isim sanatkarların ve sanat ruhlu insanların zikridir fakat sade onlara mahsus değildir. Bu ismi kendisine vird edinenler yani düzenli olarak zikretmeyi ödev haline getirenler, işlerinde ve sanatlarında başarıya ulaşırlar.

İsabetli Kararlar Alan Biri Olmak İçin: Bu ismi seher vaktinde zikredenlerin kalpleri çabuk nurlanır, basiretleri açılır, hikmet sahibi olurlar.

İyileşmesi Zor Hastalıklar İçin: İyileşmesi zor bazı hastalar için bu ismin vefkinin yapılıp zikrine devam edilmesi tavsiye edilmiştir.

Bir Türlü Çözülmeyen İşinin Çözülmesi İçin: Çözülmeyen bir işi olan kimse; temiz bir şekilde tenha bir yerde 5115 kez zikredip, Allah’a dua edip; halini bildirip dua ederse işi kolayca çözülür duası kabul olur.

Advertisement