Connect with us

Tesirli Dualar

Bir Şeyden Korktuğunda Okunacak Dua

Herhangi bir şeyden korkan kimse bu mübarek ismi şerifi 12 defa okuyarak kendi üstüne üflerse korkusu kaybolur.

El Azim

Allah Teala’nın bu ismi şerifinin anlamı: “Azametini ve büyüklüğünü hiç kimse kavrayamaz.” dır. Zikir adedi 1020, zikir saati Utarit‘tir.

Bir Şeyden Korktuğunda Okunacak Dua - El Azim
Bir Şeyden Korktuğunda Okunacak El Azim Esması

Önemli İşlerde Başarıya Ulaşmak İçin

Mühim işlerde başarıya ulaşmak için yukarıda zikredilen adette okunur.

Korkulardan Emin Olmak İçin

Bu mübarek ismi şerifi “Ya Azim Celle Celalühû” diye okumayı alışkanlık haline getiren kimse izzet ve şerefe nail olur.

Herhangi bir şeyden korkan kimse bu mübarek ismi şerifi 12 defa okuyarak kendi üstüne üflerse korkusu kaybolur.

Üzüntüden Kurtulmak İçin

Vird edinerek yani her gün düzenli olarak okuyan elemlerden şifaya kavuşur.

Bu ismin zakiri (zikreden kişi), ednadan en ala mertebeye yükselir. Dünya o kişinin arkasından koşar.

Tesirli Dualar

Facebook Grubu

Advertisement
Click to comment

Soru Sor - Kendi Hikayeni Paylaş