Bereket Duası Nedir, Nasıl ve Ne Zaman Okunur?

0
(0)
Bereket Duası Nedir Bereket Duası Nasıl Okunur ve Ne Zaman Okunur
Bereket Duası Nedir Bereket Duası Nasıl Okunur ve Ne Zaman Okunur

Bereket duası, iş yerindeki rızkın artması, bereketin yükselmesi ve kazancın daha iyi hale gelmesi için okunan veya asılan bir duadır. İslam dini peygamberi Hazreti Muhammed, kişinin alın terinin önemine her defasında vurgu yapmıştır. Allah Teala da Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Doğrusu, insan için kendi çalışmasından (gayretinin neticesinden) başka bir şey yoktur.” (Necm, 53/39) Bereket duası nedir? Bereket duasının Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı nedir? Bereket duası nasıl okunur ve ne zaman okunur? Bereket duasının faziletleri ve önemi nelerdir? Bu yazımızda bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Bereket Duası Nedir?

Bereket duası, halk arasında karınca duası olarak da bilinen bir duadır. Bu duanın Hz. Süleyman (a.s.) döneminde yaşanan kuraklık sırasında bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olduğu söylenmektedir. Bu duanın kaynağı ise kesin olarak bilinmemektedir.

Bereket duası, Allah’ın isimlerini, peygamberlerini ve kutsal kitaplarını zikreden bir duadır. Bu duanın içeriğinde dine aykırı bir yön bulunmamaktadır. Bu yüzden bu duayı okumakta sakınca görülmemiştir. Ancak bu duayı Peygamber Efendimiz (sav) rivayet ettiğini söylemek uygun değildir.

Bereket duasının Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı şöyledir:

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

أَللَّهُمَّ يَا رَبِّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَعَزْرَائِيلَ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَمُنْزِلِ الْبَرَكاتِ وَالتَّوْرَاةِ وَالزَّبُورِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صادق الوعد الأمين يا رب يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك يا رب العرش العظيم أن ترزقني رزقًا حلالًا طيبًا برحمتك يا أرحم الراحمين يمليحة مكسيلينة مسلينة مرنوش دبرنوش شزنوش كفتتيوش كتمير

Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an’ı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf’in isimleri)

Bereket Duası Nasıl Okunur ve Ne Zaman Okunur?

Bereket duası okumak için özel bir zaman veya sayı belirlenmemiştir. Her zaman ve her yerde bereket duası okunabilir. Ancak namaz vakitleri, seher vakti, cuma günü ve gecesi gibi mübarek zamanlarda bereket duası okumak daha faziletlidir.

Bereket duası okumak için abdest almak şart değildir. Ancak abdestli olmak daha faziletlidir. Bereket duasını okumadan önce Allah’ın büyüklüğünü ifade eden tekbir (Allahu Ekber) veya tesbih (Sübhanallah) gibi zikirler getirmek de güzeldir.

Bereket duasını Arapça veya Türkçe olarak okuyabilirsiniz. Önemli olan duanın anlamını bilmek ve kalpten okumaktır. Ancak Arapça olarak okumanın daha faziletli olduğu da söylenebilir.

Bereket Duasının Faziletleri ve Önemi

Bereket duasının faziletleri ve önemi Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde açıkça belirtilmiştir. Allah Teala, bereket duası eden kullarını rızıklandırır, bolluk verir ve kederlerini giderir. Bereket duası okumak, insanın rızkını artırır, bereketini yükseltir, kazancını iyileştirir, işini kolaylaştırır, borcunu öder ve düşmanına galip gelir.

Bereket duasının faziletleri ve önemi ile ilgili bazı ayet ve hadisler şunlardır:

 • “Allah’ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır.” (A’raf, 7/56)
 • “Allah size rızık olarak verdiği şeylerin en iyilerinden infak edin.” (Bakara, 2/267)
 • “Kim Allah’a güzel bir borç verirse Allah ona kat kat öder.” (Tegabun, 64/17)
 • “Kim Allah yolunda infak ederse Allah onun infakını yedi yüz kat arttırır.” (Bakara, 2/261)
 • “Kim sabah akşam yedi defa ‘Estağfirullahellezi la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve etubu ileyh’ derse Allah onun günahlarını affeder.” (Ebu Davud, Salat 202)
 • “Kim günde yüz defa estağfirullah derse, Allah onun bütün günahlarını affeder.” (Müslim, Zikir 41)
 • “Kim günde yüz defa ‘Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr’ derse ona köle azad etmek gibi sevap yazılır.” (Müslim, Zikir 35)

Bereket duasının faziletleri arasında şunlar da sayılabilir:

 • Bereket duasını iş yerine asan veya okuyan kişiye bol ve bereketli kazanç nasip olur.
 • Bereket duasını evine asan veya okuyan kişiye evinde huzur ve mutluluk olur.
 • Bereket duasını üzerinde taşıyan veya okuyan kişiye bela ve musibetlerden korunma olur.
 • Bereket duasını düzenli olarak okuyan kişiye manevi hayatında bolluk ve bereket olur.

Bereket Duası ile İlgili Örnekler

Bereket duası ile ilgili bazı örnekleri sizler için paylaşıyorum.

Bereket Duası ile İlgili Bir Ayet

“De ki: Rabbim bana bol bol rızık verir. Onu dilediğine yayar da dilediğine daraltır. Her neyi infak ederseniz O da onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Sebe’, 34/39)

Bu ayet, Allah’ın rızık verenin en hayırlısı olduğunu ve bereket duası eden kullarına bol rızık vereceğini gösterir. Allah’ın rızık konusunda sonsuz kudreti vardır. O dilediğine bol bol verir, dilediğine az verir. O’nun takdirine razı olmak gerekir. Ayrıca infak etmenin de rızka vesile olduğunu hatırlatır.

Bereket Duası ile İlgili Bir Hadis

“Kim sabah namazından sonra ‘Allahümme innî es’elüke ilmen nâfiâ ve rızkan tayyiben ve amelen muttekabbelâ’ derse, Allah ona ilim, rızık ve amel verir.” (İbn Mâce, Edeb 57)

Bu hadis, bereket duasının bir çeşidi olan bu duayı okumanın faziletini gösterir. Bu dua ile Allah’tan faydalı ilim, helal rızık ve kabul edilen amel istenir. Allah da bu duayı eden kullarına bu üç güzel nimeti verir.

Bereket Duası ile İlgili Bir Hikaye

Bir zamanlar bir adam vardı. Bu adam çok zengin ama çok cimriydi. Hiç kimseye yardım etmez, sadaka vermez, infak etmezdi. Bir gün bu adamın işleri bozuldu. Kazancı azaldı, borçları arttı, malı mülkü elinden gitti. Adam çok üzüldü ve pişman oldu. Bir gün bir dervişle karşılaştı. Derviş ona şöyle dedi:

“Ey adam! Senin halini biliyorum. Sen Allah’ın nimetlerine şükretmedin, O’nun yolunda harcamadın, O’nun rızasını kazanmadın. Bu yüzden Allah sana darlık verdi. Ama üzülme, hala tövbe etme imkanın var. Şu duayı oku ve Allah’a yalvar:

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Bu duayı her sabah akşam yedi defa oku ve Allah’tan af dile. Ayrıca fakirlere yardım et, sadaka ver, infak et. Allah seni affedecek ve sana bolluk verecektir.”

Adam dervişin sözünü dinledi ve bu duayı okumaya başladı. Ayrıca cömertlik yapmaya, hayır işlemeye gayret etti. Bir süre sonra Allah onun duasını kabul etti ve ona eski zenginliğinden daha fazlasını verdi.

Bereket Duası ile İlgili Pratik Bilgiler

Bereket duası ile ilgili bazı pratik bilgileri sizler için paylaşıyorum.

Bereket Duası Nasıl Ezberlenir?

Bereket duasını ezberlemek için şu yöntemleri uygulayabilirsiniz:

 • Bereket duasının anlamını öğrenin ve anlayarak okuyun.
 • Bereket duasını küçük parçalara bölün ve her parçayı tekrar tekrar okuyun.
 • Bereket duasını sesli olarak okuyun ve dinleyin.
 • Bereket duasını yazarak veya elinizle çizerek pekiştirin.
 • Bereket duasını namazlardan sonra veya uyumadan önce okuyun.

Sonuç

Bereket duası, iş yerindeki rızkın artması, bereketin yükselmesi ve kazancın daha iyi hale gelmesi için okunan veya asılan bir duadır. Bereket duasının kaynağı ve ismi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bu duanın içeriğinde dine aykırı bir yön bulunmamaktadır. Bu yüzden bu duayı okumakta sakınca görülmemiştir. Bereket duası nasıl yapılır, ne zaman yapılır, nasıl ezberlenir, ne gibi faydaları vardır gibi soruların cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz. Bereket duası ile ilgili ayet, hadis, hikaye ve şiir örnekleri de sizler için paylaştık. Umarız bu yazımız sizlere faydalı olmuştur. Allah bizleri bereketli ve helal rızık sahibi kullarından eylesin. Amin.

BU İÇERİĞİ NE KADAR BEĞENDİNİZ?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

Keşfet