Bel Ağrısı İçin Dua

Bel ağrısı için şifa olması niyetiyle; İsra suresi, 82. ayeti kerimesinin, bir ipe okunması suretiyle yapılan şifa uygulaması

Bel Ağrısı İçin Okunacak Dua

Bel ölçüsüne göre üç katlı pamuk ipliği hazırlanır ve üzerine her düğümde yedi kere okumak suretiyle yedi düğüm yapılır. Düğümlerde okunacak ayeti kerime:

Bel Ağrısı İçin Dua - İsra Suresi, 82. Ayet - Tesirli Dualar - Şifa Duası
Bel Ağrısı İçin Dua – İsra Suresi, 82. Ayet – Tesirli Dualar – Şifa Duası

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahıym. Ve kul câel hakku ve zehekal bâtılü innel bâtıle kâne zehukâ* Ve nünezzilü minel kur’âni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü’minîne ve lâ yezîdüz zâlimîne illâ hasârâ. Sonra iplik avuçta toplanıp üzerine yedi defa: “Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym” denir. Ve her defasında ipliğe nefes edilir. Bu işlem bittikten sonra iplik bele bağlanır. Kendi düşünceye kadar belde bırakılır. İki üç gün zarfında ağrı; Allah‘ın izniyle tamamen geçer.

Ağrı ve Hastalıktan Kurtulmak İçin Enam Suresi * Google Haberler’de Takip Et

Keşfet

Leave a Reply