İçeriğe geç

Ayetel Kürsi Duası Bilinmeyen Faydaları ve Sırları

Ayetel Kürsi Duası; iki tarafı kesen kılıç gibidir. Haksız beddualar, her zaman yapanın kendi başına bir belâ ve bir felâket olarak düşer.

Ayetel Kürsi Duası ve Bilinmeyen Fayda ve Sırları

Haftanın perşembeyi cumaya ve pazarı pazartesiye bağlayan gecelerinde olmak üzere gündüzleri de oruç tutularak okuyan kimse dilek ve hacetlerine nail olur. Ancak söz konusu bu dilek ve isteklerin, dinen meşru ve mübah olması gereklidir. Dinen yasaklanmış, haram konularda sadece Ayetel Kürsi değil, herhangi bir kutsal ayet, dua, vakitten… medet ummak sonuçsuz kalmaya mahkum bir temenni olacaktır.

Her Türlü Helal Hacet ve Dilek İçin

Mesela: Evlenmek maksadı ile bir kimsenin olumlu cevabı. Hakk’tan hayırlı bir eş istemesi. Kızın anası veya babası razı olmuyorsa onların rızalarını temin etme isteği. Sana zulüm eden bir kimsenin şerrinin giderilmesi. Fakirlik ve ihtiyaçtan kurtulmak. Bir işe girebilmek. İmtihanı kazanmak. Haksız veya bir iftira üzerine hapse atılmış bir kimse kurtulması niyeti ile. Haklı bir davayı kazanmak. Herhangi bir hastalıktan şifa bulmak. Evham ve korkulardan, hayal görmekten, cin musallatından kurtulmak. Kaçmışı döndürmek ve benzeri işlerde…

Hacet Namazı ve Ayetel Kürsi

Kibriti ahmer yani altın yapan madde gibi tesirli ve çok kere denenmiş bir tertiptir. Canlı ve canlıdan çıkan bir şeyle olmamak şartı ile hafif bir iftar yapılır. Mümkün mertebe tenha ve sessiz bir yerde Allah (c.c.) Hazretlerinin rızayı şerifi için iki rekât, Hazreti Fahri Alem Efendimiz’in rızayı şerifi ve şefaat buyurması için iki rekat ve muradının kabulü niyetiyle iki rekat daha namaz kıl.

Namazlarda Fatiha’dan sonra zammı sure olarak Ayetel Kürsi oku. Selam verdikten sonra 100 istiğfar 100 kelimei tevhid, 100 salavatı şerife, 100 Ayetel Kürsi, 1381 kere: Okunuşu: Ya hüve ya allahü ya hayyü ya kayyumü ya aliyyü ya azıym. Tekrar 100 defa Ayetel Kürsi okunur ve ameliye tamamlanır. Bundan sonra aşağıda yazılı dualardan hacet ve muradına uygun birini hediye eder ve Rasulullah Efendimizin şefaat ve yardımını rica ederek duanı bitirirsin.

Ayetel Kürsi Duası (1)
Ayetel Kürsi Duası (1)

Sınavlarda Başarılı Olmak Ve Benzeri Hacetler İçin

Eğer: Hapisten kurtulmak. İmtihanda başarılı olmak. İş bulmak. Fakirlik ve ihtiyaçtan kurtulmak . Halinin kötülükten iyiliğe dönmesini istiyorsan 11 kere aşağıdaki duayı oku: Okunuşu: Allâhümme yâ mühavvilel havli vel ahvâli havvil hâlî ilâ ahsenil hâli bi havlike ve kuvvetike yâ kebîru yâ müteâli yâ azîzü yâ müfdâlü ve sallelahü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem.

Ayetel Kürsi Duası (2)
Ayetel Kürsi Duası (2)

Evlenmek İstediğin Kişinin Ailesini Razı Etmek İçin

Düşmanlarını etkisiz hale getirmek veya dostluk ve muhabbetini kazanmak istediğin bir kimse, yahut evlenmek istediğin bir kız veya ana ve babasını razı etmek niyeti ile okumuş ise: O zaman 66 kere: Okunuşu: Fe in tevellev fe kul hasbiyellahü la ilahe illa hu * Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym duasını oku.

Ayetel Kürsi Duası (3)
Ayetel Kürsi Duası (3)

Zalimin Dilini Bağlamak İçin Ayetel Kürsi Duası

Haksız yere götürüldüğü bir mahkemede veya benzeri mahallerde görevini kötüye kullanarak sana fenalık yapacak bir zalim ve cebbarın ağzını, dilini bağlamak için 21 kere bu duayı oku: Okunuşu: Allâhümme yâ hayyü yâ kayyümü yâ bediy’as semâvâti vel erdı yâ zel celâli vel ikrâm* Es’elüke bi hakkı hâzihil âyetil kerîmeti ve mâ fihâ minel esmâil azıymeti en telcüme fâhü annî ve tahruse lisânehu hattâ lâ yentıku illâ bil hayri ev yusmit* hayruke yâ fiilânü. Bu duada filan kelimesi yerine matlubunun ismini söyle.

Ayetel Kürsi Duası (4)
Ayetel Kürsi Duası (4)

Bir Kimseye Uzaktan Tesir Etmek İçin

Bir kimseye uzaktan etki etmek veya ona yardım etmek için aşağıdaki duayı 21 kere oku: Okunuşu: Allâhümme es’elüke bi nüri vechikel kerîmillezî melee erkâne arşike ve bi rühı seyyidinâ muhammedin sallellâhü aleyhi ve selleme en türsile hâdime hâzihil âyetiş şerîfeti li fülânibni fülânete fi sıfatî ve hıyletî bi eshümin min sümümin ve harâbin min nâr ve tüzcerü ileyhi bi harbetin ev bi eyyi şey. 

Ayetel Kürsi Duası (5)
Ayetel Kürsi Duası (5)

Zalimin Şerrinden Emin Olmak İçin

Sana zulmeden ve senin de kendisine gücün yetmeyen bir kimseyi Müntekım ve Cebbâr ve mazlumların tek sığınağı olan Allah’a havale etmek için okursan başın açık ve ellerin ters çevrilmiş olduğu halde bu duayı 4l kere oku: Okunuşu: Allâhümme innî es’elüke bi beraketi hâzihil âyeti ve sırri mâ deavtüke bihî en takhera a’dâî ve men yürîdenî bi süin ve hüvel kâhiru fevka ıbâdih* Allâhümme akhir fülanebni fülâneh* Allâhümmerdüd keydehü fî nahrihî vekfinî şerrahü vasrif annî ğadrahu yâ rabbel âlemîn*

Ayetel Kürsi Duası (6)
Ayetel Kürsi Duası (6)

Çok Önemli Bir Uyarı

Kuranı Kerim ve ayetleri her iki tarafı kesen bir kılıç gibidir. Haksız olarak ve zulüm için yapılan beddualar her zaman yapanın ya kendi başına veyahut en sevdiği bir kimsenin başına bir bela ve bir felaket olarak düşer. Cenabı Hak, hiçbir zaman ve hiçbir kimsenin hatırı için veya duası sebebi ile bir başka kuluna zulüm etmez. Ve hiçbir kimseye kötülük yapmaz. Sen kimseye kötülük yapmazsan Cenabı Hak da hiçbir zaman sana kötülük yapacak bir kimseyi musallat etmez. Bu sebeple sen daima kendi vicdan sayfanı oku. Adımlarım ve hareketlerini ona göre ayarla.

Ana Sayfa * Tesirli Dualar 

“Ayetel Kürsi Duası Bilinmeyen Faydaları ve Sırları” hakkında 3 yorum

  1. Geri bildirim: Kuran'daki 5 Kaf Ayetinin Büyük Gücü - Paranormal Haber

  2. Geri bildirim: Fatiha Suresi'nin Bilinmeyen Etki ve Faydaları - Paranormal Haber

  3. Geri bildirim: Ayetel Kürsi'nin Hüddamını Çağırma - Paranormal Haber