Amenerrasulü Duası Fazileti ve Sırları

Bakara suresinin son iki ayeti (285. ve 286) “Amenerrasulü” ismiyle meşhur olmuştur. Peygamberimiz’e Miraç gecesi vahyedilmiştir.

Amenerrasulü Hakkında

Amenerrasulü, Bakara suresinin 285. ve 286. ayetlerinde yer almaktadır. Bu iki âyet “Amener Rasulü” ismiyle meşhur olmuştur. Peygamberimiz’e Miraç gecesi vahyedilmiştir. (Müslim, İman 279)

Amenerrasulü‘yü içinde barındıran Bakara suresi mushafta ikinci, nüzul sıralamasında 87. suredir, Medine’de nazil olmuştur. Kuran’ın en uzun suresidir.

Tamamının tek bir nüzul sebebi olmamakla birlikte birçok ayeti için özel iniş sebepleri vardır.

Arapça Yazılışı

Amenerrasulu Duası Arapça

Okunuşu

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene

bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min

rusulih(i)(c) ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus’ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve’aleyhâ

mektesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil

‘aleynâ isran kemâ hameltehu ‘ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ

tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va’fu ‘annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente

mevlânâ fensurnâ ‘ale-lkavmi-lkâfirîn(e).

Amenarrasulü Meali – Anlamı

Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler).

Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.”

Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır.

(Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.

Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.

Faziletleri ve Faydaları

Bu surenin faziletleri ve faydalarıyla alakalı olarak şöyle buyrulmuştur:

Her Türlü Kötülükten Korur

Bakara sûresinin sonunda iki âyet vardır ki, bir gecede okuyana onlar yeter; onu her türlü kötülüklerden korur. (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’an 10; Müslim, Müsâfirin 255)

Arş Hazinelerinden Biridir

Ebu Umame (r.a.)’den rivayet edildi ki, Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:

Dört şey Arşu’r Rahman’ın altındaki hazineden (Cennet hazinelerinden) indirilmiştir. Bunlar Fatihai Şerif, Ayetel Kürsi, Bakara suresinin sonu (Amenerrasulü) ve Kevser suresidir. (El-Mütteki, Kenzu’l Ummal, 1/558)

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Bakara Suresi’nin son iki ayetinin “cennet hazinelerinden”, Arş-ı Âzam’ın altında bulunan hazineden alınmış olduğunu belirtmiştir. (bkz. İ. Canan, K. Sitte, Muhtasar ve Şerhi, Bakara Suresinin Fazileti Bölümü)

Amenerrasulü Okunan Eve Şeytan Yaklaşamaz

Bu iki ayet bir evde üç gece okundu mu artık şeytan o eve yaklaşamaz. (Tirmizî, Sevâbu’l-Kur’ân 4)

Miraç Hediyesi

Peygamber Efendimiz’e (s.a.s.) miraçta üç hediye verilmiştir: Beş vakit namaz, Bakara sûresinin son iki ayeti, ümmetinden Allah’a şirk koşmadan ölenlerin büyük günahlarının bağışlanacağı müjdesi. (Müslim, Îman, 279)

Hem Rahmet Hem Dua Hem Kuran

Allah Teâlâ, Bakara sûresini iki âyetle sona erdirdi ki, bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, çocuklarınıza belletiniz, öğretiniz. Çünkü bunlar hem rahmettir, hem duadır, hem Kuran’dır. (Dârimî, Fezâilü’l-Kur’an 14)

Amenerrasulü Dilek ve Hacet İçin Kaç Defa Okunur

Başında Euzü Besmele çekip; 7-11-21-41-100-313 gibi faziletli sayılarda ara vermeden her gün en az 7 gün okunur.

Bütün olumsuzluklara karşı bir gecede 313 defa okumak büyükler tarafından uygun görülmüştür.

Yazılır ve suya atılır. Bu sudan da içilirse maddi manevi hastalıklar kalkar.

Nurundan, feyzinden ve bereketinden faydalanmak için yatsı namazından sonra 313 defa okunur. Bu okumanın 1-3-7 gün yapılmasını tavsiye edilmiştir.

GOOGLE NEWS’te Abone Ol & Takip Et

Okuduklarını nasıl buldun?
+1
2
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
Arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
Abone Ol

Leave a Reply