Allah’ın, Okuyanın Bütün İşlerine Kafi Olduğu Dua

Peygamber Efendimizin, namazlardan sonra okunmasını tavsiye ettiği ve okuyanın her işine Allah’ın kafi olduğunu belirttiği tesirli dua.

Allah Resulü (s.a.v.) bu dua hakkında buyuruyorlar ki: Her kim her namazın arkasından bu duayı okursa Cenabı Ecelli Ala, o kelimelerin beş tanesi ile dünyaya ait olan işlerine karşı ona kafidir. Beş tanesi ile de ahirete müteallik işlerinde o kimseye kafidir.

Hasbiyallahü Li Dini Duası - Tesirli Dualar
Hasbiyallahü Li Dini Duası – Tesirli Dualar

Okunuşu ve Anlamı: Bismillahirrahmânirahîm. Hasbiyallahu li dînî. – Dînim için Allah bana yeter. Hasbiyallahu li dünyâye. – Dünyam için Allah bana yeter. Hasbiyallahul Kerîmü limâ ehemmenî. – Bana üzüntü verene karşı Kerîm Allah bana yeter. Hasbiyallahul Halîm-ül-Kaviyyü limen begâ ‘aleyye. – Bana baş kaldırana karşı Halîm ve Kaviyy Allah bana yeter. Hasbiyallahuş Şedîd-ül-Kaviyyü limen kâdenî bi sû’. – Bana kötü hîle yapana karşı Şedîd ve Kaviyy Allah bana yeter.

Hasbiyallahur Rahîmü ‘indel mevt. – Ölüm anında Rahîm Allah bana yeter. Hasbiyallahur Ra’ûfu ‘indel mes’eleti fil kabr. – Kabirdeki sorguda Raûf Allah bana yeter. Hasbiyallahul Kerîmü ‘indel hisâb. – Hesaba çekilirken Kerîm Allah bana yeter. Hasbiyallahul Latîfü ‘indel mîzân. – Mizan kurulduğunda Latîf Allah bana yeter. Hasbiyallahul Kadîru ‘indes sırât. – Sıratı geçerken Kadîr Allah bana yeter. Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hüve ‘aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil ‘azîm. – Bana Allah yeter. O’ndan başka ilâh yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın sâhibidir.

Denize Bırakılacak Hacet Mektubu * Tesirli Dualar * Google Haberler’de Takip Et

Keşfet

Leave a Reply