Akıl ve Zihnin Gelişmesi İçin Dua

Bu mübarek esmaşems saatinde 210 adet okuyan kişi hasmını yener, akıl ve zihni gelişme gösterir…

El Bari Esması

Akıl ve Zihnin Gelişmesi İçin Dua - El Bari Esması
Akıl ve Zihnin Gelişmesi İçin Dua – El Bari Esması

Allah Teala’nın bu mübarek ismi şerifi “Her şeyi değişik biçim ve surette yaratan.” anlamına sahiptir. Zikir adedi 210, zikir saati Şems‘tir.

Akıl ve Zihnin Gelişmesi İçin

Şems saatinde 210 adet okuyan hasmını yener, aklı ve zihni gelişir.

Zor İşlerde Başarı İçin

Bu ismi vird edinenler ağır işleri yapmaya muvaffak olur.

Misal Alemini Görmek İçin

Bu ismi şerifi düzenli olarak okumaya devam edenin alemi misalle arasındaki perdeler kalkar.

Doktorlukta Başarı İçin

Yedi gün ara vermeden yüzer defa okuyanlar hastalıklarından şifa bulurlar. Doktor ise tedavi ettiği hastalar şifa bulur.

Kronik Hastalıkların Tedavisi İçin

Uzun müddet hastalığı devam edenler bu mübarek zikre devam ederlerse şifa bulurlar. Okuyamayanlar yazarak üzerlerinde taşımalıdır.

Sıkıntıların Sevince Dönmesi İçin

Bu mübarek ismi şerifi vird edinenlerin sıkıntı ve kederlerini Allah Teala ferah ve sevince çevirir. Bütün alem onu kutlar.

Keşfet