Ağız Dudak ve Diş Şekillerine Göre Karakter Analizi

Ağız Şeklinden Karakter Analizi

 • Büyük ağız: Fena ahlaka, alçak tabiata merhametsiz ve şefkatsiz bir kişiliğe.
 • Orta büyüklükte, uyumlu ağız: Mükemmel bir tabiat ve meşrebe.
 • Küçük ağız: Anlayış ve dirayete, iyi ahlaka, merhametli bir kalbe, ihtiralı bir mizaca, hoş meşrepliğe, yemeğe düşkün olmamaya.
 • Mütebessim ağız: Neşe ve ferahlığa.
 • Eğri ağız: Uğursuzluğa, talihsizliğe.
 • Çökük ağız: Kedere.
 • Tam bitişmemiş yarım açık ağız: Zihin noksanlığına.
 • Çok küçük ağız: Hafif mizaca, yaramazlığa.
 • Çok geniş ağız: Nefsani isteklerede aşırıya kaçma eğilimine.
 • Büyük ve geniş ağız: Oburluğa, gevezeliğe, yalancılığa.
 • Yarık gibi duran bir ağız: Ağır ve kaba fikirliliğe.

Dudak Şeklinden Karakter Analizi

 • Büyük dudak: Erkeklerde zerafete, bedensel zevklere düşkünlüğe.
 • Kalın ve iri dudaklar: Kadınlarda şehvete, çabuk inanmaya, tembelliğe, bazen kabalığa.
 • İnce dudaklar: Söz anlar ve zeki olmaya, sürat ve çevikliğe, şeytanlığa, ketumluğa, ihtiyata, ince fikirliliğe.
 • Çok ince dudaklar: Bedbahtlığa yani fenalık ister bir tabiata.
 • Üst dudağın alt dudaktan büyük olması: Sabır ve tahammüle, lütufkarlığa, orta bir zekaya, ağır bir mizaca, kindarlığa.
 • Her iki dudağın eşit olması: Dengeli hal ve davranışlara.
 • Alt dudağın büyük olması: Oburluğa, şehvet düşkünlüğüne.
 • Fazla kalın ve şiş gibi duran dudak: Oburluğa, bedensel zevk ve hazlara hayvani bir düşkünlüğe.
 • Üst dudağın alt dudaktan daha içeri olması: Sabırsılığa, çabuk kızar bir insan olduğuna.
 • Üst dudağın alt dudaktan hafif ileride olması: İyi ahlaka.
 • İki dudağın eşit derecede dışarı çıkıklığı: Sadakat, samimiyet ve doğruluğa.
 • İnce ve birbirine bitişik gibi duran dudaklar: Sahibinin inatçı ve kötü niyet erbabından olduğuna.
 • İnce dudak ve geniş ağız: Çok kötü ahlaklı bir kimse olduğuna.
 • Pek küçük dudaklar: Gösteriş ve alayişe düşkünlüğe, çocukça arzulara olan eğilime.
 • Birbirine temas etmeyerek ağzın bir kısmını örtemeyen dudaklar: Akıl ve zekanın azlığına.
 • Düzgün bir hat şeklinde olup dudak kısmı az görünen dudaklar: Metanete, dengeli hale.
 • Alt dudağın ortasında çatlak veya çukurluk: Yumuşak huy ve nezakete.
 • Eşit ve orantılı olup kolaylıkla kapanan dudaklar: Tedbirli, metin, adil, hakşinas bir insan olmaya işarettir.

Diş Şekillerine Göre Karakter Analizi

 • Küçük, kısa ve sağlam dişler: Kendi kuruntularına ve hurafelere itimada, bazen de açık fikir ve muhakemeye.
 • Uzun diş: Kalp zayıflığına.
 • Parlak olmayan, az sarımtırak olan düzgün ve sağlam dişler: Beden ve organların iyiliğine ve iyi ahlaka.
 • Üst dudağı geçen dişler: Her işe burnunu sokan, söz taşıyan bir insan olduğuna, menfaat düşkünlüğüne, kusur arayıcı olmaya.
 • Alt dudağı geçen dişler: Cimriliğe, kabalıkla karışık hilekarlığa.
 • Üst dişlerin açıklık ve seyrekliği: Sakın bir mizaca.
 • Sağlam ve az sivri dişler: Uzun bir ömre, vahşi bir tabiata, zerre kadar bir menfaat uğruna her fenalığı yapar olmaya, oburluğa, hilekarlığa.
 • Üst dişlerin açıklık ve seyrekliği: Sakın bir mizaca.
 • Geniş ve kalın dişler: Dünyaya yalnız yemek için geldiğine.
 • Üst tarafları açık dişler: Soğuk mizaçlı bir tabiata.
 • Küçük dişler: Zayıf bir karaktere.
 • Dengeli diş: Sadakat ve iyi ahlaka.
 • Önde ve üst sırada bulunan iki dişin iri olması: Kıskançlığa.
 • Küçük ve sivri dişler: Fena kalbe, zulümkar bir tabiata.
 • Birbiri üzerine binmiş dişler: İnat ve ısrara, kötü ruha, merhametsizliğe.
 • Sağlam ve iyi sıralanmış donuk renkli dişler: Çalışkanlığa.
 • Seyrek diş: Saadet ve bahtiyarlığa.
 • Geniş ve beyaz diş: Açık yürekli olmaya.
 • Kısa ve birbirinden ayrı dişler: Duygu ve düşüncede nezakete.
 • İri diş: İnatlığa.
 • Üst iki dişi aşağı doğru uzamış ve güldüğü zaman çirkin bir manzara gösteren bir ağız: Hile ve desiseye, aşırı derecede şehvet düşkünlüğüne işaret eder.

Dil Şeklinden Karakter Analizi

 • Kalın ve sert dil: İhtiyatkarlığa.
 • Ağızda kolay hareket eden bir dil: Zekaya, fikri icada.
 • Uzun dil: Budalalığa.
 • Kısa dil: Büyük akıl ve dirayete işaret eder…

Vücut Özelliklerine Göre Karakter Analizi

Kafa ve Alın Şekline Göre Karakter Analizi

Yüz Şekline Göre Karakter Analizi

Göz Kaş Kirpik Şekline Göre Karakter Analizi

Kulak ve Burun Şekillerine Göre Karakter Analizi

Ağız Dudak ve Diş Şekillerine Göre Karakter Analizi

Okuduklarını nasıl buldun?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
Abone Ol

Düşünceni veya kendi yaşadıklarını yazmak ister misin?