Acısız Ölüm İçin Dua

Günde yüz defa ‘Es selâmü aleyke eyyüben nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh‘ diye Efendimiz’e salat getiren, ölüm acısını hissetmez.

Es Selam Esması

Acısız Bir Ölüm İçin Dua - Es Selam Esması
Acısız Bir Ölüm İçin Dua – Es Selam Esması

Allah Teala’nın bu mübarek ismi şerifi anlamı “Kullarını günah kirlerinden arındırıp selâmete ulaştıran” anlamına sahiptir. Bu mübarek esma, velilerin feyiz kaynağıdır. Bu isimle Cenabı Hakk’ı zikrederler. Bu velilerin adedi 360’tır. Allah Teala bunların yüzü suyu hürmetine rahmeti ve yağmurları indirir.

İnsanların Hilelerinden Korunmak İçin

Bu mübarek isim cin ve insan şeytanlarının vesveselerinden ve hilelerinden insanı salim kılar. Selim bir kalp ile Allah’ın huzuruna çıkmasını sağlar.

Hastalara Şifa

Eceli gelmeyen hasta üzerine (121) defa okumak şifa bulmasına vesile olur.

Acısız Bir Ölüm İçin

Günde yüz defa: ‘Es-Selâmü aleyke eyyüben nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh’ diye Efendimiz’e selam getiren, ölümün acı hararetini tatmaz. İşleri kolayca halledilir, zorluklarla karşılaşmaz.

Duaların Kabulü İçin

Duaların kabul olunması için (360) defa okunmalıdır. Hasta üzerine 161 defa okunursa hasta şifa bulur defa okuyan matlubuna nail olur.

Keşfet
2 Comments