Abdülkadir Geylani Hazretlerinin İstihare Yöntemi

En Hayırlı Tedavi Yöntemini Görmek İçin İstihare, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin İstihare Yöntemi ve Duası, Abdülkadir Geylani Kimdir

Yatsı namazından sonra Allah rızası için 2 rekat namaz kılınır. Namazın ardından 10 istiğfar, 10 Kelime-i Tevhid, 10 salavat-ı şerife okunur. Arkasından 100 kere:

Abdülkadir Geylani Hazretlerinin İstihare Duası
Abdülkadir Geylani Hazretlerinin İstihare Duası

Türkçe Okunuşu:

  • Allâhümme yâ hâdî ehdinî ve allimnî yâ alîmü ve ahbirnî
  • yâ habîru ve beyyin lî yâ mübînu vebsıt lî yâ bâsitu ve azhir lî yâ zâhir.

Esmaları okunur ve konuşmaksızın sağ taraf üzerine uzanılarak yatılır. Böylece mutlaka ya birincide veya üçüncüde görülmesi murad edilen hususun rüyada görüleceği rivayet edilir. Bu istihareyle herhangi bir müşkül rüyada görülüp sonucuna göre hal çaresine bakılır. Ancak daha ziyade hastaların hastalıklarının hangi yollardan
iyi olacaklarını görmeleri maksadıyla kullanılır.

En Hayırlı Tedavi Yöntemini Görmek İçin İstihare

Bu maksadı temin etmek için yatmadan evvel iki rekat namaz kılınır. Birinci ve ikinci rekatlarda Fatiha’dan sonra birer Ayetel Kürsi okunur. Ve secdeden kalkmadan önce 300 kere:

En Hayırlı Tedavi Yöntemini Görmek İçin İstihare Duası
En Hayırlı Tedavi Yöntemini Görmek İçin İstihare Duası

Türkçe Okunuşu: Ve le necziyennehüm ahsenellezi kanu ya’melun.

Ayeti kerimesi okunur ve dünya kelamı edilmeden uykuya yatılır. Rivayete göre bu istiharenin ardından söz konusu uygulamayı gerçekleştiren kişinin rüyasına bir zat gelir ve kişinin müşkülünü giderir.

Abdülkadir Geylani Kimdir

İslâm alimlerinin ve velilerinin büyüklerinden sayılan Abdülkadir Geylani, 1078 yılında İran’ın Geylan şehrinde dünyaya gelmiştir. Kadiri Tarikatının kurucu sayılan Abdülkadir Geylani Hazretleri; Muhyiddin, Gavs-ül-a’zam, Kutb-i Rabbani, Sultan-ul-Evliya, Kutb-i A’zam gibi pek çok lakapla anılmıştır. Evliyaların Sultanı Abdülkadir-i Geylani, soyu Hz. Ali’ye uzanan âlimlerdendir. Soyunun Hazreti Ali’ye dayandığı ve hem Seyyid hem de Serif olduğu rivayet edilen Abdülkadir Geylani Hazretlerinin hayatı daha yaşarken menkıbeleştirilmiştir. Muhyiddin İbn-i Arabi, Geylani Hazretleri hakkında “kün” ilâhî kelimesine mazhar olduğu için Abdülkadir’den çok fazla keramet zuhur ettiğini söylemiştir.

http://paranormalhaber.com/index.php/2018/12/05/istihare-duasi-arapca-cesitleri-nasil-yatilir/
İstihare Duası ve İstihare Çeşitleri
http://paranormalhaber.com/index.php/2018/11/26/evlenilecek-kisinin-hayirli-olup-olmadigi/
Evlenilecek Kişinin Hayırlı Olup Olmadığını Öğrenmek İçin Tefeül
http://paranormalhaber.com/index.php/2018/05/05/islamda-ruya-ve-ruya-tabiri/
İslam’da Rüya Nedir ve İslam Alimlerine Göre Rüya Tabiri Nasıl Yapılır

Okuduklarını nasıl buldun?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
Abone Ol

Leave a Reply