Abdest Bozarken Kıbleye Dönmek Caiz mi?

Peygamber Efendimiz abdest bozarken kıbleye dönük olmak ile ilgili olarak ne buyurmuşlardır, Peygamber Efendimiz’in bu husustaki tatbikatı nasıldır?

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’dan rivâyet edildiğine göre; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ben sizin babanız yerindeyim size (gereken her şeyi) öğretiyorum. Sizden biriniz abdest bozmaya gittiğinde önünü ve arkasını kıbleye çevirmesin, sağ eliyle de taharetlenmesin.”

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem üç taş kullanmayı emreder, kemik parçası ve hayvan pisliğiyle silinmekten nehy ederdi. 

Ebû Eyüb radıyallahu anh’dan rivâyet edildiğine göre; Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Helâya vardığınızda büyük abdest bozarken de küçük abdest bozarken de kıbleye dönmeyin, lakin doğuya veya batıya dönün.” Ebû Eyyûb diyor ki: “Biz Şam’a geldiğimizde kıbleye karşı yapılmış tuvaletler bulduk, oralarda (hacet anında) yan döner (bundan dolayı) Allah’a istiğfar ederdik. 

Hadisin Açıklaması

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini terbiyede, onların babaları durumunda idi. Bir baba oğluna, bir anne kızına, terbiye hususunda her şeyi öğrettiği gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetine her şeyi öğretirdi.

Hadisl şerifte, ya şarka veya garba dönün buyruluyor. Bu emir kıble, doğularına veya batılarına gelmeyenler içindir. Kıble doğularına veya batılarına gelenler ise yönlerini başka tarafa çevireceklerdir.

Ma’kıl bin Ebû Ma’kıl el Esedi radıyallahu anh’dan rivâyet edildiğine göre o demiştir ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi büyük ve küçük abdest bozarken iki kıbleye (Kâ’be ve Mescidli Aksa) dönmekten nehyetti. 

Mervân’ül Asfar’dan rivâyet edildiğine göre o şöyle demiştir: İbni Ömer’i, devesini kıbleye karşı çökertip sonra kendisi de çömelerek aynı tarafa bevlederken gördüm. 

– Ey Abdurrahman’ın babası böyle (kıbleye karşı bevletmen) yasak değil mi? dedim.

– Evet, kırda bu yasaklandı ancak kıble ile aranda bir sütre olursa mahzûru yoktur, dedi.

Hadisin Açıklaması

Hadis metninde geçen Rahile, erkek olsun dişi olsun binmek için kullanılan deveye denir (Avn’ül Ma’bud c. 1, s. 7) Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine’ye hicret ettikten sonra bir buçuk sene kadar Kudüs’e karşı dönerek namaz kıldı. Bilâhere Kâ’be’ye dönmesi emredildi. Bir müddet için de olsa, Müslümanlara kıble olan Mescidi Aksa’nın hürmetini muhafaza için abdest bozarken oraya karşı dönmekten de nehyedilmiştir.

Abdullah bin Ömer radıyallahu anh’dan: (Bir gün) evin damına çıkmıştım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i Mescidi Aksa tarafına dönük olarak iki kerpiç üzerinde Abdest bozarken gördüm. 

Hadisin Açıklaması

Bu hadisli şerif Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Mescidli Aksa’ya dönerek abdest bozduğunu haber veriyor. Halbuki 7 No’lu hadiste Kıble’ye dönmekten nehyolunmuştu Bu iki hadisli nasıl telif edecel ği? Yasak cihetini mi, ruhsat cihetini mi kabul edeceğiz? Yasak cihetini tercih edeceğiz. Çünkü; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sözü ile işi birbiri ile çelişirse sözü tercih edilir. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in işi şahsına mahsustur. Belki o an için Mescidi Aksa’ya döndüğü zannolunmuştur veya bir özürden dol layı öyle yapmıştır. (Halebi Kebir s. 38)

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi abdest bozarken kıbleye dönmekten nehyetti. Ancak ben vefatından bir yıl (kadar) önce kendilerinin (küçük abdest bozarken) Kıble’ye yöneldiğini gördüm. 

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud ve Tercemesi

Okuduklarını nasıl buldun?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
Abone Ol

Leave a Reply